Monthly Archives: December 2013

Duff blasta na Bliadhn’ Ùire! New Year’s Duff.

Taing do Ryno Morrison airson dealbha agus reasabaidh, agus Bliadha Mhath Ùr dhuibh uile nuair a thig i! Flùr is uighean, spìos nan Innsean, Measan, treàgail, ìm is siùcar, Greis, gu sèimh ‘s a phoit a’ goil ‘S mu dheireadh thall, pìos math Duff! Duff Ryno 1lb SR Flour, 2 tsp Baking Powder, 8oz Stork […] Continue reading

Posted in news | Comments Off on Duff blasta na Bliadhn’ Ùire! New Year’s Duff.

Eadar-aghaidh eanchainn-coimpiùtair tùs-fosgailte

“We want to lower the barrier of entry for brain-computer interfacing enthusiasts.” Abair seantans craicte airson 2014.
Bliadhna mhath ùr dhuibh uile agus cus dhiubh!
Via Boingboing. Continue reading

Posted in saibeirneatachd | Comments Off on Eadar-aghaidh eanchainn-coimpiùtair tùs-fosgailte

2013 An Dùbhlachd – December on the Seaboard

Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2013 An Dùbhlachd – December on the Seaboard

Òg, Misneachail agus Ceangailte! #gaidhlig

Thadhail an iomairt òigridh YCC air Pàrlamaid na h-Alba na bu thràithe am bliadhna agus rinn Frances Culpin aig Sgioba Ruigsinn na Pàrlamaid agallamh le Suneet Lalli, ball den bhuidhinn. Frances: Tapadh leat gu dearbh, Suneet, airson an t-agallamh … Continue reading

Posted in CEMVO Scotland, Council of Ethnic Minority Voluntary Sector Organisations (Scotland), Gabhail pàirt, Gàidhlig, YCC | Comments Off on Òg, Misneachail agus Ceangailte! #gaidhlig

Làithean na Pàrlamaid ann an 2013 – sùil air ais #gaidhlig

Bha bliadhna gu math trang aig Sgioba na Ruigsinn ann an 2013. Am measg rudan eile, bha sinn an sàs anns na làithean Pàrlamaid a ghabh pàirt am-bliadhna ann an Steòrnabhagh, Sruighlea agus Obar Bhrothaig.   An t-Oifigear Riaghlaidh, Tricia &#… Continue reading

Comments Off on Làithean na Pàrlamaid ann an 2013 – sùil air ais #gaidhlig

Nollaig Chridheil bho Sheumais Ghilleasbuig

Abair teirm thrang againn aig Àrd Sgoil Sheumais Ghilleasbuig, agus a-nise tha an cothrom aig a h-uile duine rud beag fois fhaighinn mus till sinn ann an 2014!  Madainn Dimàirt, thàinig sinn còmhla ri chèile le Bun Sgoil Taobh na Pàirce airs… Continue reading

Comments Off on Nollaig Chridheil bho Sheumais Ghilleasbuig

Cuilean na Nollaige

Chaidh sgeulachd leam, Cuilean na Nollaige, fhoillseachadh mar Sgeulachd na Nollaige anns an Albannach an-diugh.  ’S ann mu sheòladair-fànais a tha i, Gogull mac Ùfbain mhic Narbais an Dìthiche.  Tha Gogull bochd ann an sàr èiginn.  Air chall air planaid … Continue reading Continue reading

Posted in Ficsean-saidheans | Comments Off on Cuilean na Nollaige

Gaelic establishment’s dynamic response to census findings

 Na press-releases a b’ fhèarr le Gilleasbuig ann an 2013 – Part I

Nach tig sibh co’ri Gilleasbuig còir, gus sùil a thoirt air feadhainn dhe na brathan-naidheachd a bu mhò chòrd ris thairis air a’ bhliadhna?

The census results were worry… Continue reading

Posted in Alasdair Allan, Gaelic howlers, Gaelic press releases | Comments Off on Gaelic establishment’s dynamic response to census findings

Alba, Neo-eisimileachd agus an Roinn Eòrpa – dè do bheachd? #gaidhlig

Tha Comataidh Eòrpach is Dàimhean Taobh a-muigh a’ cumail rannsachadh mu mholaidhean Riaghaltas na h-Alba mu Alba neo-eisimeileach a bhith na bhall den Aonadh Eòrpach.  Tha a’ chomataidh ag iarraidh beachdan an t-sluaigh a chluinntinn. C… Continue reading

Posted in an t-aonadh eòrpach, aonadh na h-eòrpa, Comataidhean, Gnòthaichean pàrlamaideach, indyref, neo-eisimileachd | Comments Off on Alba, Neo-eisimileachd agus an Roinn Eòrpa – dè do bheachd? #gaidhlig

Cùrsa leughaidh aig City Lit ann an Lunnainn

Thèid cùrsa leughaidh a chumail aig City Lit ann an Lunnainn, a’ cleachdadh ACDD mar bhun-theacsa a’ chùrsa.  Chan eil cus fiosrachaidh agam fhathast mun chùrsa, ach na tha air a’ chlàr-theagaisg, ach tha e dìreach sgoinneil fhaicinn gu bheil … Continue reading Continue reading

Posted in naidheachd | Comments Off on Cùrsa leughaidh aig City Lit ann an Lunnainn