Monthly Archives: September 2014

GAELIC SELF-TAUGHT – LEASAN a DHÀ – an Gnìomhair "A BHITH"; anTràth Làthaireach Neo-Eisimealach (2)

Lesson 2* – the Verb “TO BE” ; Present Independent Tense (part 2) Aithris-àichidh (Disclaimer) :–This lesson, and any which may follow, is from MacLaran’s Gaelic Self-Taught which I noticed in the library this morning and picked up wondering what it … Continue reading

Posted in Gàidhlig, grammar, Language, language_practice, leasain, lessons | Comments Off on GAELIC SELF-TAUGHT – LEASAN a DHÀ – an Gnìomhair "A BHITH"; anTràth Làthaireach Neo-Eisimealach (2)

Failte air ais!

Duilich nach deach mòran a sgrìobhadh air a’ bhlog bho chionn goirid!  Tha cùisean air a bhith cianail fhein trang mar às àbhaist.An toiseach, bu mhaith leinn fàilte chridheil a chur air Mgr. Neithercut a tha air tilleadh an dèidh bliadh… Continue reading

Comments Off on Failte air ais!

Dol fodha na grèine Inbhir Naran 29 an t-Sultain

Dol fodha na grèine Inbhir Narann 29 an t-Sultain: http://t.co/vHEjqHhxcj— A Gurn from Nurn (@GurnNurn) September 29, 2014 Continue reading

Comments Off on Dol fodha na grèine Inbhir Naran 29 an t-Sultain

GAELIC SELF-TAUGHT – LEASAN a DHÀ * – an Gnìomhair "A BHITH" ; an Tràth Làthaireach (1)

Lesson 2* – the Verb “TO BE” ; Present Tense Aithris-àichidh (Disclaimer) :–This lesson, and any which may follow, is from MacLaran’s Gaelic Self-Taught which I noticed in the library this morning and picked up wondering what it was. The language in… Continue reading

Posted in Gàidhlig, grammar, grammarie, Language, leasain, lesson | Comments Off on GAELIC SELF-TAUGHT – LEASAN a DHÀ * – an Gnìomhair "A BHITH" ; an Tràth Làthaireach (1)

Pàrlamaid na h-Alba aig Fèis Ionnsachaidh na h-Alba #gaidhlig #slf2014

Chaidh sgioba Foghlaim na Pàrlamaid dhan SECC ann an Glaschu Diciadain airson Fèis Ionnsachaidh na h-Alba (Scottish Learning Festival). Bha latha soirbheachail againn uile is chaidh sinn gu seiminearan eadar-dhealaichte air foghlam co-aoisean (peer e… Continue reading

Posted in Foghlam, Gabhail pàirt | Comments Off on Pàrlamaid na h-Alba aig Fèis Ionnsachaidh na h-Alba #gaidhlig #slf2014

Turas Ghlaschu 28/11/2014 – 01/12/2014

Turas Ghlaschu  28 Samhain – 01 Dùbhlachd Fosgailte gu sgoilearan S1-S4 – Cosgais £70 Tha turas againn a Ghlaschu agus fàilte oirbh uile! Tha sinn an dòchas òigridh a thoirt còmhla bho air feadh na dùthcha. Tha tòrr ri dhèanamh … Continue reading Continue reading

Posted in Gach tachartas - All events | Comments Off on Turas Ghlaschu 28/11/2014 – 01/12/2014

Bannan no srannan?

Bha fadachd againn air. Mus do nochd e air ar sgàileanan, chaidh inns dhuinn gun robh e mar-tha air siubhail ‘thall-thairis’ is ùidh aig na Canadaich ann. Cuideachd, chaidh inns dhuinn gur ann mar The Killing a bhiodh e.Obh.Ma bha a’ chiad phàirt sa… Continue reading

Posted in Bannan, BBC Alba, Machair, Telebhisean | Comments Off on Bannan no srannan?

Bana-phrionnsa Mako do Shasainn

Air 17mh latha den t-Sultainn, tha Bana-phrionnsa Mako air falbh do Shasainn gus museology a rannsachadh sa chùrsa iar-cheumnach ann an Oilthigh Leicester. Tha dùil aice ire a’ mhaighstir fhaighnn.Bana-phrionnsa MakoTha Buidheann-ghnì… Continue reading

Posted in naidheachd | Comments Off on Bana-phrionnsa Mako do Shasainn

What can you say?

Tha Gilleasbuig gun bhruidhinn airson treiseag.

Thèid tòiseachadh as ùr air càineadh is mi-mhòdh cho luath sa ghabhas. Continue reading

Posted in neo-eisimeileachd | Comments Off on What can you say?

Naidheachd mu dheidhinn neo-eisimeileachd na h-Alba ann an iapan

Tha latha a’ chunntas-bheachd mu dheidhinn neo-eisimeileachd na h-Alba an diudh agus tha iomadh naidheachd mu a dheidhinn air adhar mar leanas. Seall.News BS Fuji FNNFNNKTVJNNANN NEWSKTV Continue reading

Posted in naidheachd | Comments Off on Naidheachd mu dheidhinn neo-eisimeileachd na h-Alba ann an iapan