Tùras Ròc nan Cànan Ceilteach 2008

Seo agaibh bhidiothan bho Na Gathan a’ cluich sa Spirit Bar, Glaschu.

“Ruigidh Sinn Mars” 

“Mo Nighean Dubh Bhoidheach”

“Cò an sradag a-nochd?”

“Cho Seachd Searbh dhe na SAA!” (òran a’ Chlash)

About Crìstean MacMhìcheil

Crìstean MacMhìcheil
This entry was posted in 2008, armstrong, cànan, Ceòl, ceilteach, Gaelic, garage, garaids, gathan, Gàidhlig, music, na gathan, Oi Polloi, ròc, rock, tùras, tim, tim armstrong, tour. Bookmark the permalink.