Monthly Archives: February 2015

Làrach-lìn BBC Alba – no languages other than Gaelic were harmed

BBC Alba: Your language is of so little importance, we can’t even be bothered to spell it correctly on our website

Tha seachdain fada, riaslach, air a bhith aig Gilleasbuig bochd, agus ‘s ann aig amannan mar seo as toil leis beagan fois a ghabhail, … Continue reading

Posted in inexorable rise of pseudogaelic, wonderful BBC Alba, wonderful Gaelic websites | Comments Off on Làrach-lìn BBC Alba – no languages other than Gaelic were harmed

Bliadhna Dhàna

Tha sinn bliadhna a dh’aois an-diugh – Tha Liam a’ toirt sùil air ais air bliadhna mhòr dhàna – agus air adhart gu àm ri teachd dòchasach. Ma tha thu airson sgrìobhadh dhuinn, bhiodh sin na dheagh thiodhlac dhuinn. A-nis càite a bheil an ceic mhilis. Tha an iris-d Ghàidhlig, Dàna, a’ comharrachadh bliadhna on… Continue reading

Posted in Cànain, Cànan & Cultar, cultar, litreachas, Naidheachdan & Poileataigs | Comments Off on Bliadhna Dhàna

The verb THA

The verb THA THA – introduces adjectives, adverbs and prepositional phrases. HELPFUL HINT: use a form of THA to say something about a person or thing Positive           / Negative                              Question / Negative question A bheil thu gu math?             Tha, tapadh leat. A bheil latha math ann? Chan eil. Tha an t-uisge ann. an t-uisge […] Continue reading

Posted in Faclaireachd is gràmar, luchd-ionnsachaidh, luchd-tòiseachaidh, THA & IS | Comments Off on The verb THA

The verb THA

The verb THA THA – introduces adjectives, adverbs and prepositional phrases. HELPFUL HINT: use a form of THA to say something about a person or thing Positive           / Negative                              Question / Negative question A bheil thu gu math?             Tha, tapadh leat. A bheil latha math ann? Chan eil. Tha an t-uisge ann. an t-uisge […] Continue reading

Posted in Faclaireachd is gràmar, luchd-ionnsachaidh, luchd-tòiseachaidh, THA & IS | Comments Off on The verb THA

Latha gu math ioma-chànananch sa Phàrlamaid an-dè! #gaidhlig #bsl @SP_EduCul

Bha latha gu math ioma-chànanach aig Comataidh Foghlam is Cultar na Pàrlamaid an-dè agus iad a’ gabhail fianais air Bile Cànan Soidhnidh Bhreatainn (BSL). Ghabh a’ chomataidh fianais bho eòlaichean agus luchd-cleachdaidh BSL air a’ bhile agus ghabh iad fianais anns a’ … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in BLS Bill, British Sign Language, Cànan Soidhnidh Bhreatainn, cànan, Comataidhean, Gàidhlig, Rob Dunbar | Comments Off on Latha gu math ioma-chànananch sa Phàrlamaid an-dè! #gaidhlig #bsl @SP_EduCul

Lèirmheas Film: Berberian Sound Studio

Chaidh Calum MacLeòid, buannaiche aon de Dhuaisean nan Sgrìobhadairean ùra 2014, a choimhead air a’ film Berberian Sound System, agus seo againn deagh gheàrr-chunntas mu dheidhinn. Uaireannan, chan fheumar ach beagan a chluinntinn mu dheidhinn film is bidh làn cinnt agad gu bheil thu airson am film ud fhaicinn. Nuair a chuala mi gun robh an cleasaiche Toby Jones… Continue reading

Posted in Berberian Sound Studio, Cànan & Cultar, Film, Fiolm, lèirmheas film | Comments Off on Lèirmheas Film: Berberian Sound Studio

2015 Am Màrt: na Cruithnich / March: the Picts

Na Cruithnich Tha ùidh shònraichte aig muinntir Machair Rois anns na Cruithnich, is an sluagh àrsail seo na phàirt den dualchas againn. Tha sinn mòiteil – mar a thuigear – às na sàr-eisimpleirean de leacan snaighte Cruithneach a tha againn ann am Baile a’ Chnuic, Seannduig agus Neig, agus ‘s ann am Port mo Cholmaig […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2015 Am Màrt: na Cruithnich / March: the Picts

Clach-mhìle eile ann an "leasachadh" na Gàidhlig – £1.1M air chall an turas-sa

Nach math an obair a tha am Bòrd a’ dèanamh, improbably says Gilleasbuig agus e a-mach air Ulpan a-rithist

Aidh a chàirdean, nach math an obair a tha Bòrd na Gàidhlig
a’ dèanamh na làithean-sa, a’ tionndachadh chòrnairean agus a’ comha… Continue reading

Posted in Bòrd na Gàidhlig, oh what a stitch up, rampant quangocracy, Ulpan | Comments Off on Clach-mhìle eile ann an "leasachadh" na Gàidhlig – £1.1M air chall an turas-sa

Sùil air na h-Oscaran

Ma chaill sibh na h-Oscaran a-raoir, na gabh dragh – sa phìos seo, tha sinn a’ toirt sùil air na thachair aig precursor nan Duaisean FilmG. Bha an t-uisge a’ dòrtadh air Los Angeles a-raoir – “a bit squishy on the carpet”, mar a thuirt Benedict Cumberbatch, a’ buannachadh na duaise airson an duine as… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, FilmG, Fiolm, na h-Oscaran | Comments Off on Sùil air na h-Oscaran

Òraid a rinn mi ann am Penryn aig co-labhairt @CelticStudents – A bheil Twitter feumail do bhuidhnean leasachaidh chànain?

Madainn mhath! Tha mi an dòchas gum faigh sibh an taisbeanadh agam cho inntinneach ris na taisbeanadhean eile gu ruige seo. Mar ro-ràdh: Rinn mi an tràchdas agam air an cuspair seo an-uiridh agus bu toil leam toraidhean an sgrùdaidh… Continue Reading → Continue reading

Posted in ACSIB, Celtic Students Association, Comann Oileanaich Ceiltis, Gàidhlig, Meadhanan Sòisealta, Oilthigh Ghlaschu, rannsachadh, Scottish Gaelic, Social Media Alba, twitter | Comments Off on Òraid a rinn mi ann am Penryn aig co-labhairt @CelticStudents – A bheil Twitter feumail do bhuidhnean leasachaidh chànain?