Leòntan ’s Leotards | Alba v Sasainn aig Glaschu 2014


Sgrìobhte le Rhona

European Artistic Gymnastics Championships, Moscow/RUS, 17-21 April 2013,‘S e aon de na gearanan a chluinneas tu mu Gheamaichean a’ Cho-fhlaitheis (agus tha gu leòr dhiubh ann) nach bi na farpaisich as fheàrr san t-saoghal uile an làthair. Mur robh na dùthchannan aca fo smachd Bhreatainn aig aon àm, chan fhaigheadh iad cuireadh thighinn a Ghlaschu 2014. ‘S e suidheachadh car neònach a tha seo ann an iomadh dòigh, ach cuideachd, bheireadh e buaidh mhòr air cuid de na co-fharpaisean.

Bidh na co-fharpaisean giomnastachd nam measg. ‘S iad Sìona, Iapan, na Stàitean Aonaichte, na seann stàitean Sovietach agus an Rìoghachd Aonaichte na dùthchannan as soirbheachaile...


Leugh tuilleadh...

Leugh seo air a' bhlog aig Rhona.

Grèis-bhrat Mòr na h-Alba aig Taigh an Ròid


Sgrìobhte le Oifigear Gàidhlig

Tha fear de phròiseactan mòra ealain coimhearsnachd na h-Alba, Grèis-bhrat Mòr na h-Alba (The Great Tapestry of Scotland), air tilleadh gu Pàrlamaid na h-Alba. Is e an Grèis-bhrat Mòr na h-Alba an grèis-bhrat as fhaide air an t-saoghal - 143 meatair a … Continue reading

Leugh seo air a' bhlog aig Oifigear Gàidhlig.

Clasaichean Còmhraidh do Pharantan – Intermediate Gaelic Conversation for Parents


Sgrìobhte le gaidhlig0131

21/07/2014
THIS CLASS IS NOW AT FULL CAPACITY.

If you are a parent with children in Gaelic Medium Education and still interested in doing Gaelic classes please contact me. tara@cnag.org.

 

Gaelic Classes in Edinburgh

New Gaelic conversation classes for parents are beginning on Thursday, 28th August 2014 at Bun-sgoil Taobh na Pàirce, 7.30pm – 8.30pm.

These informal classes are suitable for parents with an intermediate understanding of Gaelic, looking to practise it in a relaxed and fun setting.  The sessions will focus mainly on language parents can use at home with their children.

This pilot session will run weekly for 7 weeks initially, and will hopefully continue after the October school holidays depending on sustainable numbers.

Click here to download the registration form: Foirm Clàraidh 2014-15 and email to ...


Leugh tuilleadh...

Leugh seo air a' bhlog aig gaidhlig0131.

Bàrdachd | Latha nam Feachdan Armaichte 2014


Sgrìobhte le Liam.Alastair

26thHighlandInfantryBrigade9thScottSpreadhadh boma fhuadain,
Am-measg gach ‘oo’ is ‘ah’ aig an t-sluagh
A dhearc air a’ cheò le iongnadh,
Fhad ’s a mhèath an Apache thar faire;
A’ lùbadh ’s a’ dannsadh sna speuran,
Am pìleat a’ taisbeanadh a chuid sgilean
Ann a bhith a’ marbhadh nàmhaid,
’S e dèanamh gille dheth fhèin.

Seo t’ impireachd dhustach thrèigte,
Beò ach air inntinn chuid,
An tulgadh deireannach a’ bhàis.

’S chan fhaca mise, anns a’ cheò ud,
Ach a’ ghlumag mhairbhteach,
Air a fadadh ro oiteag an eagail.

Shock and awe, thuirt an t-Ameireaganach an-iochdmhor eile –...


Leugh tuilleadh...

Leugh seo air a' bhlog aig Liam.Alastair.

