Monthly Archives: September 2013

Gilleasbuig modestly admits responsibility for census results

Historic moment for Gaelic as further 2.2% fall in number of speakers confirms remarkable growth of language

A rèir brath bho Chunntas-sluaigh Alba (faic td 26), tha poileasaidhean ‘Illeasbuig a thaobh blogadaireachd Gàidhlig air tighinn gu buil mu dheireadh thall.

Thuirt Mgr Aotrom an-dè, air a dhòigh:

"The remarkable growth of the language, evidenced by the further slight fall in Continue reading

Posted in Gilleasbuig agus na trolls | Comments Off on Gilleasbuig modestly admits responsibility for census results

A’ dol fo -thalamh! Turas air Subway Ghlaschu agus taobh dorcha a’ bhaile #gaidhlig

Chaidh mi air turas air Subway Ghlaschu an-diugh. Chan e rud neo-àbhaisteach a tha seo idir ach bha eadar-dhealachadh ann an-diugh – bha camara agam! Bha connspaid ann an-uiridh nuair a dh’fheuch Subway Ghlaschu ri casg a chur air togail … Continue reading Continue reading

Posted in Gàidhlig, Subway Ghlaschu | Comments Off on A’ dol fo -thalamh! Turas air Subway Ghlaschu agus taobh dorcha a’ bhaile #gaidhlig

2013 An Dàmhair: Beinn Uais / Oct. Ben Wyvis

Beinn Uais  A’ bruidhinn mun Bheinn….  Tha sinn uile eòlach air “a’ Bheinn”, comharra-stiùiridh agus samhla Rois an Ear, agus cuspair-còmhraidh maireannach fad deich mhìosan na bliadhna co-dhiù: “Chan eil sneachd air a Bheinn fhathast, ach… / Aidh, cha bhi fada gus am bi an sneachd air ais air a’ Bheinn / Seall, tha sneachd […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2013 An Dàmhair: Beinn Uais / Oct. Ben Wyvis

"Maille" air crìonadh na Gàidhlig?

An lùib nam figearan ùra ann an Cunntas-sluaigh 2011 co-cheangailte ri àireamhan luchd-labhairt na Gàidhlig eadar 2001 – 2011, dh’fhaoidte a ràdh gu bheil adhbhar dòchais ann. Thuit an àireamh de luchd-labhairt Gàidhlig ann an Alba&nb… Continue reading

Comments Off on "Maille" air crìonadh na Gàidhlig?

Ùpraid (2006) le Éilis Ní Dhuibhne

Ùpraid (2006) le Éilís Ní Dhuibhne Leughadh aotrom do dh’inbhich òga ‘S ann a-mach air triùir dheugairean aois àrd-sgoil a tha fuireach ann am Bail’ Átha Cliath a tha Ùpraid, agus an t-atharrachadh a thig air an tuigse-beatha às dèidh … Continue reading Continue reading

Posted in Lèirmheasan | Comments Off on Ùpraid (2006) le Éilis Ní Dhuibhne

Ro-ràdh is cur-an-aithne

The English version of this blog is available here: liamalastair.wordpress.com CÀNAIN, CLÒ, IS CLEACHDADH “The years 2003–11 should be recognised as a significant period. In 2011, it is tremendously encouraging that Gaelic writers, both existing and new, have been inspired … Continue reading Continue reading

Posted in Alba, Cleachdadh na Gàidhlig, Publishing, Ro-ràdh, Scottish Gaelic | Comments Off on Ro-ràdh is cur-an-aithne

Sonar a’ Marbhadh nan Leumadairean is Mucan na Mara

Thachair cùis uaireanan o chionn ghoirid mar a chaidh iomadh leumadairean is mucan na mara a-mach air an tràigh agus bhàis iad. Agus thathar a’ sìor ràdh gu fada gur coltach gun tug sonar bho na bàtaichean-aigeinn na cùisean seo.’S e siostam gus… Continue reading

Posted in naidheachd | Comments Off on Sonar a’ Marbhadh nan Leumadairean is Mucan na Mara

Seisean fianais mun Ghàidhlig san reifreann: Aithisg Oifigeil ri faghinn #gaidhlig #indyref

Dh’aithris sin an t-seachdain sa chaidh air seisean fianais aig Comataidh nan Athchuingean Poblach far an deach fianais a ghabhail sa Ghàidhlig mu athchuinge a thaobh Gàidhlig anns an reifreann air neo-eisimeileachd. Tha an Aithisg Oifigeil airson … Continue reading

Posted in cànan, Comataidhean, Gabhail pàirt, Gàidhlig, indyref, petitions committee | Comments Off on Seisean fianais mun Ghàidhlig san reifreann: Aithisg Oifigeil ri faghinn #gaidhlig #indyref

Chan eil Urrasair aig Prìomh Roinnean Ball-coise na h-Alba fhathast

Comments Off on Chan eil Urrasair aig Prìomh Roinnean Ball-coise na h-Alba fhathast

Am Poileas a’ Cur an Greim air Còireanach a bha a’ Cur Teinea air Ionad-naomh Yasukuni

Air an 23s latha den t-Sultain, tha am poileas air a nochdadh gun do chuireadh an greim air Kang Young-Min, Còireanach. Chaidh e a-steach do Ionad-naomh Yasukuni mu còig uairean feasgar air 22a lath gun fhios. Chaidh e às nuair a fhuair aon den… Continue reading

Posted in naidheachd | Comments Off on Am Poileas a’ Cur an Greim air Còireanach a bha a’ Cur Teinea air Ionad-naomh Yasukuni