Tha 93% de Iapanaich a’ faighinn barail chearr de Sìona


Sgrìobhte le Tacaes

Tha the Genron NPO (NPO Iapanach) agus People's Daily (pàipear Sìonach) air beachd rannsachadih a dhèanamh agus air an cunntas a dhèanamh. Tha 93% de Iapanach ag ràdh gu bheil iad a' faighinn barail chearr de Sìona?Tha an àireamh seo 2.9% nas mioa na àireamh na bliadhna an-uiridh.Is 86.8% de Shìonich a tha a' faighinn barail chearr de Iapanaich. Tha an àireamh seo 6% nas fhearr na àireamh na bliadhna an-uiridh.

Mar adhbhar a thathar a' faighinn barail chearr de Sìona, tha 55.1% dhiubh ag ràdh gu bhei Sìona a' dèanamh gnìomhan an aghaidh nan riaghailtean eadar-nàiseanta. Mar an ath adhbhar,...


Leugh tuilleadh...

Leugh seo air a' bhlog aig Tacaes.

Cuimrigh airson Alba Neo-Eisimeileach


Sgrìobhte le SocialMediaAlba

Cymru’n Cefnogi Annibyniaeth i’r Alban – IE /-/ Cuimrigh a’ cuir taic do Neo-Eisimeileachd na h-Alba – Bu Chòir

Tha mi a’ siubhal sìos gu Caerdydd a-nochd gus pàirt a ghabhail aig tachartas taobh a-muigh Seanadh Nàiseanta na Cuimrigh feasgar a-màireach. Cha robh mi riamh an sin no fiù ‘s ann an Caerdydd, agus tha mi a’ coimhead air adhart beagan ‘sightseeing’ a dhèanamh agus òraid a dhèanamh.

Bidh mòran luchd-labhairt eile ann còmhla rium:

  •  Leanne Wood AM (Ceannard, Plaid Cymru – Pàrtaidh Nàiseanta na Cuimrigh)
  • Ray Davies (Comh., Làbarach)
  • Pippa...


    Leugh tuilleadh...

    Leugh seo air a' bhlog aig SocialMediaAlba.

Pìobaire òg à Machair Rois na bhuadhaiche / young E.Ross piper is winner


Sgrìobhte le seaboardgàidhlig

Cameron in Ross-shire
Meal do naidheachd, Cameron!

Taing dhan Ross-Shire Journal airson na naidheachd maithe seo!

Artaigil:

http://www.ross-shirejournal.co.uk/News/Easter-Ross-piper-bags-prestigious-prize-10092014.htm

 

Leugh seo air a' bhlog aig seaboardgàidhlig.

An reifreann – Eadar dà bheachd? Leugh an Leabhar Beag Gorm


Sgrìobhte le Graisg

wbbgael

Seo far a bheil e  ann an cruth PDF.

Leugh seo air a' bhlog aig Graisg.

BBC Alba – a’ toirt Gàidhlig thugainn tro mheadhan na Beurla


Sgrìobhte le Neil McRae

Channel continues to impose English on Gaelic speakers Well a chàirdean, bha moladh mòr aig a h-uile duine air BBC Alba an t-seachdain-sa. Chaidh an làrach-lìn math sa chur air dòigh gus na th'ann dhen a' Bheurla air Banalba a shònrachadh, agus am milleadh a tha sin a' dèanamh. An uair sin chaidh na leanas fhoillseachadh ann an colbh Aonghas Phàdraig Chaimbeul sa Phàipear Bheag. Tha

Leugh seo air a' bhlog aig Neil McRae.

541 Dràibheaidh mu Chomhair air Mòr-rathad an ann 3 Bliadhna


Sgrìobhte le Tacaes

Tha sia companaidhean a tha a' cumail nan mòr-rathaid air a nochdadh gun do thachail 541 dràibheaidh mu chomhair air na mòr-rathid ann an trì bliadhna mu dheireadh. Bha 370 dhiubh (68%) 65 bliadhna a dh'aois no nas sine, 200 dhiubh (38%)?fo amharas de Alzheimer orra agus 7 dhiubh (1%) fo amharas de raoitrich orra.


http://www.yomiuri.co.jp/national/20140910-OYT1T50164.html?from=hochi

Leugh seo air a' bhlog aig Tacaes.