A’ Ghàidhlig: awareness-raising plumbs new depths


Sgrìobhte le Neil McRae

In this very special blog, one of the finest exponents of Gaelic satirical blogging in the world shares with you his vision regarding minority-language status (how not to enhance it)   Cha chan Gilleasbuig càil mus can e cus! Gilleasbuig would like to extend many sincere thanks to Highland Council for this wonderful brochure: Anyone for a trip inside a Highland Council

Leugh seo air a' bhlog aig Neil McRae.

Ceistean Cumanata mu Phàrlamaid na h-Alba #gaidhlig


Sgrìobhte le Oifigear Gàidhlig

Tha tòrr cheistean a bhios daoine a’ cur air Pàrlamaid na h-Alba gu tric agus mar sin, tha sinn air bileag ùr fhoillseachadh air a bheil Ceistean Cumanta.   Tha ceistean ann mar: Cò nì dè? Dè an t-eadar-dhealachadh a … Continue reading

Leugh seo air a' bhlog aig Oifigear Gàidhlig.

Moireach air a mhilleadh


Sgrìobhte le Steaphan

moireach air a mhilleadhBha againn ri feitheamh seachdad bliadhna’s a seachd mus do bhuannaich Breatannach an tiotal mòr aig Wimbledon a-rithist, ach a-nis, feumaidh sinn cunntadh bhon toiseach aon uair eile.

A h-uile duine còmhla, 1…

 

Le Calum MacConaill

Madainn an-dè, bha cùisean a’ coimhead math dha Anndra Moireach. Bha a’ chiad sheachdain aige cho furasta ’s a bha e a-riamh dha aig Wimbledon, agus rinn e a’ chùis air a’ chluicheadair mhòr Kevin Anderson gun strì feasgar Diluain. Ach an-dè, bha cluicheadair òg air fàire, cluicheadair nach do chaill...


Leugh tuilleadh...

Leugh seo air a' bhlog aig Steaphan.

A’ Toinneamh is a’ Tionndadh: Dàn an Dannsair Laideannaich


Sgrìobhte le Rhona

Airson an agallaimh seo, bhruidhinn Marcas Mac an Tuairneir ri dannsair Sasannach – Sita Carr-Hill – a tha air eilthireachd ann an Coloimbia, Ameireaga a Deas, gus a rùn saoghal dannsa Laideannach a leantainn.

Rugadh is thogadh Sita ann an Eabhraig (York), air taobh ear-thuath Shasainn, am measg teaghlaich ealanta, cruthachail. Sheachnaich a pàrantan foghlam àbhaisteach don chloinn, an àite sin, gan cur do sgoil Steiner sa bhaile, far an do thòisich Sita a h-oideachadh stèidhichte air na h-ealain, is a lean leasachadh nàdarra a’ chuirp. Bha an dannsa, daonnan, mar phàirt den leanabachd aice, is rinn i clasaichean dannsa ballet is dannsa Innseanach nuair a bha i òg. Ach aig an àm sin, cha robh dùil aice a-riamh, gun leanadh i beatha...


Leugh tuilleadh...

Leugh seo air a' bhlog aig Rhona.

Air an latha seo o chionn 15 bliadhna #gàidhlig


Sgrìobhte le Oifigear Gàidhlig

Chaidh Pàrlamaid na h-Alba fhosgladh leis a’ Bhanrigh air an latha seo bho chionn 15 bliadhna. Fhuair Pàrlamaid na h-Alba a cumhachdan gus laghan a dhèanamh bhon latha sin a-mach. Seo dealbh no dha a chaidh a thogail air an … Continue reading

Leugh seo air a' bhlog aig Oifigear Gàidhlig.

Mar bu dual ann am Brasil


Sgrìobhte le Eoghan

Abair thusa! Uill, ghabh Mgr Suarez greim mhòr a-mach à faidheadaireachd Eòghain mu Urugaidh – ach tha ìochdaran no dhà eile ann fhathast – dè cho fada ‘s a bhios iad ann ge-tà?

Brazil vs. Chile in Mineirão 08.jpg
Brazil vs. Chile in Mineirão 08” by Danilo Borges/Portal da Copa – Brasil supera...


Leugh tuilleadh...

Leugh seo air a' bhlog aig Eoghan.