Monthly Archives: March 2015

Sgeulachd Ghoirid | Cailean

Sgeulachd ghoirid le Rhona NicDhùghaill – fear òg à baile air Taobh Siar na Gàidhealtachd a’ gabhail ris an airm. “Seinn na Pioba aig dol fodha na greine ann an Afghanistan” le Cpl Daniel Wiepen/MOD. ceadaichte fo OGL via Wikimedia Commons. Bha e na shuidhe air oir na leapa. Bha uinneag faisg air leis a’… Continue reading

Posted in Rosg, Sgrìobhadh Cruthachail | Comments Off on Sgeulachd Ghoirid | Cailean

CLEAS CLOINNE: Am Madadh Ruadh / A’ Chearc-ghuir agus na h-Iseanan

 O Oideas na Cloinne “Am Madadh Ruadh,” no “A’ Chearc-ghuir agus na h-Iseanan.” Anns a’ chluich seo sònraichear dithis bhalach no dithis chaileagan làidir, aon “Am Madadh Ruadh ” agus an t-aon eile “A Chearc.” Cuirear  “na h-eiseanan ” ‘nan sreath, aon an dèidh aoin. Beiridh iad an sin air a chèile agus an neach […] Continue reading

Posted in cearc-ghuir, clann, cleas cloinne, cleasan cloinne, cluich, geama, geamaichean, iseanan, Leughadh Fiosrachaidh, madadh-ruadh, sionnach | Comments Off on CLEAS CLOINNE: Am Madadh Ruadh / A’ Chearc-ghuir agus na h-Iseanan

CLEAS CLOINNE: Am Madadh Ruadh / A’ Chearc-ghuir agus na h-Iseanan

 O Oideas na Cloinne “Am Madadh Ruadh,” no “A’ Chearc-ghuir agus na h-Iseanan.” Anns a’ chluich seo sònraichear dithis bhalach no dithis chaileagan làidir, aon “Am Madadh Ruadh ” agus an t-aon eile “A Chearc.” Cuirear  “na h-eiseanan ” ‘nan sreath, aon an dèidh aoin. Beiridh iad an sin air a chèile agus an neach […] Continue reading

Posted in cearc-ghuir, clann, cleas cloinne, cleasan cloinne, cluich, geama, geamaichean, iseanan, Leughadh Fiosrachaidh, madadh-ruadh, sionnach | Comments Off on CLEAS CLOINNE: Am Madadh Ruadh / A’ Chearc-ghuir agus na h-Iseanan

Tasglann na Gàidhealtachd /Highland Archive Centre highlights Tarbat Peninsula

Facebook 24.03.15 https://www.facebook.com/highlandarchives/photos/a.346470258814219.1073741827.246320848829161/678128252315083/?type=1&theater Ordnance Survey, Sheet 94 ( 1 inch = 1 mile), 1878 Our featured Parish for the next two week is Tarbat, Ross & Cromarty. The Statistical Accounts of Scotland describe the Parish and derivation of the name as; “The Parish of Tarbat occupies the eastern promontory of the shire of Ross, being […] Continue reading

Posted in news | Comments Off on Tasglann na Gàidhealtachd /Highland Archive Centre highlights Tarbat Peninsula

“Leanamaid” – Lèirmheas air Sequamur

Chaidh Alannah Pheutan a choimhead air an dealbh-chluich Sequamur a tha air a bhith a’ siubhal na dùthcha o chionn mìos – seo beachd no dhà bhuaipe air a’ phròiseact as ùire o Phròiseact nan Ealain agus an iomairt “Gairm nan Gàidheal”. Làn neart is an fhìrinn, ’s e dealbh-chluich cumhachdach gu dearbh a th’… Continue reading

Posted in Alannah Pheutan, Cànan & Cultar, drama, Sequamur | Comments Off on “Leanamaid” – Lèirmheas air Sequamur

Sgeulachd Ghoirid | Poidsearachd

Sgeulachd ghoirid ionmholta le Seonaidh Charity, a bhuannaich Duais nan Sgrìobhadairean Ùra ann an 2013 – Cunnart is cuilbheart eadar geamair agus poidsear ann an ciaradh an fheasgair ris a’ bhruthaich…. Tharraing e anail gu socair, sàmhach. Ghluais e tron raineach bhog a’ sguabadh mheuran nan lusan air falbh le a làimh cheart is grèim… Continue reading

Posted in Rosg, Sgrìobhadh Cruthachail | Comments Off on Sgeulachd Ghoirid | Poidsearachd

Fèill mhòr ga dhèanamh air ro-innleachd ùr Bòrd na Gàidhlig, a rèir Bòrd na Gàidhlig

What a difference a ro-innleachd makes! Er, fuirich thusa mionaid …

Tha Gilleasbuig air a dhòigh ghlan gu bheil ceannard, air no an e cathraiche a th’ ann?, ùr aig Bòrd na Gàidhlig agus gu bheil ro-innleachd ùr aige, ris an canar "Organisation with no oversight is completely unable to police itself".

Thuirt neach-labhairt a’ Bhùird:

"Bidh sinn ag amas air obrachadh nas dlùithe air a’ Continue reading

Posted in Bòrd na Gàidhlig, rampant quangocracy, Ulpan | Comments Off on Fèill mhòr ga dhèanamh air ro-innleachd ùr Bòrd na Gàidhlig, a rèir Bòrd na Gàidhlig

Fìorachd ghu-bhith, hipeitis Bostrom agus dubh-fhacal Fermi

Chithear anns a’ bhideo gu h-àrd staid na h-ealain ann am fìorachd ghu-bhith choimpiùtaireach, Unreal Engine. ’S ann do geamaichean coimpiùtair a chaidh a dhèanamh, ach ’s urrainnear a chleachdadh ann an tionnsgnaidhean gu-bhith sam bith. Tha am fìorachas ann cho iongantach, ga … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in fànas, naidheachd | Comments Off on Fìorachd ghu-bhith, hipeitis Bostrom agus dubh-fhacal Fermi

‘La Survivance’ | Sgeul nan Canadach Frangach an Sasainn Nuadh a Deas

‘S e ‘Journée internationale de la Francophonie’, air neo, ‘Latha eadar-nàiseanta na Frangachd’ a th’ ann san 20mh den Mhàrt. Tha Liam a’ toirt sùil air sgeul ‘La Survivance’ – an strì airson mairsinneachd a’ chultair ‘s na cànain – ann an Sasainn Nuadh a Deas agus a’ bruidhinn ri fear, Michael MacÀdhaimh, a tha… Continue reading

Posted in Cànain, Cànan & Cultar, cultar, siubhal | Comments Off on ‘La Survivance’ | Sgeul nan Canadach Frangach an Sasainn Nuadh a Deas

Bàrd ainmeil nar measg

Bha sinn air ar dòigh glan pìos bàrdachd àlainn le Mikaela Nic Ille Mhìcheil fhaicinn air làrach-lìn ‘Dàna’.  Tha Mikaela uabhasach tàlantach agus tha sinn an dùil gum faic sinn mòran a bharrachd bhuaipe san àm ri teachd.

We were pleased to see one of Mikaela Carmichael’s poems published on the online magazine ‘Dàna’.  She is a very talented writer and we expect to see much more from her in the future.

Continue reading

Comments Off on Bàrd ainmeil nar measg