Monthly Archives: January 2013

London Calling (1) – an trèana-oidhche #gaidhlig #lunnainn

Thòisich an turas mòr agam gu Lunnainn air an trèana oidhche eadar Glaschu Mheadhain (GLC) agus Lunnainn Euston (EUS). Sheall Abby, stiùiriche na trèana, an seòmar agam dhomh. Tha dà leabaidh anns gach rùm agus mar as trice, bidh agad … Continue reading Continue reading

Posted in Caledonian Sleeper, rathaidean-iarainn, ScotRail, sleeper, treana-caidil, treana-oidhche | Comments Off on London Calling (1) – an trèana-oidhche #gaidhlig #lunnainn

Coinneamhan Coimhearsnachd sna h-Eileanan Siar #gaidhlig

Mar phàirt den obair againn air thoiseach air an dàrna Latha Pàrlamaid againn, bidh Pàrlamaid na h-Alba a’ cumail sreath de choinneamhan poblach air feadh nan Eilean Siar anns a’ Ghearran. Bidh na seiseanan fiosrachaidh seo saor ’s an asgaidh… Continue reading

Posted in Comataidhean, Foghlam, Gàidhlig, Gnòthaichean pàrlamaideach | Comments Off on Coinneamhan Coimhearsnachd sna h-Eileanan Siar #gaidhlig

Ceist ga freagairt

“Am bu chòir do dh’Alba a bhith na dùthaich neo-eisimeilich?” Sin a’ cheist a bhios air a’ phàipear-bhaileit anns an referendum air neo-eisimeileachd ann an 2014. Chan e “a bheil thu ag aontachadh gum bu chòir” ach dìreach “am… Continue reading

Posted in bun-reachd, neo-eisimeileachd | Comments Off on Ceist ga freagairt

Seapail Ghàidhlig Chrombaidh – Cromarty Gaelic Chapel

Aithris-bhideo mu Sheapail Ghàidhlig eachdraidheal Chrombaidh. Tha iad an sàs ann an stèidheachadh urrais is iad an dòchas airgead a thogail gus nach bi i a’ tuiteam às a chèile. Suideachadh coltach ri seann seapail eile anns an Eilean Dubh, Eaglais Chille Mhìcheil.  Gur math a thèid leis an dithis aca. http://www.bbc.co.uk/naidheachdan/21260302 Video-report about Cromarty’s historic Gaelic Chapel.  They are in the […] Continue reading

Posted in news | Comments Off on Seapail Ghàidhlig Chrombaidh – Cromarty Gaelic Chapel

NCFC – iomairt luchd-leantainn – dealbh

Comments Off on NCFC – iomairt luchd-leantainn – dealbh

Gàidhlig an Earra-Ghàidheal: vibrant and forward-looking?

Bha Gilleasbuig shìos an Earra-Ghàidheal airson treiseag, air ceann a chosnaidh.

Bha e air a bheò-ghlacadh leis na chunnaic e dh’ ainmean Gàidhlig sa h-uile sgìre dhan rachadh e:

‘S ann mar sin a bhitheas an t-Eilean Sgitheanach an ceann fichead bliadhna; na h-ainmean Gàidhlig, ach "Gaelic was never really spoken here, of course".

Nach math gu bheil obair an ath-bheòthachaidh a’ Continue reading

Posted in Earra-Ghàidheal, obair an ath-bheòthachaidh, vibrant forward-looking Gaelic | Comments Off on Gàidhlig an Earra-Ghàidheal: vibrant and forward-looking?

Clàr air twitter a-nis

Ma tha cunntas twitter agad seo fear deatamach eile a bu choir dhut a bhith leantainn. E’s tha math, E’s tha math… ‘S e Ebenezee’ math#gaidhlig#gaeilge twitter.com/clargaidhlig/s…— CLÀR (@clargaidhlig) January 24, 2013 Continue reading

Comments Off on Clàr air twitter a-nis

Bidh seo thugad!

An Deachdaire òg air Coirea a Tuath, Kim Jong-un, ‘s e a’ cur nam fiaclan an ceann a chèile:Tha seo thugaibh….mura sguir sibh de bhith ar peanasachadh!An tig a’ chùis gu aona-cheann air a’ cheann mu dheireadh? Continue reading

Posted in aona-cheann, Coirea a Tuath, Kim Jong-un, latha-luain, Na Stàitean Aonaichte, urchair niùclasach | Comments Off on Bidh seo thugad!

2013 an Gearran: Brot Creamh-gàrraidh / Feb. Leek Soup

Brot creamh-gàrraidh le mions is càise Seo reasabaidh Gearmailteach dhuibh a fhuair mi bho mo charaid  Inge à Bonn. Bha mi air cèilidh oirre aon nochd-gheamhraidh fhuar an-uiridh agus bha am brot seo na deagh shiupear às dèidh latha fhada agus slighe sgìtheil, cho blasta ‘s cho teth gun do dh’fhuirich e nam chuimhne. Agus […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2013 an Gearran: Brot Creamh-gàrraidh / Feb. Leek Soup

Gàidhlig aig Àrd-sgoil Sheumais Ghilleasbuig 2013-01-23 16:46:00

Fhuair AS1 an cothrom pàirt a ghabhail ann an cuirm-chiùil a’ Bhothain airson Oidhche Challainn a chomharrachadh am bliadhna, agus abair deagh oidhche a bh’ aca. Bha sinn fortanach leis gun d’fhuair a’ chlann beagan oideachaidh eachdraidheal bho Choi… Continue reading

Comments Off on Gàidhlig aig Àrd-sgoil Sheumais Ghilleasbuig 2013-01-23 16:46:00