Monthly Archives: February 2020

Às na Freumhan anns na naidheachdan

Seo alt mu Às na Freumhan anns an Edinburgh Evening News! Edinburgh’s fight for Gaelic school immortalised in new book Continue reading

Posted in naidheachd | Comments Off on Às na Freumhan anns na naidheachdan

Cò tha a’ moladh Bòrd na Gàidhlig? Thà, aithisg bhliadhnail Bòrd na Gàidhlig

It’s not all bad for Bòrd na Gàidhlig … Bòrd’s own annual report lavishes praise on the Bòrd

A chàirdean, tha aithisg bhliadhnail Bhòrd na Gàidhlig a’ sealltainn nan ceumannan mòra a rinneadh gus taic is brosnachadh a thoirt dhan Ghàidhli… Continue reading

Posted in aithisgean bliadhnail, Bòrd na Gàidhlig | Comments Off on Cò tha a’ moladh Bòrd na Gàidhlig? Thà, aithisg bhliadhnail Bòrd na Gàidhlig

Tòrr leabhraichean!

Tha iad air ruigsinn!!

Continue reading

Posted in naidheachd | Comments Off on Tòrr leabhraichean!

Tha latha nan dìosailean seachad – rathaidean-iarainn sna 2020an #gàidhlig #cleachdi

Chunnaic sinn tòrr mòr adhartais le lìonra rèile na h-Alba sna 2010an ach dè thachras anns na 2020a? Seo beachd no dhà bhuam. Loidhnichean ùra Thèid an loidhne gu Inbhir Lìobhann, a dhùin ann an 1969, ath-fhosgladh agus thèid tramaichean … Cum ort a leughadh Continue reading

Comments Off on Tha latha nan dìosailean seachad – rathaidean-iarainn sna 2020an #gàidhlig #cleachdi

Teintean Astràilia: àbhaisteach no mì-àbhaisteach?

As t-Sultain, bheothaich teine ann an Cuimrigh-a-Deas Nuadh agus cha b’ urrainn do luchd-smàlaidh a chur às. As t-Samhain, chaidh staid éiginn éigheachd ann an Cuimrigh-a-Deas Nuaidh agus bhon àm sin sgaoil na teintean troimh gach stàit Astràilianach, a’ cur faisg air naoi millean heactair deug agus barrachd air dà-mhìle taigh ’s a sia ceud… Continue reading

Posted in àrainneachd, Astràilia, atharrachadh na gnàth-shìde, falaisgean, Gnothaichean eile, nadar, Naidheachdan & Poileataigs, teintean | Comments Off on Teintean Astràilia: àbhaisteach no mì-àbhaisteach?