Monthly Archives: July 2016

Bàrdachd ‘Illeasbuig – and now for something completely vibrant

Not at all an unashamed plug for Poblachd nam Bàrd issue 3

A chàirdean chòire, an do cheannaich sibh a’ chopaidh agaibhse dheth fhathast??

Seo agaibh Poblachd nam Bàrd, agus gheibh sibh na bhroinn sàr-obair bàrdail ‘Illeasbuig, ga … Continue reading

Posted in Poblachd nam Bàrd, the v-word | Comments Off on Bàrdachd ‘Illeasbuig – and now for something completely vibrant

Poileasaidh-stàite an Latha: Leth-oireachas?

An Trumpach, Balla Mòr Mheagsago, NATO… tha Liam a’ toirt sùil fharsaing air poileataigs nan Stàitean agus mar a tha leth-oireachas (isolationism) a’ gabhail làmh an uachdar air ciall is co-obrachadh. Leth-oireachas nan Stàitean Aonaichte Tha an Trumpach air thoiseach sna cunntasan-beachd a-nis, 44% gu 39%, a rèir CNN. Leis gach mìos ga gearradh sìos,… Continue reading

Posted in Gàidhlig, isolationism, leth-oireachas, Naidheachdan & Poileataigs, NATO, trump, US elections | Comments Off on Poileasaidh-stàite an Latha: Leth-oireachas?

Eden – dìmeas air na mairbh is na beò

atque ubi solitudinem , pacem appellant. agus far an dèan iad fàsach, canaidh iad sìth ris. – Tacitus, Agricola Airson fear-eachdraidh Ròmanach nach do chuir làrach-coise air talamh Chailleanach, agus a bha a’ sgrìobhadh mu dheidhinn beatha athair-chèile bliadhnaichean as dèidh làimhe, cha robh mòran sgrìobhaichean mu dheidhinn na h-Alba anns an robh fìrinn cho… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, TBh | Comments Off on Eden – dìmeas air na mairbh is na beò

Ruigidh Sinn Mars … as Gaeilge!

Uau! Coimheadaibh air na pòstairean snasail seo bho NASA (le taic bho NÓS), as Gaeilge. Nach iad a tha àlainn. Via Greg, Taing! Continue reading

Posted in fànas | Comments Off on Ruigidh Sinn Mars … as Gaeilge!

Turas gu Eilean nan Caorach? #gàidhlig

Tha mi a’ gabhail pàirt ann am farpais an-dràsta gus ‘bucket-list adventure’ a bhuannachadh. Seo co-fharpais aig an deoch CapriSun anns am buannaich cuideigin fortanach £2000 gus rudeigin air air an liosta-bhucaid aca a dhèanamh. Bidh thu a’ cur a-steach … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in Ascension Island, Camber Light Railway, Camber Railway, Eileanan Fàclannach, Falkland Islands, rathaidean-iarainn dùinte | Comments Off on Turas gu Eilean nan Caorach? #gàidhlig

Beachdan cronail aig daoine aineolach

Le Eilidh NicDhonnchaidh Chunnaic mi rud an-diugh air Facebook a chur an dà chuid fearg agus gàire orm. Chan ann tric a thig an dà ghluasad-inntinn a tha sin aig an aon àm. Bha fear an siud a’ gearan air cho cunnartach ‘s a tha rathaidean air a’ Ghàidhealtachd san latha an-diugh. ‘S e puing… Continue reading

Posted in aineolas, amadain, beachdan aineolach, gearan, glaoic, Gun roinn-seòrsa, soidhnichean Gàidhlig | Comments Off on Beachdan cronail aig daoine aineolach

A’ tighinn a dh’aithghearr air Trèanaichean, Tramaichean is Tràilidhean #gàidhlig

Tha tòrr air a bhith a’ tachairt bho chionn goirid – an dà chuid nam bheatha agus san t-saoghal mhòr agus mar sin, chan eil mi air dad a phostadh fad mìos no dhà.  Ach tha tòrr ri thighinn air Trèanaichean, … Cum ort a leughadh Continue reading

Comments Off on A’ tighinn a dh’aithghearr air Trèanaichean, Tramaichean is Tràilidhean #gàidhlig

Dh’fhalbh Siud is Thàinig Seo

Sin soraidh slàn dhan Chamshronach ma tha (uill, soraidh co-dhiù). Prìomh mhinistear a tha a’ fàgail mar dhìleab aon aonadh a tha gu cinnteach marbh agus aonadh eile a tha air an t-slighe a-mach. Nach e a rinn math. Ged a bha e duilich uaireannan uidhir de mhi-chiat a ghabhail ris a’ Chamshronach, bha e […] Continue reading

Posted in Ghetto na Gàidhlig | Comments Off on Dh’fhalbh Siud is Thàinig Seo

Is mise Alannah Pheutan

Tha Alannah air ais còmhla rinn – ann an iomadh seagh – gu h-àraidh as dèidh dhi mearachd mhòr a dhèanamh air FaceyB o chionn ghoirid… leugh tuilleadh an-seo. Tha mi an còmhnaidh a’ smaoineachadh air cho fortanach ’s a tha e gu bheil mi a’ toirt orm fhìn a bhith a’ gaireachdainn fad an… Continue reading

Posted in adhbhachas | Comments Off on Is mise Alannah Pheutan

Saorsa agus litreachas ùr na Gàidhlig

Tha Mark Ó Fionnáin air alt smaoineachail fhoillseachadh a tha a-mach air ACDD, agus na chois, rinn e meòrachadh air an t-saorsa a bheir litreachas nuadh dhan Ghàidhlig. ’S an tràchdas aig Ó Fionnáin gun leudaich litreachas ùr a’ Ghàidhlig … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in corpas ficsean-saidheans, Ficsean-saidheans | Comments Off on Saorsa agus litreachas ùr na Gàidhlig