Àrd-sgoil Inbhir Pheofharain

Tha an sgoil a’ tighinn air adhart gu math. Tha am mullach air agus thoisich iad air na ballachan a-staigh a thogail. Seo na dealbhan as uire.

Seo a’chiad làr:-

Seo na trì làraichean agus am mullach:-

Seo dealbh eile bhon adhar a’sealltainn an seann sgoil aig bonn na deilbhe agus an sgoil ùr aig a’ mhullach:-

seo cùl an togalaich:-

seo cùl an togalaich a-rithist:-

agus bhon taobh deas:-

taobh a-staigh:-

Agus sin agaibh e airson an-dràsta.

Crìstean.

About Crìstean MacMhìcheil

Crìstean MacMhìcheil
This entry was posted in Main Page. Bookmark the permalink.