Monthly Archives: December 2015

“A’ cur fios air na gaisgich uile” – turas air loidhne Costa Cumbria #gàidhlig #cumbria

Is toil leam a bhith a’ dol air turas rèile eadar an Nollaig agus a’ bhliadhna ùr nuair a tha cùisean gu math sàmhach. Am-bliadhna, thagh mi turas air loidhne costa Cumbria, an rathad-iarainn eadar Carlisle agus Barrow-in-Furness agus a … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in cumbria, Cumbrian Coast Line, England, Furness Line, rathaidean-iarainn, Sasainn | Comments Off on “A’ cur fios air na gaisgich uile” – turas air loidhne Costa Cumbria #gàidhlig #cumbria

2015 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2015 annual report for this blog. Here’s an excerpt: A San Francisco cable car holds 60 people. This blog was viewed about 580 times in 2015. If it were a cable car, it… Continue Reading → Continue reading

Posted in Gàidhlig | Comments Off on 2015 in review

Càit’ am bi a’ Ghàidhlig?

Càit’ am bi a’ Ghàidhlig sna bliadhnaichean ri teachd? Am fuirich i làidir sna h-Eileanan an Iar; am fàs i an Glaschu agus Dùn Èideann; am faic sinn ath-dhùsgadh san t-seann Ghàidhealtachd (Earra-Ghàidheal ’s Loch Abar ’s Cataibh ’s msaa); an glac àiteachan Gallda (Machair Aonghais, Na Crìochan) rithe? Tha an t-alt seo a’ sgrùdadh… Continue reading

Posted in age pyramid, Cànain, Cànan & Cultar, eilean siar, Gàidhlig, Innse Gall, Naidheachdan & Poileataigs | Comments Off on Càit’ am bi a’ Ghàidhlig?

MacConnaill | Ceòl 2015

Aig ceann na bliadhna a thug e chùl dhan bhonaid a choisinn cliù dha, tha Calum a’ dèanamh cluas ri claisneachd ris a’ cheòl a b’ fheàrr o 2015 – Bowie, Adele, Kendrick, cò eile? Clàran na bliadhna:     Kendrick Lamar – To Pimp a Butterfly “Now I run the game, got the whole world talking” Aig toiseach… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, Ceòl | Comments Off on MacConnaill | Ceòl 2015

Turas Ghlaschu 2015

Abair gun do chòrd Turas Ghlaschu ris a h-uile duine am bliadhna. Thàinig 17 sgoilearan bho dhiofar àitean còmhla eadar Dihaoine 27mh gu Diluain 30mh Samhainn, air Turas Chomunn na Gàidhlig.

Fhuair iad an cothrom tadhal air tòrr àitean ann an Glaschu leithid an Ionad Saidheans, Taigh-tasgaidh Taobh na h-Aibhne agus na margaidhean Nollaig aig Cearnag Sheòrais.

Bha na bùithean air leth trang ach chòrd iad ri daoine is fhuair iad cothrom tiodhlaicean Nollaig a cheannach.

b2ap3_thumbnail_12068681_915612645143334_460237801540384949_o_20151221-155134_1.jpg

Continue reading

Posted in blòg | Comments Off on Turas Ghlaschu 2015

Star Wars: Dùsgadh an Fhorsa | Lèirmheas

Dùsgadh an Fhorsa – Math no dona? Soilleir no Dorch? – A’ Chiad Lèirmheas Ghàidhlig air an fhiolm “Cogadh nan Reul”? Tha sinn air ar dìcheall a dhèanamh gun “spèarlagan” a thoirt seachad… Mar iomadh neach-leantainn eile, bha mi cho loisgte ri com Darth Vader as dèidh nam prequels aig an t-sreath fhiolmaichean Star Wars… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, Film | Comments Off on Star Wars: Dùsgadh an Fhorsa | Lèirmheas

Sùil aotrom air 2015 vol. I

Halò a-rithist a chàirdean! Le’r cead, nì sinn turas còmhla ‘son sùil a thoirt air ath-leasachadh na Gàidhlig ann an 2015 agus feadhainn dhe na lowlights a bu mhò ghlaic aire ‘Illeasbuig. Bidh ur roghainn fhèin agaibhse …’San Fhaoilleach …. Continue reading

Posted in Bòrd na Gàidhlig, rampant quangocracy, vibrant forward-looking Gaelic, wonderful BBC Alba | Comments Off on Sùil aotrom air 2015 vol. I

Sùil aotrom air 2015 vol. I

Halò a-rithist a chàirdean!

Le’r cead, nì sinn turas còmhla ‘son sùil a thoirt air ath-leasachadh na Gàidhlig ann an 2015 agus feadhainn dhe na lowlights a bu mhò ghlaic aire ‘Illeasbuig. Bidh ur roghainn fhèin agaibhse …

‘San Fhaoilleac… Continue reading

Posted in BBC Alba, Bòrd na Gàidhlig, rampant quangocracy, vibrant forward-looking Gaelic | Comments Off on Sùil aotrom air 2015 vol. I

A’ coinneachadh ri na h-urracha mòra – Meeting the MSPs

Bha sinn air ar dòigh fiathachadh fhaighinn bho MG Alba a thighinn dhan phàrlamaid airson foillseachadh ‘Lèirsinn’.  Tha MG Alba air planaichean a chruthachadh airson an àm ri teachd, is dh’iarr iad air na nigheanan a bha an sàs ann am FilmG tighinn, far an do choinnich iad ri muinntir MG Alba, Buill Pàrlamaid is luchd-riochdachaidh bho bhuidhnean eile.  Chualas mu na ‘ro-innleachdan’ aig MG Alba agus na tha fainear dhaibh a-thaobh daingeachadh sheirbhisean agus mar sin air adhart.  Bha a h-uile duine a bha an làthair a’ moladh modh agus Gàidhlig ar sgoilearan.  Cha chuireadh e iongnadh orm cuid aca fhaicinn ag obair sa phàrlamaid aon latha!

Many thanks to MG Alba for inviting us along to the launch of Lèirsinn (the document detailing their plans and strategies for the years to come).  The FilmG girls represented the school extremely well and were very much at home mixing it with the various representatives present. Continue reading

Comments Off on A’ coinneachadh ri na h-urracha mòra – Meeting the MSPs

Seirbhis Nollaig – Christmas Service

Mìle taing do Bhunsgoil Taobh na Pàirce airson na seirbhis air Dihaoine.  Bha e na thlachd dhuinn uile tighinn còmhla mus tèid sinn uile air saor-làithean.  Bha an luchd-ciùil agus na leughadairean sònraichte math.

Many thanks to TnaP for the Christmas service at Greyfriars on Friday.  It was nice to congregate before we all go off on holiday.   Continue reading

Comments Off on Seirbhis Nollaig – Christmas Service