Gàidhlig eile?

A bheil sgrìobhadh eile sa’ Ghàidhlig air an eadar-lìn a bu mhath leat faicinn air Tìr nam Blòg? Cuir fios thugainn agus, ma tha RSS no XML ann air a shon, ma dh’fhaoidte gum faic thu an seo e.

Ainm:

Post-d:

Seòladh na làraiche:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>