Monthly Archives: May 2016

Ceisteachan-ciùil | Rhona

A’ chiad alt ann an sreath de phiosan-ciùil againn – bidh sinn a’ cur ceist air caractaran mòra ann an saoghal na Gàidhlig mu chòig òrain a tha cudromach dhaibh. Cò as fheàrr airson tòiseach-toiseachadih ge-tà ach ar Rhona fhèin? 1. ’S e a’ chiad òran air a bheil cuimhne agam… An t-òran tradaiseanta, Jock… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, Ceòl | Comments Off on Ceisteachan-ciùil | Rhona

Beag-spèis nan Tòraidhean am Follais ann an Cùis nam Brainich

Fhuaras sealladh air fìor ghnùis cheannardan nan Tòraidhean Diciadain nuair a thog Aonghas Robastan cùis an teaghlaich Brain ann an Taigh nan Cumantan. Mar bu dual dha, chuir an Robastanach a’ cheist aige ann an dòigh fhaiceallach, chumhachdach dhan Seansalair, is e a’ cur cuideam – mar bu chòir – air mar a tha gille […] Continue reading

Posted in Ghetto na Gàidhlig | Comments Off on Beag-spèis nan Tòraidhean am Follais ann an Cùis nam Brainich

Citylinking – smart thinking! Turas gu stèisean Inbhir Gàraidh 1 #Gàidhlig

Nuair a tha mi a’ dol air tursan gu rathaidean-iarainn glèidhte, bidh mi daonnan a’ dol ann air còmhdhal phoblach. Tha mi ag iarraidh a bhith uaine agus is fhèarr leam cothrom a bhith agam leughadh fhad’s a tha mi … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in a' Ghàidhealtachd, Fort Augustus, Inbhir Garadh, Invergarry, railways, rathaidean-iarainn, rathaidean-iarainn dùinte, Rathaidean-iarainn glèidhte, trèanaichean | Comments Off on Citylinking – smart thinking! Turas gu stèisean Inbhir Gàraidh 1 #Gàidhlig

2016 an t-Ògmhios: Am Brusach 700 / June: The Bruce 700

Am Brusach 700 Anns an Ògmhios gach bliadhna thèid Blàr Allt a’ Bhonnaich a chomharrachadh, blàr le buil na bu bhuannachdaile do dh’Alba na Blàr Chùl Lodair a thachair 450 bliadhna as a dhèidh. Tha a‘ bhliadhna 1314 loisgte san DNA gach Albannaich, mar shamhla de shaorsa as dèidh nam bliadhnaichean fada de dh’ainneart fo […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2016 an t-Ògmhios: Am Brusach 700 / June: The Bruce 700

Deàrrsadh-grèine air Lìte | Ball-coise

Hibs agus Cupa na h-Alba – Sgeul 114 Bliadhna air tighinn gu crìch – Gòrdan MacCoinnich a’ beachdachadh air deàrrsadh-grèine air Lìte. Uill, tha mi cha mhòr air ais air talamh a-nis as-dèidh deireadh sheachdain iongantach. Mas e nach eil fhios agad dè thachair Disathairne is cinnteach nach eil thu a’ fuireach air an t-Saoghal… Continue reading

Posted in ball-coise, Spòrs | Comments Off on Deàrrsadh-grèine air Lìte | Ball-coise

Plasma

An seachdain seo, tha Institiud na Fiosaigs, Buidheann na Fiosaigs Plasma an seo aig Sabhal Mòr Ostaig, a’ cumail na co-labhairt bliadhnail aca, agus shaoil mi, mar chomharra air an tachartas, gun gabhainn an cothrom sgrìobhadh rud beag mu dheidhinn fiosaigs … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in fànas | Comments Off on Plasma

A’ Cur Taic ri Colbh Gàidhlig Bella

Daibhidh Rothach Sgrìobh Ailig Salmond san leabhar Being Scottish (2008), ‘Ann an teangaidh, agus ann an dualchas ionadail agus nàiseanta, chan eil Alba cho eadar-dhealaichte mar dhùthaich (o dhùthchannan eile) is a bha i o chionn, can, leth cheud bliadhna. Ach tha fèin-aithne Albannach cho làidir is a bha e a-riamh.’ On a sgrìobhadh na […] Continue reading

Posted in Ghetto na Gàidhlig | Comments Off on A’ Cur Taic ri Colbh Gàidhlig Bella

O Diego!

  Tha na h-Euros ann a dh’aithghearr – cha bhi Alba ann ach cha bhi Mgr Costa ann nas motha – Eòghan a’ toirt sùil air sgeulachd bhrònach Dhiego. Le Carlos Delgado, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28393829 “am fear a chuireas chùl ri chuideachd, cha d’fhiach e” – Bruce Springsteen, Highway Patrolman Le seann ghaoid Uladh… Continue reading

Posted in ball-coise, Spòrs | Comments Off on O Diego!

Pàrlamaid na h-Alba a’ taghadh nam Ministearan an-diugh #gàidhlig

‘S e seachdain gu math cudromach a th’ air a bhith ann ann am Pàrlamaid na h-Alba an t-seachdain seo. Chaidh Prìomh Mhinistear na h-Alba a thaghadh Dimàirt. Faodar coimhead air a’ bhideo aig: Agus tha an Aithisg Oifigeil airson … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in BPA, fosgladh seisean 5, Gàidhlig, Ministearan, Ministers, nicola sturgeon, pàrlamaid na h-alba, Prìomh Mhinistear, riaghaltas na h-alba, Scottish Parliament Gaelic blog, Seòmar, SPCB | Comments Off on Pàrlamaid na h-Alba a’ taghadh nam Ministearan an-diugh #gàidhlig

Bho Thristan da Cunha do na h-Eileanan Tarsaing taobh drochaid Harry Potter #gàidhlig

Sgrìobh mi mun turas agam air loidhne na Gàidhealtachd an Iar bho chionn goirid. Bha mi a’ dèanamh air Sabhal Mòr Ostaig airson taisbeanadh le m’ obair agus chòrd e rium glan fhèin. Bha mi nam oileanach ann bho chionn … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in a' Ghàidhealtachd, Ath-fhosglaidhean, Gàidhlig, Invergarry & Fort Augustus Railway, Loidhne na Gaidhealtachd an iar, Na h-Eileanan Tarsaing, rathaidean-iarainn, Rathaidean-iarainn glèidhte | Comments Off on Bho Thristan da Cunha do na h-Eileanan Tarsaing taobh drochaid Harry Potter #gàidhlig