Monthly Archives: August 2014

Dear Clì Gàidhlig, "21st century voice of adult Gaelic learners"

"Dear Clì Member" replies to that circular 

Dear Clì Gàidhlig Person

Gilleasbuig thanks you for your recent letter addressing him as Dear Clì Member. Since your letter is solely in English he assumes this is your preferred means of communication.

Gilleasbuig regrets that you have ceased publication of the magazine, Cothrom, but notes that you are delighted to thoughtfully furnish him with Continue reading

Posted in Cli Gaidhlig, Gaelic chumocracy, oh what a stitch up | Comments Off on Dear Clì Gàidhlig, "21st century voice of adult Gaelic learners"

Turas gu Seanadh Nàiseanta na Cuimrigh (3): Togalach, Seòmar is Comataidhean #gàidhlig @CynulliadCymru @assemblywales

Chaidh na h-oifigearan Gàidhlig aig Pàrlamaid na h-Alba air turas rannsachaidh gu Seanadh Nàiseanta na Cuimrigh san Ògmhios. Sa phost mu dheireadh san t-sreath, bheir sinn sùil air togalach is buill an t-Seanaidh. Marc (cli) agus Alasdair (deas) a… Continue reading

Posted in a' Chuimrigh, Caerdydd, Cuimris, Cymraeg, Cymru, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Gabhail pàirt, National Assembly of Wales, seanadh na cuimrigh, Welsh Assembly | Comments Off on Turas gu Seanadh Nàiseanta na Cuimrigh (3): Togalach, Seòmar is Comataidhean #gàidhlig @CynulliadCymru @assemblywales

Duais Urramach Acadaimh do Hayao Miyazaki

Air an 28th latha den Lùnasdal, tha AMPAS (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) air nochdadh gun toir an t-acadamh do Hayao Miyazaki an duais urramach comhla ri Jean-Claude Carrière is Maureen O’Hara. Bithear a’ cumail na deas-ghnàith a… Continue reading

Posted in naidheachd | Comments Off on Duais Urramach Acadaimh do Hayao Miyazaki

2014 an t-Sultain: Obair-Ghrèis Mhòr na h-Alba (1)

Obair-ghrèis Mhòr na h-Alba (1) – Taobh an Ear-Thuath Nuair a bha mi a’ tadhal air mo cho-ogha ann an Dùn Èideann seachdain no dhà air ais, chaidh sinn a dh’fhaicinn Obair-ghrèis Mhòr na h-Alba, a tha air ais ann an togalach Pàrlamaid na h-Alba, a’ comharrachadh 15 bliadhna den Phàrlamaid. Abair euchd! Tha i […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2014 an t-Sultain: Obair-Ghrèis Mhòr na h-Alba (1)

A’ siubhail air feadh an t-saoghail le mo mhapa-sgrìobaidh #gàidhlig

Is toil leam a bhith a’ siubhail agus is toil leam cuideachd a bhith a’ clàradh a h-uile àite far an robh mi.    Fhuair mi deagh phrèasant bho chionn bliadhna no dhà a tha na chuideachadh mòr le bhith … Continue reading Continue reading

Posted in siubhal | Comments Off on A’ siubhail air feadh an t-saoghail le mo mhapa-sgrìobaidh #gàidhlig

Ministreachd na Slàinte a’ cur Stad air na Luis Cunnart

Air 27mh den Lùnasdal ann an Tokyo, chuir Ministreachd na Slàinte an luchd-sgrùdaidh do na bùthan a tha coltach drogaichean mi-laghail a reig mar luis. Tha an luchd-sgrùdaidh a’ cur nan sampallan, a fhuair iad sna bùthan, do ionad an sg… Continue reading

Posted in naidheachd | Comments Off on Ministreachd na Slàinte a’ cur Stad air na Luis Cunnart

Turas gu Seanadh Nàiseanta na Cuimrigh (2): Cànan is Cumhachdan #gàidhlig @CynulliadCymru @assemblywales

Chaidh na h-oifigearan Gàidhlig aig Pàrlamaid na h-Alba air turas rannsachaidh gu Seanadh Nàiseanta na Cuimrigh san Ògmhios. San darna post seo, bheir sinn sùil air cànanan is cumhachdan an t-Seanaidh. Mar phàirt den turas againn, choinnich sinn… Continue reading

Posted in Caerdydd, Cymraeg, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Gàidhlig, National Assembly for Wales | Comments Off on Turas gu Seanadh Nàiseanta na Cuimrigh (2): Cànan is Cumhachdan #gàidhlig @CynulliadCymru @assemblywales

5.36 Millean Iapanach an Inneadh Galarach air Cearrachas

Tha Ministreachd na Slàinte, a’ Chosnaidh agus na Sochair air a nochdadh gu bheil 5.36 millean Iapanach coltach an inneadh galarach air cearrachas. ‘S e 4.8% de na ibhich agus 8.7% de na fir a tha san àireamh seo.Leigeadh each a’ còrdadh… Continue reading

Posted in naidheachd | Comments Off on 5.36 Millean Iapanach an Inneadh Galarach air Cearrachas

Vladimir Putin a’ tighinn do Iapan mar a’ Chiad Chlàr

Air an 25mh latha den Lùnasdail, mu dheidhinn a’ phlana gum bi Vladimir Putin a’ tadhal air Iapan as t-fhoghar, thuirt Lavrov, Rùnaire Dhùthchannan Cèin Ruiseanach, ‘ Tha Ceann-suidhe air an cuireadh à Iapan a gh… Continue reading

Posted in naidheachd | Comments Off on Vladimir Putin a’ tighinn do Iapan mar a’ Chiad Chlàr

Cò shaoileadh e – tha deò ann an litreachas Gàidhlig fhathast

Bha Gilleasbuig air a dhòigh ghlan nuair a fhuair
e copaidh dhen a’ leabhar bhàrdachd “Deò”, le Marcas Mac an Tuairneir. ’S fhada
bho sguir Gilleasbuig a leughadh bàrdachd ùr Gàidhlig, oir cha robh e faighinn
tlachd sam bith aiste. Ach… Continue reading

Comments Off on Cò shaoileadh e – tha deò ann an litreachas Gàidhlig fhathast