Monthly Archives: May 2013

Coilltearan is clò-bhualadairean a’ coimhead air adhart ris na h-aithisgean bhliadhnail

Can the Bòrd improve on last year’s outstanding effort? 

Tha Gilleasbuig còir air bhioran a’ feitheamh ri aithisgean bliadhnail na bliadhna-sa.

To whet the appetite mar gum biodh, seo feadhainn eile dhe na highlights a-mach às Aithisg Bhliadhnail Bòrd na Gàidhlig 2011-2012:

"Gus crìoch a chur air a’ phròiseas a thaobh iomlanachd
sgioba Luchd-obrach, chaidh latha togail-sgioba a Continue reading

Posted in Gaelic howlers, inexorable rise of pseudogaelic | Comments Off on Coilltearan is clò-bhualadairean a’ coimhead air adhart ris na h-aithisgean bhliadhnail

Clach Neig – coiseachd, òraid, srùbag 25.5.13 / Nigg Stone walk

Ma bhios ùine agus ùidh agaibh a-màireach, Disathairne 25 den Cheitean aig 2f, bidh cothrom math ann na naidheachdan arc-eòlach as ùire mu Chlach Neig a chluinntinn fhad’s a tha sibh a’ coiseachd air Slighe an Easbaig, le deasbad is srùbag as a dhèidh. Barrachd fiosrachaidh an seo: http://www.niggoldtrust.org.uk/news.asp   If you have time and interest tomorrow, Sat 25 […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on Clach Neig – coiseachd, òraid, srùbag 25.5.13 / Nigg Stone walk

Corra dhealbh

‘S e seo corra dhealbh a fhuair sinn de na sgoilearan againn air latha a’ Mhoid mios sa chaidh, a h-uile coltas ann gun robh latha air leth aca uile! Continue reading

Comments Off on Corra dhealbh

Fòghnaidh na dh’fhòghnas (grammarian’s corner na seachdaineach)

A’ fàsachadh na Gàidhlig

No languages other than Gaelic were harmed in the making of this photograph

Cò às a thàinig an sluagh-ghairm coimheach seo? The Gaelic Excellence Group? Continue reading

Posted in Gaelic howlers, inexorable rise of pseudogaelic, pàrlamaid na h-alba | Comments Off on Fòghnaidh na dh’fhòghnas (grammarian’s corner na seachdaineach)

Blàr Chill Saidhe #gaidhlig

Bha na sgoiltean dheth Diluain is Dimàirt bho chionn seachdain agus mar sin, bha deagh leisgeul againn a dhol air splaoid rèile eile. An tòiseach, chaidh sinn gu Meanbh-rèile Shrath Aibhne, Schd Lannraig a Deas Disathairne. ‘S e loidhne bheag … Continue reading Continue reading

Posted in Alasdair MacColla, Battle of Kilsyth, Cill Saidhe, coileum, Colzium miniature railway, Gàidhlig, Kilsyth, meanbh rathaidean-iarainn, rathaidean-iarainn, Srath Aibhne, Strathaven, Straven, War of the Three Kingdoms | Comments Off on Blàr Chill Saidhe #gaidhlig

Trèanaichean beaga – Carson? #gaidhlig

Nuair a bha mi na b’ òige, cha robh ùidh sam bith agam ann am meanbh rathaidean-iarainn. “Cha chanainn rathad-iarainn ri sin”, bhithinn ag ràdh. Mar inbheach, ge-tà, tha mi air fàs glè dhèidheil air na rathaidean-iarainn beaga. Carson? Sa … Continue reading Continue reading

Posted in meanbh-rèile; rathaidean-iarainn, minature railways, mini railways, railways, rathaidean-iarainn, trains, trèanaichean | Comments Off on Trèanaichean beaga – Carson? #gaidhlig

Beachd Beachdail…..Gàidhlig air pàipear an reifreinn mu neo-eisimeileachd

‘S fheudar dhomh a ràdh gu bheil mi gu math measail air an riaghaltas againn ann an Dùn Èideann leis mar a bheir iad dhuinn cothrom ar beachd a thaobh neo-eisimeileachd a chur an cèill ann an reifreann oifigeil.  A’ chiad uair ann an còrr is … Continue reading

Comments Off on Beachd Beachdail…..Gàidhlig air pàipear an reifreinn mu neo-eisimeileachd

Cleachd do chuid Gàidhlig leinn

Tha Pàrlamaid na h-Alba a’ cur fòcas air a seirbheisean Gàidhlig, a’ brosnachadh luchd-tadhail, BPAan agus a luchd-obrach a bhith a’ cleachdadh nan cothrom a th’ ann a bhith ga bruidhinn no ag ionnsachadh mun chànain Tha an iomairt mar &#82… Continue reading

Posted in cànan, Foghlam, Gabhail pàirt, Gàidhlig, Seòmar, SPCB, Tachartasan is taisbeanaidhean | Comments Off on Cleachd do chuid Gàidhlig leinn

Comataidh a’ sireadh beachdan air bile croitearachd

Bidh Comataidh Cùisean Dùthchail, Atharrachadh Clìomaid agus na h-Àrainneachd a’ sgrùdadh reachdas (legislation) a leigeas le sealbhadairean-còmhnaidhe an cuid fearann a dhì-chroiteadh (de-croft). Agus e a’ bruidhinn ri linn don Chom… Continue reading

Posted in BPA, Comataidhean, Gabhail pàirt, Gairm Fianais, Gàidhlig, Gnòthaichean pàrlamaideach | Comments Off on Comataidh a’ sireadh beachdan air bile croitearachd

Sabhal Mòr Ostaig ga coimeas ri Ì Chaluim Chille (a rèir muinntir na colaiste)

SMO and the art of self-effacing understatement

<!–[if gte mso 9]>

0
0
1
111
636
NM locum solutions
5
1
746
14.0

<![endif]–>

<!–[if gte mso 9]>

Normal
0

false
false
false

EN-US
JA
X-NONE

<![endif]–><!–[if gte mso 9]> Continue reading

Posted in air at le pròis, Eastwick Big Barn, Gaelic churnalism, Sàr-ionad na Gàidhlig, Somhairle Beag a' brosnachadh na Gàidhlig | Comments Off on Sabhal Mòr Ostaig ga coimeas ri Ì Chaluim Chille (a rèir muinntir na colaiste)