Monthly Archives: February 2014

Gilleasbuig finds decent Gaelic translation shock! Quangoteers, it can be done!

(Ach an uair sin, laigh a shùil air Plana Chorparra Hysterical Scotland …)

Mar a bhios fios ro-mhath agaibh, a luchd-leughaidh chòir, tha e mar fhasan do ‘illeasbuig tadhail a-staigh air na làraich quango-tastic Gàidhlig as ùire a tha ri’m fa… Continue reading

Posted in Alba Aosmhor, rampant quangocracy | Comments Off on Gilleasbuig finds decent Gaelic translation shock! Quangoteers, it can be done!

Gilleasbuig finds decent Gaelic translation shock! Quangoteers, it can be done!

(Ach an uair sin, laigh a shùil air Plana Chorparra Hysterical Scotland …)

Mar a bhios fios ro-mhath agaibh, a luchd-leughaidh chòir, tha e mar fhasan do ‘illeasbuig tadhail a-staigh air na làraich quango-tastic Gàidhlig as ùire a tha ri’m fa… Continue reading

Posted in Alba Aosmhor, rampant quangocracy | Comments Off on Gilleasbuig finds decent Gaelic translation shock! Quangoteers, it can be done!

Fiche blian ag fás x2 – Steòrnabhagh na Grèine agus Dia nan Trèanaichean #gàidhlig

Tha co-latha-breith rudeigin sònraichte agam an-diugh. Ruig mi an dà fhichead air 27 Gearran agus bha mi ag iarraidh rudeigin a dhèanamh gus a chomharrachadh. Mar sin, nuair a fhuair mi a-mach gun robh agam ri dhol gu coinneamh ann … Continue reading Continue reading

Comments Off on Fiche blian ag fás x2 – Steòrnabhagh na Grèine agus Dia nan Trèanaichean #gàidhlig

Teòraidh a’ Bhraig Mhòir

Aig deireadh na cùis, chan eil ach dà sheòrsa neard ann: a’ chuid is beag orra TBBT, agus a’ chuid is gasta leotha e, agus tha mise anns an dàrna campa sin. Is fìor thoil leam TBBT. Chanadh cuid gu … Continue reading Continue reading

Comments Off on Teòraidh a’ Bhraig Mhòir

Stèiseanan le wi-fi an Alba #gàidhlig @scotrail

Dh’ainmich ScotRail an t-seachdain sa chaidh gu bheil wi-fi saor is an-asgaidh a-nis ri fhaighinn ann am  fichead stèisean ann an Alba. A bharrachd air seo, bidh wi-fi ri fhaighinn ann an an sia stèiseanan a bharrachd am-bliadhna fhathast. Seo … Continue reading Continue reading

Posted in ScotRail, wifi | Comments Off on Stèiseanan le wi-fi an Alba #gàidhlig @scotrail

An fheàrsaid

Ceart ma-tha, dè an nì neònach ud ann an tiotal a’ bhloig seo, agus carson a tha e ann? An fheàrsaid. Tro mhòr-chuid eachdraidh a’ chinne-daonna b’ e inneal uabhasach cumanta a bh’ ann (agus tha fhathast ann an corra … Continue reading Continue reading

Posted in calanas, furachas, snìomhadh | Comments Off on An fheàrsaid

Ainmeil mu dheireadh thall! #gàidhlig @GlasgowSubway

Fhuair mi post-d bho chionn beagan mhìosan bho fhear Keith Anderson an Dùn Èideann a bha a’ sgrìobhadh leabhar mu Shubway Ghlaschu. Chunnaic e dealbh no dha a thog mi den t-subway air Flickr agus dh’fhaighinich mi am biodh e … Continue reading Continue reading

Posted in Gàidhlig, Ghlaschu, glaschu, Glasgow Underground, Keith Anderson, rathaidean-iarainn, Subway Ghlaschu, The Glasgow District Subway | Comments Off on Ainmeil mu dheireadh thall! #gàidhlig @GlasgowSubway

Kirkmichael – naidheachd mhath – good news!

Sgrìobh mi pìos mun t-seann eaglais aig Naomh Mìcheal san Eilean Dubh mu bhliadhna air ais, agus mu na planaichean aca ionad-tadhail eachraidheil a chruthaichadh, nam biodh airgead gu leòr ri fhaighinn. Uill, tha airgead aca a-nis – mu dheireadh thall – bhon chrannchur is tobraichean eile; chan eil gu leòr aca fhathast, ach ‘s e ceum glè chudromach is […] Continue reading

Posted in news | Comments Off on Kirkmichael – naidheachd mhath – good news!

??????

Tha fear de na h-oileanaich phrìobhaideach agam feumach air cuideachadh air Medeia le Euripides. Tha seo a’ toirt deagh chothrom dhomh rud Seann Ghreugais a leughadh as fhìor thoigh leam. Mar as àbhaist, cha bhi iad a leughadh ach Platon. … Continue reading Continue reading

Posted in boireannaich, cànan, leabhraichean, litreachas, seann ghreugais | Comments Off on ??????

A’ Ghàidhlig – cleachd i còmhla ruinn a h-uile latha #imld14 #gàidhlig

’S e Latha Eadar-Nàiseanta nan Cànan Màthaireil a th’ ann an-diugh – 21 Gearran.  ‘S e amas an latha seo a bhith a’ togail mothachadh air iomadachd cànain is cultair. Tha Pàrlamaid na h-Alba ag aithneachadh iomadachd cànain na h-Alba &… Continue reading

Posted in cànan, Gabhail pàirt, IMLD2014, International Mother Language Day | Comments Off on A’ Ghàidhlig – cleachd i còmhla ruinn a h-uile latha #imld14 #gàidhlig