Monthly Archives: September 2012

Latha ann an Lancashire #gaidhlig #blackpool

Tha mi air an ath “thuras mòr rèile an t-saoghail” agam a chur air dòigh airson na h-ath mìos: Glaschu – Blackpool a Tuath agus an uair sin air tramaichean ùra a’ bhaile bho Blackpool gu Fleetwood is air ais … Continue reading Continue reading

Posted in England, Sasainn, tramaichean | Comments Off on Latha ann an Lancashire #gaidhlig #blackpool

Plana Nàiseanta na Gàidhlig gu bhith ga dheasbad sa Phàrlamaid #gaidhlig #sp4 #gaelic

Dh’aontaich a’ Phàrlamaid an-dè gun tèid deasbad Riaghaltas na h-Alba a chumail feasgair Dimàirt sa tighinn (02 Dàmhair 2012) mu Phlana Nàiseanta na Gàidhlig 2012-2017. Ma tha thu airson tiocaidean a chur air dòigh, lìon am foirm air-loidh… Continue reading

Posted in Gàidhlig, Gnòthaichean pàrlamaideach, riaghaltas na h-alba, Seòmar | Comments Off on Plana Nàiseanta na Gàidhlig gu bhith ga dheasbad sa Phàrlamaid #gaidhlig #sp4 #gaelic

Gu ifrinn no Scotstoun! #gaidhlig #smwglaschu #smwglasgow

Rinn mi rud Oidhche Haoine nach d’rinn mi riamh roimhe – chaidh mi gu geama rugbaidh: Glaschu an aghaidh Connacht. Bha cothrom agam air tiocaidean fhaighinn tro MG Alba agus bha mi dìreach airson faighinn a-mach cò ris a bhiodh … Continue reading Continue reading

Posted in Argyll line, BBC Alba, Connacht, Gaelic, Gàidhlig, MG Alba, North Clyde Electrics, rathaidean-iarainn, rugbaidh, Spòrs | Comments Off on Gu ifrinn no Scotstoun! #gaidhlig #smwglaschu #smwglasgow

2012 an Dàmhair: Rathad-iarainn North Yorkshire Moors /Oct. NYMR Railway

Aig toiseach an Lùnasdail bha mi latha no dhà ann an Siorrachd York còmhla ri caraidean agus ‘s e sgìre uabhasach brèagha a th’ innte. Aon ‘treat’ sònraichte – rinn sinn turas air an rathad-iarainn North Yorks Moors eadar Grosmont is Goathland agus air ais, ann an trèana-smùid nan 1950an. An-diùgh fhèin lorg mi am blog fiosrachail seo, […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2012 an Dàmhair: Rathad-iarainn North Yorkshire Moors /Oct. NYMR Railway

Onarach…no amaideach?

Dè tha Johann Lamont ris? Tha nàiseantaich aig Holyrood air an dòigh an-diugh às dèidh mar a dh’iarr ceannard Albannach nan Làbarach “deasbad onarach” air cosgais cuid de pholasaidhean an riaghaltais. Gu sònraichte, thog i cuingidhean-leigheis saor an asgaidh, foghlam oilthigh gun… Continue reading

Posted in eaconamaidh, Foghlam, slàinte | Comments Off on Onarach…no amaideach?

Seachdain nam Meadhanan Sòisealta Ghlaschu 2012 #smwglasgow #smwglaschu #gaidhlig

Bidh bloga agus Twitter Gàidhlig Pàrlamaid na h-Alba a’ gabhail pàirt ann an Seachdain nam Meadhanan Sòisealta Ghlaschu 2012. Fad na seachdain bidh sinn a’ coimhead air Glaschu agus Pàrlamaid na h-Alba anns a’ bhloga agus anns an inbhir Twit… Continue reading

Posted in Gabhail pàirt, glaschu, Glasgovo, Glasgow, SMW Glaschu, SMW Glasgow, Social Media Week Glasgow | Comments Off on Seachdain nam Meadhanan Sòisealta Ghlaschu 2012 #smwglasgow #smwglaschu #gaidhlig

Fichead bliadhna a’ fàs: KFRPS #gaidhlig @kfrps

Tha gu leòr rathaidean-iarainn glèidhte ann an Alba a tha mòr is cliùiteach mar Bo’ness is Ceann Fhail, Caledonian Railway Brechin is an Srath Spè is mar sin air adhart ach tha fear beag ann am Fiobh nach cluinnear mòran … Continue reading Continue reading

Posted in Inbhir Lìobhann, KFRPS, Kingdom of Fife Railway Preservation Society, Kirklands, Leven, Rathaidean-iarainn glèidhte | Comments Off on Fichead bliadhna a’ fàs: KFRPS #gaidhlig @kfrps

Ceum eile adhart

Ceum eile adhart ann an còmhradh an referendum an-diugh. Seo na thuirt an dà riaghaltas as dèidh coinneimh eadar MÌcheal Moore agus Nicola Sturgeon: Rinneadh adhartas sùsbainteach a dhèanamh an-diugh, agus aig coinneamhan roimhe, air an obair airson aonta agus air… Continue reading

Posted in bun-reachd, neo-eisimeileachd | Comments Off on Ceum eile adhart

Dùn Èideann: Caismeachd is Railidh airson Neo-eisimeileachd na h-Alba 2012

Fhuair mi liofta a Glaschu bho an t-Eilean Sgìtheanach (tapadh leibh do Mharcas, a mhàthair is Bernadette!). Bha mi ann an Glaschu aig 6f agus choinneach mi neach-obrach aig Cànain airson greiseag mus do dh’fhalbh mi air an trèana.  Chunnaic m… Continue reading

Posted in Alba, bull pàrlamaid na h-Alba, dùn èideann, Edinburgh, Gaelic, Gàidhlig, neo-eiseimleachd, Social Media Week Glasgow, Yes, YesScotland | Comments Off on Dùn Èideann: Caismeachd is Railidh airson Neo-eisimeileachd na h-Alba 2012

Co-chomhairle air ar Plana Gàidhlig ùr #gaidhlig #sp4

Tha an obair cho-chomhairleachaidh air tòiseachadh air Plana Gàidhlig ùr Buidheann Chorporra Pàrlamaid na h-Alba. Ruithidh am plana seo bho 2013-2018. Tha am plana seo a’ cur an cèill mar a thèid a’ Ghàidhlig a chleachdadh ann an seirbheisea… Continue reading

Posted in cànan, Gàidhlig, SPCB, SPCB Gaelic Language Plan | Comments Off on Co-chomhairle air ar Plana Gàidhlig ùr #gaidhlig #sp4