Monthly Archives: July 2014

Efa Supertramp agus eile

Chan ann tric a thig gràisg de cheoladairean dhan àrainn agad a tha… inntinneach, beachdail, garbh is ceolmhor. Chan ann tric a b’urrainn dhut gach buadhair sin a chleachdadh airson gach aon de na cleasaichean. Chan ann tric a tha a’ mhor-chuid dhi… Continue reading

Posted in a' Chuimrigh, ceol ur, Cuimris, Cymru, dùn èideann | Comments Off on Efa Supertramp agus eile

Còmhdhail Co-cheangailte a’ Cho-fhlaitheis #gàidhlig #glaschu2014

Chaidh sinn gu Geamaichean a’ Cho-fhlaitheis an-diugh gus beagan den lùth-chleasachd fhaicinn. Bha deagh latha againn sa Hydro agus chunnaic sinn sgiobannan a dìofar dùtchannan a’ gabhail pàirt. Mar phàirt den tiocaid againn, fhuair sinn còmhdhail phoblach saor is an-asgaidh dhan tachartas. … Continue reading Continue reading

Comments Off on Còmhdhail Co-cheangailte a’ Cho-fhlaitheis #gàidhlig #glaschu2014

Dà bhlog eile a thachair mi air

Air adhbhar air choireigin chunnaic mi tweet bho “Indigenous blogs” agus nuair a lean mi air dhan làrach aca mhothaich mi gun robh dà bhlog Ghàidhlig ann nach robh mi eolach air gu ruige seo. Am faca tu ” An t-Seòlaid. Leabhraichean, naidheachdan a… Continue reading

Comments Off on Dà bhlog eile a thachair mi air

A Tribe Called Red agus “a’ sealbhachadh dualchas chàich”

Tha Eòghan Stiùbhart a’ beachdachadh air cuspairean co-cheangailte ris a’ cheòl aig còmhlan tùsanach A Tribe Called Red à Canada agus air an co-shamhlaidhean a-bhos an-seo.   Siuthad! Deagh mheòrachadh as fhiach leughadh! Bha Cupa na Cruinne a’ toirt uimhir de phuingean-còmhraidh (meal an naidheachd air ar càirdean Gearmailteach) ach bhon uairsin, bha mi a’… Continue reading

Posted in A Tribe Called Red, Ameireaga a Tuath, Cànain, Cànan & Cultar, Ceòl, cultar, dualchas, dùthchas, Spòrs | Comments Off on A Tribe Called Red agus “a’ sealbhachadh dualchas chàich”

Dàn dà-chànnanach le John Aberdein

Thachair mi air iris air loidhne  ris an canar “The Point” agus mhothaich mi dàn le John Aberdein. Seo far a bheil e. Continue reading

Comments Off on Dàn dà-chànnanach le John Aberdein

Turas gu Taigh-tasgaidh nan 1980an! #gàidhlig #beamish

Nuair a bha sinn air saor-làithean ann an Siorrachd Durham bho chionn goirid, chaidh sinn a dh’fhaicinn fear de na Taigh-tasgaidh a fheàrr air an t-saoghal – Beamish.   Tha mi air bruidhinn mu dheidhinn Beamish turas no dhà air … Continue reading Continue reading

Posted in beamish "trolleybuses", England Sasainn Durham, Rathaidean-iarainn glèidhte, tramaichean | Comments Off on Turas gu Taigh-tasgaidh nan 1980an! #gàidhlig #beamish

Hòro-Gheallaidh Baton na Banrighinn aig Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu

 

‘S e adhbhar moite a bh’ ann do dh’òigridh Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu dar a thàinig Baton na Banrighinn don sgoil aca, ann an làmhan sgoilear Abbie NicNèill, ÀS6, air a cheum mu dheireadh den chuairt eachdraidheil a’ dol timcheall… Continue reading

Posted in blòg | Comments Off on Hòro-Gheallaidh Baton na Banrighinn aig Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu

Fo rìoghachd nan car

Rinn mi sgriob air baidhseagal an de. Chaidh mi air an treana gu Inbhir Nis agus. As deidh dhomh suil a thoirt air an taobh-seallaidh Ceasaig a Deas ( agus nach buidhe dhomh – da leumadair a nochadh aig an deiradh am a thug mi mo camara as mo phocaid… Continue reading

Comments Off on Fo rìoghachd nan car

A’ dol air chèilidh air a’ phrèiridh | Calgaraidh Chanada

“Chan eil cèilidh air a’ phrèiridh,” sheinn Murchadh MacPhàrlain, is e a’ fulang cianalas uabhasach agus fìor dhroch gheamhradh ann an Alberta sna 1920an. Cha mhòr ceud bliadhna on uairsin, tha a’ ghrian a’ deàrrsadh is, mo nàire, chan eil mòran cianalais air an sgrìobhadair fhortanach seo ‘s mi cur seachad an t-samhraidh an Calgaraidh,… Continue reading

Posted in Alberta, Calgaraidh, Canada, Cànan & Cultar, featured, Murchadh MacPhàrlain, Na Beanntan Rocky, siubhal | Comments Off on A’ dol air chèilidh air a’ phrèiridh | Calgaraidh Chanada

Iomall Fhèis Dhùn Èideann

Ma tha sibh gu bhith ann an Dùn Èideann anns a’ chiad seachdain dhen Lùnasdal aig an Fhèis Eadar-Nàiseanta, bidh mi fhìn an sàs ann an tachartas air Iomall na Fèise a thèid a chur air dòigh le Comann Crann … Continue reading Continue reading

Posted in naidheachd | Comments Off on Iomall Fhèis Dhùn Èideann