Monthly Archives: March 2013

Trèanaichean beaga anns an t-seann Ghàidhealtachd aig deas #gaidhlig

Chaidh mi fhèin is Jenny agus a’ Bhrochag air turas gu Carraig is Gall-Ghàidhealaibh Dihaoine na Ceusta air a’ chiad latha de na saor-làithean againn. Leugh mi san Railway Magazine air a’ mhìos sa chaidh gun robh meanbh rathad-iarainn ùr … Continue reading Continue reading

Posted in Gàidhlig, meanbh rathaidean-iarainn | Comments Off on Trèanaichean beaga anns an t-seann Ghàidhealtachd aig deas #gaidhlig

Gilleasbuig agus leasachadh buneagair (don’t ask)

<!–[if gte mso 9]>

0
0
1
260
1485
NM locum solutions
12
3
1742
14.0

<![endif]–>

<!–[if gte mso 9]>

Normal
0

false
false
false

EN-US
JA
X-NONE

<![endif]–><!–[if gte mso 9]> Continue reading

Posted in Gaelic howlers, rampant quangocracy, rubbish Gaelic reports display contempt for the language | Comments Off on Gilleasbuig agus leasachadh buneagair (don’t ask)

Foghlam: Latha na Pàrlamaid anns na h-Eileanan Siar #gaidhlig

Buinidh a’ Phàrlamaid do dh’Alba air fad agus chan ann dìreach do mheadhan na dùthcha. Is e seo am beachd a tha an t-Oifigear Riaghlaidh ag iarraidh nochdadh gu mòr tro shreath thachartasan air an cumail air feadh na h-Alba … Continue rea… Continue reading

Posted in Comhairle nan Eilean Siar, Eileanan Siar, Foghlam, Gabhail pàirt, Gnòthaichean pàrlamaideach, Latha na Parlamaid, Parliament day, PD2 | Comments Off on Foghlam: Latha na Pàrlamaid anns na h-Eileanan Siar #gaidhlig

Iain, Ratbag, a Bhrònain!

Iain, Ratbag, a Bhrònain!Sìos ann an LunnainnA’ lìbhrigeadh pianAir feadh an dùthaich.Chan eil cus agad idir.Iain, a bhrònain!Ann an Sruighlea an-diughChoisinn thu mì-chliù’S tusa ratbag, Ratbag IainDonnchadh MacIlleathainIain, a bhrònain!M… Continue reading

Posted in bàrdachd, poileataigs | Comments Off on Iain, Ratbag, a Bhrònain!

Cearcall Còmhraidh Dhùn Èideann – Gaelic Conversation Circle

A bheil cnacaireachd Ghàidhlig a dhìth oirbh? Ma tha, trobhadaibh a-nall don Chearcall! Cearcall comhraidh (conversation circle) meets every Tuesday except Christmas and New Year, to talk in Gaelic about… anything that interests you! Cuin? Dimairt, 7.30-9.00 feasgar When?  / Tuesdays 7.30 – … Continue reading Continue reading

Posted in Clasaichean - Classes, Fileantaich, Gach tachartas - All events, Intermediate - Eadar-mheadhanach, Learners - Luchd-ionnsachaidh, Regular event, Tachartas - Event | Comments Off on Cearcall Còmhraidh Dhùn Èideann – Gaelic Conversation Circle

27/03/2013 Fèill-Reic nan Leabhraichean/Gaelic Book Sale

 Comhairle nan Leabhraichean a’ tadhail air Oilthigh Dhùn Èideann air Diciadain 27 Màrt, eadar 10m – 3f airson an fèill-reic aca. Nach tig sibh a choimhead oirnn ann an Leabharlann Eòlas na h-Alba! Leabhraichean sònraichte sam bith a tha sibh … Continue reading Continue reading

Posted in Gach tachartas - All events, One-off event, Tachartas - Event | Comments Off on 27/03/2013 Fèill-Reic nan Leabhraichean/Gaelic Book Sale

Gunnaichean: m’eachdraidh phearsanta ‘s Gunnaichean.

Bha mi mothachail co-dhiù gu robh beàrn mòr ann eadar sinne sna Stàitean Aonaichte ‘s an fheadhainn a tha a’fuireachd sa Roinn Eòrpa ri thaobh gunnaichean. Ach thàinig seo a-steach orm gu soilleir ‘s gu pearsanta bho chionn ghoirid nuair a dh’fh… Continue reading

Comments Off on Gunnaichean: m’eachdraidh phearsanta ‘s Gunnaichean.

Mo chiad thuras aig Comunn Gàidhlig Inbhir Nis

Tha mi dìreach air ais bhon a’ chiad choinneamh agam aig Comunn Gàidhlig Inbhir Nis. Cha robh dùil agam a bhith ann fiù ‘s, ach chaidh mi ann agus chòrd e rium gu leòr.Nise, anns a’ chiad dà bhliadhna aig Oilthigh Ghlaschu, bha mi a cleachd… Continue reading

Posted in Cailean Maclean, Comunn Gàidhlig Inbhir Nis, Gàidhlig, Oilthigh Dhùn Èideann, Oilthigh Ghlaschu | Comments Off on Mo chiad thuras aig Comunn Gàidhlig Inbhir Nis

Bile an Reifreinn agus cleachdadh na Gàidhlig – Gairm fianais

Diardaoin, 21.03.2013. Seo an latha a chur Nichola Sturgeon ainm ri Bile an Reifreinn. ‘S e ceum mòr  air adhart gu dearbh, ach chan e lagh a th’ ann am bile seo fhathast ge-tà!Tha Comataidh Bile Reifreinn (Alba) aig Pàrlamaid na h-Al… Continue reading

Posted in Alba, Arthur Cormack, Bile Reifreinn, Facebook, neo-eiseimleachd na h-Alba, nicola sturgeon, pàrlamaid na h-alba | Comments Off on Bile an Reifreinn agus cleachdadh na Gàidhlig – Gairm fianais

Ceann-suidhhe Mhalàbhaidh a’ tadhal air Pàrlamaid na h-Alba #gaidhlig #malabhaidh #malawi

Tadhlaidh Ceann-siudhe Poblachd Mhalàbhaidh, An Dr Joyce Banda, air Pàrlamaid na h-Alba an-diugh (Dimairt 19 Màirt).   Bidh An Dr Banda a’ bruidhinn ri Buill Pàrlamaid na h-Alba anns an t-Seòmar. Alasdair alasdair.maccaluim@scottish.pa… Continue reading

Posted in Gabhail pàirt, Gnòthaichean pàrlamaideach, malabhaidh, malawi, Oifigear Riaghlaigh, Seòmar, state visit | Comments Off on Ceann-suidhhe Mhalàbhaidh a’ tadhal air Pàrlamaid na h-Alba #gaidhlig #malabhaidh #malawi