Monthly Archives: June 2014

Oi Polloi agus punc as a’ Ghàidhlig

Seo fìor dheagh agallamh le Ruairidh bho Oi Polloi còmhla ri Billy Liar air Culture Laser is iad a-mach air punc as a’ Ghàidhlig, agus cuid dhen phoileataics mun cuairt air sèinn ann am mion-chànan fo chunnart. Continue reading

Posted in punc | Comments Off on Oi Polloi agus punc as a’ Ghàidhlig

Dè rinn sinn air a’ bhliadhna sa chaidh? #gàidhlig

A bheil thu ag iarraidh barrachd fiosrachaidh air na thachair ann am Pàrlamaid na h-Alba san 12 mìos mu dheireadh? Tha Aithisg Bhliadhnail 2014 ri fhaighinn a-nis le fiosrachadh mu ghnothaichean pàrlamaideach, agus mu mar a ghabh daoine pàirt san &… Continue reading

Posted in Annual Report, Comataidhean, Foillseachaidhean, Gnòthaichean pàrlamaideach, Scottish Parliament, SPCB | Comments Off on Dè rinn sinn air a’ bhliadhna sa chaidh? #gàidhlig

Ged ’s fhada a-muigh Barraigh, ruigear e! #gàidhlig

Uaireannan bidh mi a’ gabhail truas ri loidhne an Òbain. Bidh a h-uile duine ag ràdh gur e “turas rèile mòr an t-saoghail” a th’ ann an Loidhne na Gàidhealtachd an Iar, ach mar as trice, thathar a’ bruidhinn mun … Continue reading Continue reading

Posted in a' Ghàidhealtachd, aiseagan, Barra, bataichean, CalMac, Gàidhlig, Oban, rathaidean-iarainn | Comments Off on Ged ’s fhada a-muigh Barraigh, ruigear e! #gàidhlig

10 Òrain | An t-Ògmhios

A’ gabhail a-steach duais Clàr Albannach na Bliadhna, Cupa na Cruinne agus tionndadh jazz air Loch Lomond, tha Calum MacConaill air ais le taghadh eile de na h-òrain as fheàrr leis a’ mhìos seo.   1. BOBBY WOMACK – Across 110th Street Chan urrainn dhomh tòiseachadh an àite sam bith eile. Às dèidh na naidheachdan… Continue reading

Posted in 10 òran, Calum MacConaill, Cànan & Cultar, Ceòl, featured | Comments Off on 10 Òrain | An t-Ògmhios

Lèirmheas Cuirm | Am Brusach 700

Leis gu bheil Alba a’ comharrachadh 700 bliadhna bhon a thachair Blàr Allt a’ Bhonnaich, blàr deireannach Ciad Chogadh na Saorsa (1314), abair gu bheil sùilean na h-Alba air sgìre Shruighlea air an deireadh-sheachdain seo. Cuir ri sin gu bheil Latha nam Feachdan Armaichte gu bhith a’ tachairt a-màireach air àrd-shràidean baile Shruighlea, tha gach… Continue reading

Posted in 1314, bannockburn, blàr allt a' bhonnaich, bruce, Cànan & Cultar, Ceòl, dana, dànamag | Comments Off on Lèirmheas Cuirm | Am Brusach 700

Samhradh!!! Saor-làithean!!! Spòrs!!!

Abair bliadhna a bha againn aig Ard Sgoil Sheumais Ghilleasbuig!  Tha sinn an dòchas gum bi deagh làithean-saora agaibh uile. Na bu thràithe am-bliadhna-sa, thug sinn soraidh slàn do dhithis cheatharnaich a thug buaidh mhòr air Gàidhlig aig … Continue reading

Comments Off on Samhradh!!! Saor-làithean!!! Spòrs!!!

Bàrdachd | Àird nan Saighead

Maduinn chiùin fo shruth na deò, Air sliabh àrd sa bhaile mhòr, Dhearc mi nìos a-chum a glòir, A’ ghrian òg ‘s i ‘g èirigh suas; Mhaighdinn bhòidheach mhìn na tuar. Chaith mi an latha ann am thosd, I gam dhrùidheadh ri a bòsd. Chunna mi a saoghal bhàrr an tòrr’, Le fonn-smeòraich gam thoirt… Continue reading

Posted in Àird nan Saighead, Arthur's Seat, bàrdachd, dana, dànamag, dùn èideann, grian, Robert Frost, Sgrìobhadh Cruthachail | Comments Off on Bàrdachd | Àird nan Saighead

Alba a’ Cho-fhlaitheis #gàidhlig

Ciamar a tha sòisealtas, eaconomaidh agus àrainneachd na h-Alba air atharrachadh bho chaidh Geamaichean a’ Cho-fhlaitheis a chumail an seo an tòiseach ann an 1970? Faigh a-mach sa phàipear-ullachaidh againn Alba a’ Cho-fhlaitheis, a chaidh a sg… Continue reading

Posted in "Glasgow 2014" "Glaschu 2014" "Commonwealth Games", Gàidhlig | Comments Off on Alba a’ Cho-fhlaitheis #gàidhlig

Bho Chaerdydd gu Baile Bhòid #gàidhlig

An robh fhios agad gu bheil an t-aon ainm air prìomh stèiseanan Chaerdydd/Cardiff sa th’ air prìomh stèiseanan Ghlaschu – Queen Street is Central? Agus coltach ri Glaschu, is e Central, no Caerdydd Canalog an stèisean as motha. A bharrachd … Continue reading Continue reading

Posted in Arriva Trains Wales, Cardiff Bay, Cymru, rathaidean-iarainn, Wales, Welsh Assembly | Comments Off on Bho Chaerdydd gu Baile Bhòid #gàidhlig

Donnchadh Bàn Mac an t-Saoir, Bàrd Dhùn Èideann

Plac ùr a’ comharrachadh bàrd ainmeil Dhùn Èideann, Donnchadh Bàn Mac an t-Saoir. Chaidh seo a chur suas ann an Roxburgh’s Close air Àrd-shraid Dhùn Èideann an-dè, 24mh An t-Ògmhios 2014. New plaque commemorating world famous Edinburgh Gaelic Bard, Duncan … Continue reading Continue reading

Posted in bàrdachd, dùn èideann, Donnchadh Bàn Mac an t-Saoir, Duncan Bàn MacIntyre, Edinburgh, Gach tachartas - All events, Gaelic, Gàidhlig | Comments Off on Donnchadh Bàn Mac an t-Saoir, Bàrd Dhùn Èideann