Monthly Archives: July 2012

Mèinnearachd is meanbh-rèile am Meadhan Lodainn #gaidhlig #reile

Chaidh mi air safari-rèile gu Meadhan Lodainn bho chionn dà sheachdain còmhla ri mo nighean Ciorstaidh agus mo chàirdean gaisgeil Wilson agus Manus MacLeòid. Chan eil mòran ri fhaicinn san sgìre an-dràsda a thaobh nan rathaidean-iarainn “mòra” ach atharrachaidh sin … Continue reading Continue reading

Posted in Borders Railway, meanbh rathaidean-iarainn, Midlothian, rathaidean-iarainn, rathaidean-iarainn dùinte, Scottish Mining Museum, Vogrie Miniature Railway | Comments Off on Mèinnearachd is meanbh-rèile am Meadhan Lodainn #gaidhlig #reile

Maoineachadh de £30,000 airson prògram trèanaidh nan sgoiltean aig FilmG

Victor MacConnell, Cathraiche MG ALBA Maggie Choineagan, Am Prìomh Mhinestear Alex Salmond, Seumas Mehan.Bidh prògram trèanaidh nan sgoiltean aig FilmG airson na bliadhna-sa a’ tòiseachadh a dh’aithghearr is sin air sgàth an tabharta… Continue reading

Comments Off on Maoineachadh de £30,000 airson prògram trèanaidh nan sgoiltean aig FilmG

Ceannard Caitligeach airson bhòtadh air pòsaidhean gèidh

Tha ceannard Eaglais Chaitligeach na h-Alba air iarraidh gun tèid bhòt a chumail ann an Alba a-thaobh pòsadh càraidean gèidh.Thuirt Càirdineal Keith O’Brien: ” Tha e soiller ma bhios e ciallach gus bhòt a chumail a-thaobh neo-eisimeileachd, bidh… Continue reading

Posted in Alba, An Rìoghachd Aonaichte, Breatainn, Caitligeach, càirdeis, còireachan, còirichean, còraichean, church, civil partnership, civil union, co-ionannachd, companas-catharra, companasan-catharra, Crìosdachd, Creideamh, cunntas-beachd, eaglais, Eaglais Chaitligeach, equality, gay, gay marriage, geidh, GLBT, Holyrood, Lagh, Lagh/Poilitigs, LGBT, marriage, Naidheachdan, naidheachdan pinc, pàrlamaid, pàrlamaid na h-alba, pòsadh, pòsadh-gèidh, pòsadh-lgbt, religious, riaghaltas, riaghaltas na h-alba | Comments Off on Ceannard Caitligeach airson bhòtadh air pòsaidhean gèidh

Ceannard Caitligeach airson bhòtadh air pòsaidhean gèidh

Tha ceannard Eaglais Chaitligeach na h-Alba air iarraidh gun tèid bhòt a chumail ann an Alba a-thaobh pòsadh càraidean gèidh. Continue reading

Posted in Alba, An Rìoghachd Aonaichte, Breatainn, Caitligeach, càirdeis, còireachan, còirichean, còraichean, church, civil partnership, civil union, co-ionannachd, companas-catharra, companasan-catharra, Crìosdachd, Creideamh, cunntas-beachd, eaglais, Eaglais Chaitligeach, equality, gay, gay marriage, geidh, GLBT, Holyrood, Lagh, Lagh/Poilitigs, LGBT, marriage, Naidheachdan, naidheachdan pinc, pàrlamaid, pàrlamaid na h-alba, pòsadh, pòsadh-gèidh, pòsadh-lgbt, religious, riaghaltas, riaghaltas na h-alba | Comments Off on Ceannard Caitligeach airson bhòtadh air pòsaidhean gèidh

Am Platapas Dealanach! #gaidhlig

Tha am Platapas Mall (trèana chanàl Phàislig) gu bhith na Phlatapas Dealanach ro dheireadh na bliadhna. Tha ScotRail air ainmeachadh gun tèid Loidhne Canàl Phàislig a dhealanachadh ro dheireadh na bliadhna agus mar sin, gum bi cothrom aig daoine siubhail … Continue reading Continue reading

Posted in rathaidean-iarainn | Comments Off on Am Platapas Dealanach! #gaidhlig

FILMG AGUS DUAISEAN NAN TRADS AIR AN AINMEACHADH AIRSON DUAISEAN TACHARTASAN NA H-ALBA 2012

Tha MG ALBA air fàilte a chur air an naidheachd gu bheil FilmG agus Duaisean nan Trads air an ainmeachadh ann an dà ghnè eadar-dhealaichte ann an Duaisean Tachartasan na h-Alba 2012, a chaidh fhoillseachadh air Diardaoin 12 Iuchar.Chaidh FilmG ainme… Continue reading

Comments Off on FILMG AGUS DUAISEAN NAN TRADS AIR AN AINMEACHADH AIRSON DUAISEAN TACHARTASAN NA H-ALBA 2012

Iomairt na Saorsa – Cà bheil a’ Ghàidhlig?

Mar a thuirt Dwelly, “se obair là toiseachadh…ach se obair bheatha crìochnachadh”. Ann an saoghal pholataigs canar gur e ùine fhada a th’ann an seachdainn. Co-dhiù no co-dheth, tha mi a’ saoilsinn gun robh ùine gu leòr aig an iomairt ‘Yes’ rude… Continue reading

Posted in Alasdair Allan BPA, Gàidhlig, Independence, Pàdraig Harvie, saorsa, Yes Scotland | Comments Off on Iomairt na Saorsa – Cà bheil a’ Ghàidhlig?

Meatro nan Crìochan #gaidhlig

Bha mi a’ gearan an latha roimhe mu na gearraidhean uabhasach a chaidh a dhèanamh anns na Crìochan sna 1960an agus a dh’fhàg an sgìre air fad gun stèisean rèile sam bith. Seo mapa a rinn mi den t-seirbheis rèile … Continue reading Continue reading

Posted in Gàidhlig, Na Crìochan, rathaidean-iarainn dùinte | Comments Off on Meatro nan Crìochan #gaidhlig

Beinn Nibheis a’ rocadh #gaidhlig #thealarm #bigcountryuk

Tha mi gu bhith a’ dèanamh an turais rèile as ainmeile ann an Alba san Lùnastal – Glaschu-an Gearsdan-Malaig. Carson? Tha mi gu bhith a’ dol gus consairt roc beò gu math sònraichte air mullach na beinne as àirde san … Continue reading Continue reading

Posted in a' Ghàidhealtachd, Rathad-iarainn nan Eilean, Slighe na Gàidhealtachd an Iar, West Highland Line | Comments Off on Beinn Nibheis a’ rocadh #gaidhlig #thealarm #bigcountryuk

Uisge-beatha bho Suntory don 50mh Bliadhna de Stones

Nochd Suntory, buidheann Iapanach dhibhe gum bi iad a’ reic 150 botail uisge-beatha sònraichte don 50 mh bliadhna de Rolling Stones aig JPY 500,000 bhon 30mh lath den Damhair. Tha an t-uisge-beatha air a dèanamh á uisge-beatha de na bliadhna a … Continue reading

Posted in naidheachd | Comments Off on Uisge-beatha bho Suntory don 50mh Bliadhna de Stones