Chan eil 400 Billean Yen gu leòr


Sgrìobhte le Tacaes

Thuirt Riaghladair Tokyo Masuzoe o chionn ghoirid:

Atharrichidh sinn plana nan Geamannan Oilimpeach. Nì sinn plana ùr gu cheann na Samhna agus bidh sinn ga nochdadh do IOC sa Ghearran san ath bhliadhna. Tha 400 Billean Yen acainn gus na Geamannan Oilimpeach a chumail ach chan eil sin gu leòr idir a dhol leis chiad phlana. Tha IOC taiceil. Ach tha na caidreachais spòrsa dachaigheil fada sa cheann. Tha iad ag iarraidh nan stèideim ùr. Nuair a chuir Tokyo cuireadh air na Geamannan Oilimpeach, bha an smaoin ro neo-ghlic. Is ceart gu bheil smaoin eile againn. Nam biodh sibh ag iarraidh, tha mi an dòcas gum bi sibh a' gearan don duine a chuir an cuireadh.

...


Leugh tuilleadh...

Leugh seo air a' bhlog aig Tacaes.

Iapan a’ cur thairis Bàtichean-aigeinn do Astràilia?


Sgrìobhte le Tacaes

Tha dùil aig Cabhlach Astràilia 10 bàtichean-aigeinn Iapanach a cheannaich. Thathar ag ràdh gum bi a' chosgais iomlan mu 10 billean dolair Astràiliach. Nam biodh an dèiligeadh air aontachadh, bidh a' mharsantachd na chead as-mhalairt o Iapan an dèidh an Dàrna Cogadh Mór.

Tha oifigear àrd a' Chabhlaich ag ràdh gur sùilichte gum bi an dèiligeadh air aontachadh gu ceann na bliadhna. Ach thathar ag ràdh cuideachd gum bi na bàtichean-aigeinn a' toirt oilbheum do Shìona agus gu bheil gnìomhachas na long-thogail mì-thoilichte leis an ceannach.

Thuirt Prìomhair Abbott, "Is cudthromach na bàtichean-aigeinn as fhearr le comasach àrd a cheannach aig prìs reusanta."

...


Leugh tuilleadh...

Leugh seo air a' bhlog aig Tacaes.

Rathad-iarann beag san t-siorrachd as motha #gàidhlig


Sgrìobhte le Alasdair MacCaluim

Chaidh mi gu rathad-iarainn Wester Pickston ann an Gleann Amain, Siorrachd Pheairt Disathairne sa chaidh airson latha fosgailte SMET (Scottish Model Engineering Trust).

Cha robh sin buileach glic oir, mar a fhuair mi a-mach às dèidh dhomh draibheadh bho Ghlaschu, ‘s ann air Didòmhnaich a bha an latha fosgailte gu bhith ann!

Mar sin, bha agam ri dhol air ais an ath latha. Abair amadan!

Chan urrainn dhomh cus gearain a dhèanamh,  ge-tà, oir tha mi gu math dèidheil air an t-siorrachd as motha agus as fheàrr an Alba agus thug e dhomh leisgeul a dhol air ais aon uair eile.

 

Smùid bheò!

Tha mi air iomadh meanbh rathad-iarainn fhaicinn thairis air...


Leugh tuilleadh...

Leugh seo air a' bhlog aig Alasdair MacCaluim.

Packed programme in store for Gilleasbuig’s autumn season


Sgrìobhte le Neil McRae

(Gilleasbuig has been reading too many Gaelic establishment press releases again)   The programme for award-winning satirical Gaelic blogger Gilleasbuig Aotrom's autumn programme is soon to be announced. As well as what is being described as a packed programme of traditional music and cèilidhs, the autumn season will build on previous successes while making great strides … blah … inspired by

Leugh seo air a' bhlog aig Neil McRae.