Monthly Archives: March 2018

Am baile as Cuimriche ann an Sasainn #gaidhlig #gaelic

Chaidh mi dhan Chuimrigh le m’ obair bho chionn goirid agus chaidh mi air an trèana air loidhne crìochan na Cuimrigh (‘Welsh Marches’) bho Chryw (Crewe) gu Caerdydd taobh yr Amwythig. Mar as còir, ‘s e clas 175 ‘Cymru-star’ a … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in a' Chuimrigh, Sasainn | Comments Off on Am baile as Cuimriche ann an Sasainn #gaidhlig #gaelic

Cambrian Noir – turas dhan Chuimrigh 2 – #gàidhlig #gaeilge

An turas mu dheireadh a bha mi sa Chuimrigh air ais san t-Samhain, chaidh mi ann air Loidhne a’ Chambrian eadar yr Amwythig (Shrewsbury) agus Aberystwyth airson a dhol gu cùrsa Cànanan Ceilteach sa Chuimrigh faisg air Bala. ‘S e … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in a' Chuimrigh, caol-gheidse, Gàidhlig, rathaidean-iarainn, rathaidean-iarainn dùinte, Rathaidean-iarainn glèidhte | Comments Off on Cambrian Noir – turas dhan Chuimrigh 2 – #gàidhlig #gaeilge

Gàidhlig gu leòr san t-Seòmar #gàidhlig #gaelic

Chaidh tòrr Gàidhlig a chleachdadh san t-Seòmar an-dè aig deasbad mu Chùmhnant UNESCO air Dìon Dualchas Cultarach Do-bheantainn (Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage). Bhathar a’ beachdadh air tòrr dhiofar sheòrsaichean dualchais do-bheantainn, a’ gabhail a-steach Gàidhlig, Beurla Ghallda, clò-mòr na Hearadh, òrain, sgeulachdan is tòrr mòr a bharrachd. Lìbhrig Ceit Fhoirbheis òraid … Leugh an corr de Gàidhlig gu leòr san t-Seòmar #gàidhlig #gaelic Continue reading

Posted in Gàidhlig, Gnòthaichean pàrlamaideach | Comments Off on Gàidhlig gu leòr san t-Seòmar #gàidhlig #gaelic

An Dèidh-Làimh le Eilidh Watt

Eilidh Watt, ‘An-Dèidh-Làimh,’ Gairm 121, An Geamhradh 1982–3. ’S e sgeulachd ghoirid iar-apocaileaps a th’ anns ‘An Dèidh-Làimh’ le Eilidh Watt. Anns an t-saoghal a dhealbhaich Watt, is coltach gun robh cogadh ann, ach chan innsear dhuinn fàth a’ chogaidh, … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in FS Gàidhlig Tràth | Comments Off on An Dèidh-Làimh le Eilidh Watt

2019 An Giblean: Eòin sa Ghàrradh / Apr. Birds in the Garden

Aig an àm seo den bhliadhna – toiseach oifigeil an Earraich – còrdaidh e gu mòr rium a bhith a’ coimhead air na h-eòin bheaga sa ghàrradh, is iad trang a’ cruinneachadh stuth airson an nid a thogail, agus a’ ceilearadh sna preasan fad an latha. Ach chan eil an geamhradh seachad fhathast agus mar […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2019 An Giblean: Eòin sa Ghàrradh / Apr. Birds in the Garden

Lèirmheas na Ràithe: Turas a’ Bhradain

Nam biodh co-dhiù aon cheudamh de phrògraman iasgach math air an teilidh na th’ ann de dh’iasgairean gearanach air bruaichean aibhne na h-Alba, ‘s mathaid gun tig gàire air an aodann gruamach o àm gu àm. ‘S e an fhìrinn ge-tà gu bheil a’ mhòr-chuid dhiubh uabhasach, air am milleadh le amaideas phreasantair leithid Robson […] Continue reading

Posted in Fish Farms, Fishing, Gàidhlig, Ghetto na Gàidhlig, Scotland | Comments Off on Lèirmheas na Ràithe: Turas a’ Bhradain

Chan eil stiall aodaich air an impire! Càraichean fèin-dràibhidh #gàidhlig #gaelic

Nan creideadh tu a h-uile rud a tha a’ nochdadh sna  na meadhanan, shaoileadh tu gun robh càraichean gun dràibhear no càraichean fèin-dràibhidh (driverless no automous cars) gu bhith air na sràidean uair sam bith agus nach biodh dràibhearan aig … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in autonomous vehicles, càraichean fèin-dràibhidh, self-driving vehicles | Comments Off on Chan eil stiall aodaich air an impire! Càraichean fèin-dràibhidh #gàidhlig #gaelic

Medhelanon : Meadhan-lann

Màrtainn Mac a’ Bhaillidh a’ toirt iomradh dhuinn air ailitireachd iongantach ann am Milano.   Airson àite le eachdraidh a’ dol cho fada air ais ri na Ceiltich, no a’ Ghall, a bha uair nan tàmh ann agus bhon a fhuair an t-àite a ainm, ’s e àite gu ìre ùr-nodha a th’ ann am… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, cultar, Eachdraidh, siubhal | Comments Off on Medhelanon : Meadhan-lann

A’ Bhuidheag

Sgeulachd ghoirid le Sgaire Uallas B’ e latha deàrrsach samhraidh a bh’ ann. B’ e an leithid de latha ’s gun saoilte gun do ghreas a’ ghrian oirre gu ruige h-àirde mus cosgadh i uairean fada a’ dàileachadh mun fhàire. Bhiodh i a’ tadhal an siud fad greis no dhà no h-ochd a’ tilgeil ghathan… Continue reading

Posted in Rosg, Sgrìobhadh Cruthachail | Comments Off on A’ Bhuidheag

“Na Reultan Uile” | Black Panther agus Gaisgich na Gàidhlig

Tha Black Panther air mòran òigridh air feadh an t-saoghail a dhùsgadh mu chultar is eachdraidh Afraga, dè an t-sradag a chuireas reultan ùra na Gàidhlig ma-tà? O chionn mios, chaidh mi a dh’fhaicinn Black Panther, am film ùr o Mharvel agus am fear mu dheireadh mus bi Avengers: Infinity War ann.  Chòrd e glan… Continue reading

Posted in Cànain, Cànan & Cultar, Film, Fiolm | Comments Off on “Na Reultan Uile” | Black Panther agus Gaisgich na Gàidhlig