Làrach-lìn ùr

Na bu tràithe an t-seachdainn seo rinn mi tòrr obair air mo làrach-lìn agus ghluais mi mo bhlòg dham làrach-lìn cuideachd agus tha iad deiseil a-nis.

Dè do bheachd?


About ruighean

ruighean
This entry was posted in blòg, cristean, làrach-lìn, macmhicheil. Bookmark the permalink.