Monthly Archives: June 2013

Dh’fhaodadh agus dh’fhaodadh

Sna prìomh mheadhanan an t-seachdain sa – “dh’fhaodadh prìs a’ phuist agus prìs bhrathan-fòna èirigh an dèidh neo-eisimeileachd”!Abair ceann-naidheachd! Dh’fhaodadh gun teagamh…ach fuirich ort! Nach do dh’èirich iad an-uiridh? Agus a’ bho… Continue reading

Posted in ceann-naidheachd, fòn, poileataigs, post, Prìsean, sop às gach seid | Comments Off on Dh’fhaodadh agus dh’fhaodadh

Co-labhairt Coimhearsnachd Sruighlea – sealladh bho Sheumaidh Uallas #gaidhlig #pdconf

Chùm Pàrlamaid na h-Alba Co-labhairt ann an Sruighlea an t-seachdain sa chaidh. Seo aithris bho Sheumaidh Uallas a ghabh pàirt anns a’ cho-labhairt.  Chaidh mi dhan Co-labhairt Coimhearsnachd Disathairne sa chaidh ann an Sruighlea a libhreadh… Continue reading

Posted in cànan, Comataidhean, Communities Conference, Gabhail pàirt, Jamie Wallace, Scottish Parliament | Comments Off on Co-labhairt Coimhearsnachd Sruighlea – sealladh bho Sheumaidh Uallas #gaidhlig #pdconf

Càite a bheil Hercules air falach?

Thàinig clann bho Cothrom Òg agus Sgoil-Àraich Dhalabroig còmhla airson a dhol air turas gu coille Langais feuch an tigeadh aca air Hercules an mathan a’ lorg. Bha aca ri Slighe na Lorgan a’ leantainn airson stampaichean le dealbhan fhaighinn… Continue reading

Posted in blòg | Comments Off on Càite a bheil Hercules air falach?

Meal a naidheachd Alig Shalmond!

First Minister fails to convince on land reform, but wins prestigious Gilleasbuig award in process with this gem

Am prìomh mhinistear – only the finest pseudo-Gaelic

Shìos mun t-Sabhal Mhòr an t-seachdain sa chaidh, far nach tuirt e mòran mu ath-leasachadh fearainn, fhathast choisinn Mgr Salmond duais ‘Illeasbuig airson "most unsayable soundbite na bliadhna"
leis an t-sàr eisimpleir seo ( Continue reading

Posted in Alig Salmond, Eastwick Big Barn, Gaelic churnalism, inexorable rise of pseudogaelic | Comments Off on Meal a naidheachd Alig Shalmond!

Co-labhairt Coimhearsnachd an Sruighlea #pdconf #gaidhlig

Bidh Co-labhairt Coimhearsnachd na Pàrlamaid a’ gabhail àite ann an Colaiste Srath Foirthe, Sruighlea a-màireach (Disathairne 2 Ògmhios) mar phàirt de dh’iomairt Latha na Pàrlamaid. Tha an latha gu bhith a’ coimhead air mar as urrainn do bh… Continue reading

Posted in Gabhail pàirt | Comments Off on Co-labhairt Coimhearsnachd an Sruighlea #pdconf #gaidhlig

Latha na Pàrlamaid ann an Sruighlea #gaidhlig #pdstirling

Bidh Pàrlamaid na h-Alba ann an Sruighlea an t-seachdain seo mar phàirt de dh’iomairt nan Làithean Pàrlamaid. Bidh Comataidh Slàinte is Spòrs na Pàrlamaid an Sruighlea a-màireach (Dihaone 21 Ògmhios). Anns a’ mhadainn, bidh iad ag ionnsach… Continue reading

Posted in Comataidhean, Gabhail pàirt, Oifigear Riaghlaigh, sruighlea | Comments Off on Latha na Pàrlamaid ann an Sruighlea #gaidhlig #pdstirling

Lotaichean

‘S toil leam na lotaichean an seo ri taobh Tannadice Park an Dùn Dè. Tha iad loma làn ghlasraich. Continue reading

Posted in gàradaireachd, Lot, lotaichean | Comments Off on Lotaichean

Leatas a’ duilleachadh

Dà sheachdain an dèidh an fhras a chur, tha an leatas a’ duilleachadh ‘s a’ tighinn am bàrr! Continue reading

Posted in bàrr, fàs, fras, gàradaireachd, glasraich, leatas | Comments Off on Leatas a’ duilleachadh

Dialann, an t-sìde an-diugh

Tha dìle bhàthte ann. ‘S e mòr an dìol a tha aige air an uisge. Dh’fhàs an stoirm mòr seo … a’ ghaillean seo … ann an Iar-mheadhanach Ameireaganach agus thig i ‘n seo thairis air leth na dùthcha. ‘S e derecho a chanas iad rithe. ‘S e sto… Continue reading

Posted in aimsir, dialann, leabhar-latha | Comments Off on Dialann, an t-sìde an-diugh

A’ Phàrlamaid ann an Sruighlea #gaidhlig

Chaidh Sgioba Ruigsinn na Pàrlamaid gu Bun-sgoil Taobh na h-Aibhne ann an Sruighlea an-dè airson seisean foghlaim mu Phàrlamaid na h-Alba. Dh’ionnsaich na sgoilearan p7 anns an aonad Ghàidhlig mu thaghaidhean, deasbadan agus mu chumhachdan Pàrla… Continue reading

Posted in "Riverside primary" "bun-sgoil taobh na h-aibhne" Sruighlea Stirling, Foghlam, Gàidhlig | Comments Off on A’ Phàrlamaid ann an Sruighlea #gaidhlig