Monthly Archives: February 2013

2013 Am Màrt: Ainmean-Àite 1/ March: Seaboard Placenames 1

Ainmean-Àite ann am Machair Rois 1 – na Cruithnich agus na Lochlannaich Ged nach e ceàrnaidh glè fharsaing a tha ann am Machair Rois, tha cruth na tìre eadar-dhealaichte agus eachdraidh fhada is inntinneach aice, agus tha seo gu math follaiseach anns na h-ainmean-àite a dh’fhàg gach sluagh, agus gach ginealach air a’ mhapa. ‘S […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2013 Am Màrt: Ainmean-Àite 1/ March: Seaboard Placenames 1

an cat agam

Bha an cat agam a’ coimhead a-mach air an uinneig agus tha eun ann an taobh a-muigh air geug cruaidh. “Miamh,” ars’ ise ann an guth glè bheag, “miamh.”An toiseach chan eil fhios agam air dè bha i a’ sealltainn agus bha mi a’ sealltainn chun làir ac… Continue reading

Posted in cat, dialann | Comments Off on an cat agam

Naidheachdan Neòdrach 4

Cìs air an àileAn lorg air cìs an rùim-chadail, tha an luchd-riaghlaidh innleachdach ann an Westminster, air cìs ùr eile a thoirt a-steach oirnn.Seadh, bho seo a-mach, thèid cìs a leagail air an àile às am bi sinn a’ tarraing anail a h-uile l… Continue reading

Posted in Auld Reekie, àile, cìs, dùn èideann, Dear Green Place, glaschu, Westminster | Comments Off on Naidheachdan Neòdrach 4

01/03/2013 – Bothan le Cruinn & Sandy Brechin

@ Canons’ Gait  232 Canongate, Àrd-sràid, Dùn Èideann, EH8 8DQ Doras fosgailte aig 8.30f, Bar fosgailte gu 1m Door open at 8.30pm Bar open until 1am CUDTHROMACH: Coinneamh Bhliadhnail ro-làimh IMPORTANT: AGM beforehand, 7.30pm – 8.30pm £5 (£3) aig an … Continue reading Continue reading

Posted in Gach tachartas - All events, One-off event, Tachartas - Event | Comments Off on 01/03/2013 – Bothan le Cruinn & Sandy Brechin

The wit and wisdom of the Gaelic Excellence Group

The Gaelic Excellence Group – "a’ tabhann fiosrachaidh mu eisimpleirean dhen deagh chleachdadh agus a’ cruthachadh faireachdainn de dhealas" … it’s what they do

An t-seachdain-sa bha Gilleasbuig a’ leughadh aithisg le:

Buidheann Sàr-mhathais Ghàidhlig a’ Churraicealaim airson Sàr-mhathais
agus chòrd e ris glan. Seo cuid dhe na ‘highlights’ a bu mhò chòrd ris:

Ro-ràdh  Continue reading

Posted in academic elite, Gaelic Excellence Group, Gaelic howlers, inexorable rise of pseudogaelic, rubbish Gaelic reports display contempt for the language | Comments Off on The wit and wisdom of the Gaelic Excellence Group

Oraidean Shoillse air ais.

Chì mi gu bheil sreath de dh’òraidean a’ toiseachadh as ùr aig Oilthigh Dhùn Eideann an t-seachdainn-sa leis an t-seann sheinneadair bho Mhill a h-Uile Rud agus Na Gathan – Tim Armstrong – a’ tighinn a bhruidhinn air ‘Ionnsachadh Cànain mar Ghnìo… Continue reading

Posted in An Comann Gaidhealach, ceol ur, cultar, na gathan, Soillse | Comments Off on Oraidean Shoillse air ais.

Pàislig Pink Floyd gu Steòrnabhagh na Grèine #gaidhlig

Bha mi a’ gearain an seo bho chionn greiseag mu cho doirbh sa tha e faighinn a-mach mu na tiocaidean trèana/bus gu Port-adhair Ghlaschu ged a tha iad saor agus nas uaine na bhith a’ dol sa chàr. An turas … Continue reading Continue reading

Posted in busaichean, GLA, Glasgow Airport, integrated transport, Port-adhair Ghlaschu, rail/bus, rathaidean-iarainn, ScotRail, tiocaidean | Comments Off on Pàislig Pink Floyd gu Steòrnabhagh na Grèine #gaidhlig

Air an Hogwarts Express gu deireadh an t-saoghail! #gaidhlig

Air na saor-làithean againn ann an Lunnainn bho chionn goirid, bha cothrom againn dà annas sgoinneil fhaicinn: turas stiùideo Harry Potter agus crìoch an t-saoghail, seadh, crìoch an t-saoghail! An àite a bhith a’ dol air an Hogwarts Express gu … Continue reading Continue reading

Posted in England, Harry Potter, Hertfordshire, rathaidean-iarainn, Watford | Comments Off on Air an Hogwarts Express gu deireadh an t-saoghail! #gaidhlig

Beachdan fhathast gan sireadh air cànanan sa bhun-sgoil #gaidhlig

Tha cothrom eile agad do bheachdan a chur a-steach air dè na cànainean a bu chòir a bhith air an teagasg ann am Bun-sgoiltean na h-Alba. Ged a bha an ceann-latha mu dheireadh ann an t-seachdain sa chaidh, tha Comataidh … Continue reading → Continue reading

Posted in cànan, Comataidhean, Gabhail pàirt, Gàidhlig, GLPS, MLPS | Comments Off on Beachdan fhathast gan sireadh air cànanan sa bhun-sgoil #gaidhlig

Historic praise for Gilleasbuig

Amadan glic an Eilein Sgitheanaich 

‘S e eilean briagh th’anns an Eilean Sgitheanach. Tha aig gnàth-mhuinntir an eilein mothachadh geur air son fearas-chuideachd. Bha an t-eilean iomraiteach air son daoine ainmeil. Bha fear diubh – Gilleasbuig Ao… Continue reading

Comments Off on Historic praise for Gilleasbuig