Monthly Archives: November 2012

Fòghnaidh na dh’fhòghnas (grammarian’s corner)

‘S fhada bho bha Gilleasbuig a’ toirt an aire gu bheil seo air a snàigheadh air balla taobh a-muigh dhan a’ Phàrlamaid:

Sin thu fhèin, Wikimedia Commons

Very nice, but a’body kens it shuid be:

"Na h-abair ach beagan …"
Tokenism – is claidheamh dà-fhaobhair e! Continue reading

Posted in Gaelic, pàrlamaid na h-alba, tokenism | Comments Off on Fòghnaidh na dh’fhòghnas (grammarian’s corner)

Latha Naomh Anndra sona dhut!

Na speuran os cionn Inbhir Narann sa mhadainn seo. Continue reading

Comments Off on Latha Naomh Anndra sona dhut!

Beagan sgudail

Chuir mi roham mo chuid Ghàidhlig a chleachadh a-rithist air a’ bhlog seo. Agus mise làn mhothaichail gu bheil mo comas sgrìobhaidh tuiteam as a cheile – gu h-àraid litricheadh. “Cleachd e no caill” e a tha iad a ràdh. Gu dearbh fhèin ‘s e sin an… Continue reading

Comments Off on Beagan sgudail

Litrichean Artair: "little relation to reality"

Chaidh an litir seo fhoillseachadh san Albannach an-dè:

IT IS very encouraging to see a well-written letter in English from Arthur Cormack (Letters, 24 November) defending the simple right to appoint Gaelic-speaking staff to teaching posts wh… Continue reading

Posted in adult literacy, Arthur Cormack, Bòrd na Gàidhlig, letters, The Scotsman | Comments Off on Litrichean Artair: "little relation to reality"

Latha na Gàidhlig aig Pàrlamaid na h-Alba – Fòram mu dheidhinn teicneòlas agus na meadhanan sòisealta ann an Gàidhlig

Chòrd an Latha Ghàidhlig rium ann an Dùn Èideann am feasgar seo aig Pàrlamaid na h-Alba. Thoisich an latha agam le fòram mu dheidhinn teicneòlas agus na meadhanan sòisealta ann an Gàidhlig.Seachdain nam Meadhanan Sòisealta Ghlaschu 2012Bha an… Continue reading

Posted in Akerbeltz, Alasdair MacCaluim, Alison Lang, Cli Gaidhlig, dùn èideann, iGaidhlig, Meadhanan na Gàidhlig, Meadhanan Sòisealta, Michael Bauer, pàrlamaid na h-alba, Seachdain nam Meadanan Soisealta | Comments Off on Latha na Gàidhlig aig Pàrlamaid na h-Alba – Fòram mu dheidhinn teicneòlas agus na meadhanan sòisealta ann an Gàidhlig

And these folk want to give us a Gaelic Language Academy

Sàr eisimpleirean dhen a’ chànan mhilis mhàthaireil a nochd ann an Aithisg Bhliadhnail Bòrd na Gàidhlig 2011-12:

"Is e bliadhna dhùbhlanach ach torrach aig a’ cheann thall a tha
air a bhith ann do Bhòrd na Gàidhlig, mu choinneach  [sic] cùl-raoin
de chrìonadh eaconamach agus goireasan cuibhrichte mar bhuil
air an sin." 

– Iain Aonghas MacAoidh san ro-fhacal aige. Aidh a Continue reading

Posted in Annual Report, Bòrd na Gàidhlig, Gaelic, Pseudogaelic, rubbish Gaelic reports display contempt for the language | Comments Off on And these folk want to give us a Gaelic Language Academy

Latha na Gàidhlig ann am Pàrlamaid na h-Alba #gaidhlig #gaelic

Tha sinn gu bhith gu math trang an-diugh is a-màireach ann am Pàrlamaid na h-Alba agus ar tachartasan Latha na Gàidhilg gu bhith againn an-diugh (Dicaidain 28 Samhain) agus a-màireach (Diardaoin 29 Samhain). Leugh barrachd mu dheidhinn air ar fios … Continue reading

Posted in BT Gaelic Debate, Deasbad Gàidhlig BT Alba, Foghlam, Gabhail pàirt, Gaelic Day, Gaelic learning, Gàidhlig | Comments Off on Latha na Gàidhlig ann am Pàrlamaid na h-Alba #gaidhlig #gaelic

Bhuannaich sinn Farpais-Cheist Taigh Seinnse Glaschu

Abair oidhche!Bhuannaich an sgioba agam farpais-cheist taigh seinnse aig Taigh Òsta na Pairce ann an Glaschu a-nochd! Meal ar naidheachd: Fearchar, Ciaran is Lily! Ghabh mi drama Talisker ga chomharraich!Bidh an ath cho fharpais Oidhche Mhàirt 1… Continue reading

Posted in Farpais-cheist, Gàidhlig, glaschu, iomairt, Taigh-osta na Pairce, Taigh-seinnse na Pairce | Comments Off on Bhuannaich sinn Farpais-Cheist Taigh Seinnse Glaschu

Isn’t Gaelic signage wonderful?

Air fhaicinn faisg air Sàr-ionad na Gàidhlig

Contributions welcome! All rubbish gratefully received. Continue reading

Posted in Gaelic, gaelic signage, Sàr-ionad na Gàidhlig | Comments Off on Isn’t Gaelic signage wonderful?

Farsan Ealasaid

[farsanach Ealasaid]’S e air bhoil leis an iongnadh a bha oirre. Air bhoil leis an iongnadh a bha air Ealasaid, ghrad-leum i gu a cois.Ghabh e iongnadh air Ealasaid.Ghabh e iongnadh oirre.Ghrad-leum Ealasaid gu a cois agus theich i an dèidh an Coinea… Continue reading

Posted in farsanach, leabhar | Comments Off on Farsan Ealasaid