Monthly Archives: November 2017

Top Ten Anti-Gaelic Arguments Demolished

Here are the top 10 most common anti-Gaelic language arguments and why they’re daft: 1. Scottish Gaelic is an SNP Nationalist plot! It was the Scottish Secretary in Thatcher’s 1980s Government, George Younger, who began funding Gaelic TV and Radio, with gradual increases supported on a cross party basis from then on. This culminated in […] Continue reading

Posted in Gaelic, Ghetto na Gàidhlig | Comments Off on Top Ten Anti-Gaelic Arguments Demolished

Activities for Gaelic speakers and learners in the Scottish Parliament

The Scottish Parliament will be holding a range of Gaelic events on Thursday 30th November. • A pop-up “Learn Gaelic in 5 minutes” stall in the Main Hall from 10am to 2pm. Come along and learn about the Scottish Parliament’s Gaelic service and learn a little Gaelic – or if you can already speak Gaelic, … Leugh an corr de Activities for Gaelic speakers and learners in the Scottish Parliament Continue reading

Posted in Foghlam, Gaelic learners, Gaelic learning, Gàidhlig, luchd-ionnsachaidh | Comments Off on Activities for Gaelic speakers and learners in the Scottish Parliament

A’ Phàirc

Tha Camanachd an Eilein a’ comharrachadh 125 bliadhnaichean. Sgrìobh Eòghan seo o chionn bhliadhnaichean mar chnuasachadh air a’ chomann shònraichte sin. ’S ann an-seo a thòisicheas e uile. Preasan teann conaisg a-measg creagan lom na siorraidheachd a shìneas on bhrùthaich-chùil dha na buailtean-samhraidh. Tha an taigh-comainn a’ greimeachadh ri leac an leathaid thall, le pàirc… Continue reading

Posted in Iomain, Rosg, Sgrìobhadh Cruthachail, Spòrs | Comments Off on A’ Phàirc

Stèisean Bhrìch air a shàbhaladh! #gàidhlig

Deagh naidheachd – tha Humsa Yousaf, Ministear na Còmhdhail air a ràdh nach tèid Stèisean Bhrìch ann an Lodainn an Iar a dhùnadh. Mhol Network Rail gun rachadh an stèisean a dhùnadh gus airgead a shàbhladh a chionn ’s nach … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in Breich Station, Brìch, iomairt, rathaidean-iarainn | Comments Off on Stèisean Bhrìch air a shàbhaladh! #gàidhlig

Blitz-kreik Bop – turas dhan Bhruiseil #gàidhlig

Bha seachdain mhòr agam an t-seachdain sa chaidh. Chaidh mi fhèin is mo dheagh charaid Wilson MacLeòid gu tìr mòr na roinn Eòrpa airson taistealachd. Chan e taistealachd spioradail a bh’ ann idir ach taistealachd còmhdhail – bha sinn a’ … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in a' bheilg, belgium, Bruiseil, brussel, brussels, Caledonian Sleeper, Eurostar, rathaidean-iarainn, St Pancras, tramaichean, trams | Comments Off on Blitz-kreik Bop – turas dhan Bhruiseil #gàidhlig

Gaelic Publishing on Bella

We have been writing on gaelic culture and language since 2010 [State of The Art / Staid Na h-Ealain ] and for the past few years in gaelic in our ‘Ghetto na Gàidhlig’ section. You can read all the previous content here. Our intention was to create a space for gaelic speakers to write in […] Continue reading

Posted in Gaelic, Gàidhlig, Ghetto na Gàidhlig | Comments Off on Gaelic Publishing on Bella

Deich bliadhnaichean dùbhlannach ach torrach (it says here)

Ten glorious years of high praise for the Bòrd in Bòrd’s annual reports  

"A’ coimhead air ais air a’ chiad bhliadhna agam
mar Cheannard, tha mi den bheachd gur e bliadhna
shoirbheachail a bh’ ann don Bho?rd – bliadhna
far am faca sinn fa?s is adhartas ann am foghlam
Ga?idhlig, san inbhe laghail aig foghlam Ga?idhlig, san
a?ireimh de bhuidhnean poblach a tha a’ dealbh is a’
cur Continue reading

Comments Off on Deich bliadhnaichean dùbhlannach ach torrach (it says here)

Dreich ann am Breich! #gàidhlig

Dh’aithris mi an seo bho chionn goirid gu bheil stèisean Bhrìch (Breich) ann an Lodainn an Iar ann an cunnart. Tha Network Rail a’ beachdachadh air a dhùnadh a chionn ’s nach bi mòran dhaoine ga chleachdadh agus a chionn … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in Breich, Brìch, Lodainn an Iar, rathaidean-iarainn, Sàbhail Stèisean Bhrìch, Save Breich Station, trèanaichean, West Lothian | Comments Off on Dreich ann am Breich! #gàidhlig

BSL ann am Bloga aithisg oifigeil na Pàrlamaid #gàidhlig

Tha iomradh air Cànan Soidhnidh Bhreatainn ann am Pàrlamaid na h-Alba anns a’ bhloga aig ar càirdean anns an Aithisg Oifigeil. British Sign Language in the Chamber The first official report staff joined the Parliament in November 1998 and a fair few of us are still here, nearly 19 years later. You might think that … Leugh an corr de BSL ann am Bloga aithisg oifigeil na Pàrlamaid #gàidhlig Continue reading

Comments Off on BSL ann am Bloga aithisg oifigeil na Pàrlamaid #gàidhlig