Monthly Archives: November 2019

Dè th’ ann a tha fàgail latha Naoimh Anndra cho àraid, cho speisealta? + 2 yr

Well a chàirdean, mun àm seo dhen a’ bhliadhna bidh Gilleasbuig air bhioran, mar a shaoileadh sibh, agus sùil aige ri Corporate tweets an dearbh latha seo fhèin [30mh Sàmhain].

Oir bha latha Naoimh Anndra a-riamh na rud tana, lom mus robh n… Continue reading

Comments Off on Dè th’ ann a tha fàgail latha Naoimh Anndra cho àraid, cho speisealta? + 2 yr

2019 An Dùbhlachd: Cladach, bàtaichean is iasgach / Dec. Shore, boats & fishing

This month I’ve picked out a batch of Seaboard words connected to the shore, boats and fishing. (Thanks as usual to all the many contributors!) The vast majority are from Gaelic, as usual, even though local pronunciation often varies from that given in dictionaries. I haven’t been able to track down the roots of one […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2019 An Dùbhlachd: Cladach, bàtaichean is iasgach / Dec. Shore, boats & fishing

Gilleasbuig Aotrom 2019-11-27 23:37:00

Tha Gilleasbuig

Tha Gilleasbuig ag aithneachadh gu bheil tweetichean corparra Gàidhlig na pàirt bhunaiteach de dhualchas, aithne
nàiseanta agus beatha chultarach na h-Alba agus tha am fear aotrom ag aithneachadh gu bheil prìomh dhleastanas
againn … Continue reading

Comments Off on Gilleasbuig Aotrom 2019-11-27 23:37:00

An leadraigeadh mu dheireadh

San Dàmhair am-bliadhna, dh’aontaicheadh lagh ùr ann an Alba a tha a’ casg dèiseagan le neach sam bith, pàrantan ann no às, do chloinn. Bha sgleogadh air a thoirmeasg mu thràth. Seo agaibh sùil air an lagh ùr agus an t-àite aig Alba gu h-eadar-nàiseanta a thaobh staid nan laghan a tha a’ cumail dìon… Continue reading

Posted in boiseag, boiseagan, còraichean daonna, dèiseag, dèiseagan, Naidheachdan & Poileataigs, peanasan corporra, sgleogadh, sràcan | Comments Off on An leadraigeadh mu dheireadh

Rathad-iarainn Gibraltar

Fhuair mi leabhar inntinneach a-mach às an leabharlann bho chionn goirid mu thrèanaichean caol-ghèidse (narrow gauge). Nuair a smaoinicheas sinn air rathaidean-iarainn caol-ghèidse, mar as trice, bidh sinn a’ smaoineachadh air thrèanaichean beaga brèagha a-mach air an dùthaich – a’ … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in caol-gheidse, Gibraltar; Irchester Narrow Gauge Museum, rathaidean-iarainn, rathaidean-iarainn dùinte, Rathaidean-iarainn neo-àbhaisteach | Comments Off on Rathad-iarainn Gibraltar

Sgolpaig… agus an t-àm ri teachd

In this month’s column Fiona MacIsaac looks at issues around prioritising large scale industrial projects in fragile rural areas – in this case the proposed Spaceport in Sgolpaig in North Uist. While on the surface this seems like it could be a positive development for the area, the project is not without glaring problems – […] Continue reading

Posted in Ghetto na Gàidhlig, North Uist, Sgolpaig | Comments Off on Sgolpaig… agus an t-àm ri teachd

Carson nach eil barrachd rathaidean-iarainn glèidhte ann an Èirinn? #Gàidhlig #gaelic #cleachdi

Gach bliadhna eadar an Nollaig agus a’ bhliadhna ùr bidh mi a’ dol air turas rèile sònraichte. Am-bliadhna, bidh mi a’ dol gu Rathad-iarainn Dhún Phádraig agus Chontae an Dúin (the Downpatrick and County Down Railway) ann an Èirinn. Tha … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in Èire, Èirinn, Downpatrick and County Down Railway, Eirinn a Tuath, Iarnrod, NIR, Nothern Ireland, rathaidean-iarainn, rathaidean-iarainn dùinte | Comments Off on Carson nach eil barrachd rathaidean-iarainn glèidhte ann an Èirinn? #Gàidhlig #gaelic #cleachdi

2019 an t-Samhain: Abairtean Gàidhlig /Nov. Gaelic expressions

Gaelic phrases in Seaboard English I’ve been looking at the Seaboard use of individual Gaelic words when speaking English in different contexts up to now – fishing, describing people, and there are plenty more of these to come. But there are also a lot of complete Gaelic phrases and expressions that have been used within […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2019 an t-Samhain: Abairtean Gàidhlig /Nov. Gaelic expressions

Tàidh

Ged a tha an saoghal air fàs nas neo-fhoirmeile agus is tric a chithear fir gnìomhachais is poilitigs às aonas tàidh orra san latha th’ann, tha fhathast cuid a shuidheachaidhean ann far a bheilear a’ sùileachadh gun cosg na fir tàidh. Ach nach e rud caran neònach a th’ann an tàidh nuair a smaoineachas sinn… Continue reading

Posted in àbhachdas, bàrdachd, Sgrìobhadh Cruthachail | Comments Off on Tàidh

Toil-inntinn ann an Saoghal gun Dòchas: Teachdaireachdan nam Anam Dorcha

“Bha fhios a’m gun robh còir agam stad a bhith a’ cluiche Dark Souls nuair a thòisich mi miannachadh crìoch a chur air a’ gheama.” Aithris mun gheama-choimpiutair Dark Souls, le ceithir pìosan comhairleachaidh don neach leis am bu mhiann buannachadh, le Robbie MacLeòid. Bha fhios a’m gun robh còir agam stad a bhith a’… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, Gnothaichean eile | Comments Off on Toil-inntinn ann an Saoghal gun Dòchas: Teachdaireachdan nam Anam Dorcha