Dè tha ann an TìrnamBlòg?

Ged a tha na blogaichean Gàidhlig air crìonadh gu h-ìre (dìreach mar a thachair ann an saoghal na beurla) tha feadhainn ann a tha fhathast buailteach a bhith sgrìobhadh beagan Gàidhlig air an cuid blogaichean agus tha sinn an dùil gum bi Tìr nam Blòg fhathast gam brosnachadh.  Cumaibh oirbh a chàirdean!                 Gràisg 26/12/2010

Seo na sgrìobh Dòmhnall MacAonghais coir san Dùbhlachd 2005 agus tha na faclan aige fhathast iomchaidh aig ceann 2010.

Uill, mas e an fhreagairt ghoirid a tha thu ag iarraidh, ‘s e “blog nam blogaichean” a tha anns an làraich seo. Tha Tì nam Blòg a’ fà s gu math luath na làithean seo ach tha sinn air chluinntinn, bho àm gu àm, gu bheil e doirbh do dhaoine a bhith a’ cumail sùil air na h-uile blog. Mar sin, smaoinich sinn gum biodh e feumail nam biodh na h-uile blog ann an aon à ite. Seo TìrnamBlòg!

Ma tha blog agad ‘s ma bhios tu a’ sgrìobhadh air sa’ Ghàidhlig (agus sa’ Ghàidhlig a-mhàin) agus nam biodh e freagarrach dhut, cuir fios thugainn ‘s gabhaidh sinn a-steach e. Le taic bhuat, tha sinn cinnteach gum bi TìrnamBlòg glé shoirbheachail.

Ach eadhon mura bheil blog agad fhèin, tha sinn an dòchas gum bi TìrnamBlòg a’ c1rdadh riut gu mòr agus gum bi thu a’ tadhal oirnn cho tric ‘s a ghabhas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *