Monthly Archives: April 2013

Am paidh macaroni as àirde an Alba– turas gu Srath Spè (1) #gaidhlig

Ged a tha mi a-nis air a dhol air gach rathad-iarainn san lìonra-nàiseanta an Alba, tha loidhne ghlèidhte no dhà agam ri dhèanamh fhathast, nam measg Caledonian Railway, Breichinn agus Rathad-iarainn Baile nan Dubhach is Baile Chè. Mar sin, chaidh mi … Continue reading Continue reading

Posted in a' Ghàidhealtachd, Am Monadh Ruadh, Aviemore, Boat of Garten, Cairngorms, rathaidean-iarainn, Rathaidean-iarainn glèidhte, Strathspey Railway | Comments Off on Am paidh macaroni as àirde an Alba– turas gu Srath Spè (1) #gaidhlig

Cunntas air Raibeart Brus – air a thoirt bhon Fhèillire

RAIBEART BRUS – Rugadh e sa bhliadhna 1274, agus dh’eug e sa bhliadhna 1329, agus chaidh a thìodhlacadh ann an Dùn Phàrlain. Ged a b’ e an t-oighre dligheach air crùn na h-Alba e, bha e fhèin agus Balliol ann an càirdeas ri Ìomhair agus a’ fui… Continue reading

Comments Off on Cunntas air Raibeart Brus – air a thoirt bhon Fhèillire

Cunntas air Dùghall Bochanain – air a thoirt bhon Fhèillire

An cois a’ phuist seo, tha cunntas air Dùghall Bochanain bhon Fheillire, a gheibhear air archive.org. Is mise a rinn na ceistean suas, agus tha sibh di-beathte an cleachdadh gus leasan a thoirt do luchd-ionnsachaidh. ‘S ann a thug ban-Uibhisteach cead… Continue reading

Comments Off on Cunntas air Dùghall Bochanain – air a thoirt bhon Fhèillire

Soitheach fànais

Nach e tha math nuair a tha tachartas inntinneach san amharc san sgìre agad. Agus leis an-sin, chan eil mi a’ ciallachadh àite air beulaibh bogs’ an amadain a’ coimhead air tuilleadh ceòl dùthchail air a chluich air beulaibh bodaich is cailleachan … Continue reading

Posted in Ùr-sgeul, ceol ur, dùn èideann, leabhraichean, Lìte, na gathan, Oi Polloi | Comments Off on Soitheach fànais

Gilleasbuig agus na Creative Industries vol. II

Rinn guest correspondent na seachdaineach, "Concerned Uibhisteach", an dàn seo:

"Cudromach" le Concerned Uibhisteach

Cudromach,Cudromach, tha h-uile nì cho cudromach
’Sa mhadainn ‘s anns  an fheasgair, air Rèidio nan Gàidheal.
Gach fear is tè cho cinnteach, ‘s cho barralach na’n dòigh 

‘S ‘ad ‘toirt fianais air a Ghàidhlig,’s i cho Cudromach na’n glòir!

Ach coma leibh’sa  a’ bhi g’ Continue reading

Posted in na creative industries | Comments Off on Gilleasbuig agus na Creative Industries vol. II

26/4/2013 Bothan – The Highland Voyage

@  Ionad Sgeulachd na h-Alba (Scottish Storytelling Centre), 43-45 Àrd-shràid, Dùn Èideann, EH1 1SR 8f – 10f / 8pm – 10pm                      £10 (£6.50) Freagarrach do dh’inbhich is clann bho 10 bliadhna a dh’aois / Suitable for … Continue reading Continue reading

Posted in Gach tachartas - All events, Naidheachdan - News, One-off event, Tachartas - Event | Comments Off on 26/4/2013 Bothan – The Highland Voyage

Gilleasbuig salutes the achievements of Soillse

Neach-rannsachaidh Gilleasbuig a’ rannsachadh na tha de rannsachadh a rannsaich a-mach Soillse gu ruige seo

Chaidh pròiseact Soillse a chur air bhog ann an 2009.

Stiùiriche a’ phròiseact Rob Dunbar:

"Bha dà rud mòr san amharc an toiseach: a’ togail comasan-rannsachaidh Oilthigh na Gàidhealtachd gu h-àraid, agus lìonra luchd-rannsachaidh a chur air chois a’ gabhail a-steach luchd-rannsachaidh Continue reading

Posted in rannsachadh, Soillse, £5.29 millean air an deagh chosg | Comments Off on Gilleasbuig salutes the achievements of Soillse

Taigh an Ròid a’ chiad Phàrlamaid riamh gus taisbeanadh le Andy Warhol a chumail

Don chiad uair aig Pàrlamaid sam bith, tha Pàrlamaid na h-Alba gus taisbeanadh de bharrachd is dà fhichead saothair-ealain le Andy Warhol a chumail, is e a-mach air cumhachd is poilitigs. A’ gabhail a-steach saothair-sgàilein Andy Warhol Samhain … Continue reading

Comments Off on Taigh an Ròid a’ chiad Phàrlamaid riamh gus taisbeanadh le Andy Warhol a chumail

Aiseirigh rèile ann an Cill Rìmhinn – beag agus mòr! #gaidhlig #craigtoun #starlink

Tha tòrr naidheachd bhrosnachail air tighinn à ear thuath Fhìobha bho chionn goirid. Tha a’ bhuidheann-iomairt Starlink, a tha a’ feuchainn ris an rathad-iarainn gu Cill Rìmhinn ath-fhosgladh, air èisteachd fhaighinn bhon chomhairle a tha a-nis gu bhith a’ toirt … Continue reading Continue reading

Posted in Craigtoun Park, meanbh rathaidean-iarainn, miniature railways, rathaidean-iarainn, rathaidean-iarainn dùinte, St Andrews | Comments Off on Aiseirigh rèile ann an Cill Rìmhinn – beag agus mòr! #gaidhlig #craigtoun #starlink

hallo

[…] Continue reading

Comments Off on hallo