Monthly Archives: October 2012

Coimhearsnachdan còmhla sa Phàrlamaid #gaidhlig #gaelic #CoCo4

Chaidh Co-labhairt nan Coimhearsnachdan (#CoCo4) a chumail ann am Pàrlamaid na h-Alba Disathairne sa chaidh. B’ e tiotal na co-labhairt “A’ tuigsinn agus a’ toirt buaidh air do Phàrlamaid”. B’e amas an latha buidhnean … Continue reading

Posted in Gabhail pàirt, Tachartasan is taisbeanaidhean | Comments Off on Coimhearsnachdan còmhla sa Phàrlamaid #gaidhlig #gaelic #CoCo4

Not (quite) Na Gurnaidh (yet)

[cross-dimensional transmission from Jonah]rest of story found herePoint one – when there is no way to recharge a notebook computer, it is NOT a good idea to run down the charge playing games on it (hard look at a couple of teen-aged twins) especially … Continue reading

Comments Off on Not (quite) Na Gurnaidh (yet)

Turas gu Dubh Linn! (1) Siân Lloyd agus Bùth na Drabastachd #gaidhlig #gaeilge #blackpool

Tha mi a’ dol dhan Dubh Linn an-diugh (22/10/12). Chan eil mi a’ ciallachadh Baile Àtha Cliath, ge-tà, ach Blackpool! Ach tha fonn na Gaeilge orm an-diugh agus mi ag ionnsachadh na cànain aon uair eile – no a’ feuchainn … Continue reading Continue reading

Posted in rathaidean-iarainn, Sasainn, tramaichean | Comments Off on Turas gu Dubh Linn! (1) Siân Lloyd agus Bùth na Drabastachd #gaidhlig #gaeilge #blackpool

An gabh Romney buannachadh as aonais Ohio?

An t-seachdain sa chaidh, sgrìobh mi mu mar a tha làmh an uachdar aig Mitt Romney ged a tha na cunntais-bheachd a’cantainn gu bheil Romney agus Obama gu math faisg air a’chèile. Ach chan eil sin ach pàirt dhen sgeul. Chan ann a-rèir bhotaidhean … Continue reading

Comments Off on An gabh Romney buannachadh as aonais Ohio?

Co-labhairt airson Coimhearsnachdan aig Pàrlamaid na h-Alba

Image © Scottish Parliamentary Corporate Body – 2012. Licensed under the Open Scottish Parliament Licence v1.0. Aithris dhen lathaLuchd-leantainn ùr is teachdaireachd a’ gabhail taing dhomh!Bha mi moiteil a ghabh pàirt anns na ceathramh Co-La… Continue reading

Posted in Co-labhairt, coimhearsnachdan, Facebook, Meadhanan Sòisealta, pàrlamaid na h-alba, twitter | Comments Off on Co-labhairt airson Coimhearsnachdan aig Pàrlamaid na h-Alba

Ceist mu ghunnaichean

Corra mìosan air ais, sgriobh mi mu mar cho furasta sa tha e a bhith siubhail air itealan le gunna. Chan eil mi a’ciallachadh le gunna nad làmhan ach le gunna nad cheasaichean gus am bith e agad an àite far a bheil thu a’dol. Sgrìobh dithis ceistea… Continue reading

Comments Off on Ceist mu ghunnaichean

dreach ùr air an làrach-lìn

Hallo,ma tha sibh air a bhith an seo a-riamh, tha mi cinnteachd gun do mhothaich sibh an dreach ùr air an làrach-lìn. Bho àm gu àm tha e math beagan ùrachadh a dheanamh. Tha mi air a bith ag obair air làraichean-lìn eile agam, Gàidhlig Gach latha. ‘S e làrach-lìn airson luchd ionnsachidh na Ghàidhlig a th’ann, cursa post-d is le […] Continue reading

Comments Off on dreach ùr air an làrach-lìn

Gaelic Plan – Your views sought #gaidhlig #gaelic

The consultation on our draft Gaelic plan will be coming to an end next  Friday.   If you are interested in Gaelic, please do take the time to let us know your thoughts. You can give us our views on … Continue reading → Continue reading

Posted in Gabhail pàirt, Gaelic Language (Scotland) Act 2005, Gaelic language plan, Gàidhlig, Scottish Parliament, SPCB | Comments Off on Gaelic Plan – Your views sought #gaidhlig #gaelic

Plana Gàidhlig na Pàrlamaid – tha sinn airson cluinntinn bhuat! #gaidhlig #gaelic

Bidh an obair co-chomhairleachaidh air ar Plana Gàidhlig ùr a’ tighinn gu crìch Dihaoine sa tighinn (4/11/12). Bhiodh e uamhasach feumail dhuinn do bheachdan a cluinntinn air a’ phlana.  A bheil thu toilichte leis? A bheil thu airson atharracha… Continue reading

Posted in Achd na Gàidhlig, Bòrd na Gàidhlig, Gaelic Langaueg (Scotland) Act 2005, Gàidhlig, Scottish Parliament Gaelic Plan, SPCB Gaelic Plan | Comments Off on Plana Gàidhlig na Pàrlamaid – tha sinn airson cluinntinn bhuat! #gaidhlig #gaelic

An t-Oifigear Riaghlaidh a’ cur fàilte air coimhearsnachdan na h-Alba #gaidhlig #gaelic

Bidh Co-labhairt nan Coimhearsnachdan a’ gabhail àite a-màireach ann am Pàrlamaid na h-Alba.   Seo fios naidheachd mu dheidhinn. Agus ma tha thu gu bhith a’ dol ann, bu fhìor mhath leinn ur beachdan a chluinntinn air an latha! An t-Oi… Continue reading

Comments Off on An t-Oifigear Riaghlaidh a’ cur fàilte air coimhearsnachdan na h-Alba #gaidhlig #gaelic