Monthly Archives: May 2012

A’toirt Gunna air bòrd Itealan

S iongnantach mar cho furasda sa tha e gunna a thoirt air bòrd itealan sna Stàitean Aonaichte, gu laghail tha mi a’ciallachadh!Tha mi a’siubhail cuide ris an teaghlach agam an-diugh. Tha sinn a’dol a Kodiak far am bi bainis ann. As dèidh sin, bit… Continue reading

Comments Off on A’toirt Gunna air bòrd Itealan

Nodaidh agus am Platapas Mall! #gaidhlig #reile

Is toil leam mar a tha ainmean neo-oifigeil air cuid de thrèanaichean. Ann an Lodainn an Ear, tha an ‘North Berwick Flyer’ agus ann an Siorrachd Lannraig a Tuath, tha an ‘Noddy’ air trèana Chomar nan Allt (Scots: Cummernaud > … Continue reading Continue reading

Posted in rathaidean-iarainn | Comments Off on Nodaidh agus am Platapas Mall! #gaidhlig #reile

Ceist an airgid

Bha Ailig Salmond a’ coimhead mì-chofhurtail aig Ceistean a’ Phrìomh Mhinisteir an-diugh. Thog Johann Lamont ceist mun airgead a chleachdadh Alba neo-eisimeileach. ‘S e polasaidh an SNP a-nis gun cumadh Alba Sterling as dèidh dhi an Rìoghachd Aonaichte fhàgail. Roimhe,… Continue reading

Posted in ceistean-a-phriomh-mhinisteir, neo-eisimeileachd | Comments Off on Ceist an airgid

Bàrdachd sa Phàrlamaid – goireas foghlaim #gaidhlig #foghlam #sp4

Tha goireas foghlaim aig Pàrlamaid na h-Alba stèidhichte air bàrdachd: A’ Phàrlamaid agus a’ Bhàrdachd. Cha seo a dhèanamh an co-bhann le Leabharlann Bàrdachd na h-Alba. Tha planaichean leasan ann co-cheangailte ri bhith a’ cleachdadh Pàr… Continue reading

Posted in bàrdachd, dain, Foghlam, Foillseachaidhean, Gàidhlig, poetry, rody gorman, scottish poetry library | Comments Off on Bàrdachd sa Phàrlamaid – goireas foghlaim #gaidhlig #foghlam #sp4

Fearann is Alba san àm ri teachd san t-Seòmar an-diugh #gaidhlig #SP4

Tha gu leòr air a’ chlàr ghnothaich ann an Seòmar deasbaid na Pàrlamaid an-diugh. 9.15m Thèid deasbad ìre 3 a chumail air Bile Clàradh an Fhearainn (Alba) san t-Seòmar madainn an-diugh. #gaidhlig #SP4 11.40m Àm nan Ceistean Coithcheann 1… Continue reading

Comments Off on Fearann is Alba san àm ri teachd san t-Seòmar an-diugh #gaidhlig #SP4

Darach rìoghail ga chur sa Phàrlamaid #gaidhlig #SP4

Chaidh darach a chur ann an àrainn na Pàrlamaid leis an Oifigear Riaghlaidh Tricia Marwick BPA an-diugh gus an ceangail eadar a’ Bhanrigh agus Pàrlamaid is poball na h-Alba a chomharrachadh. Thachair seo agus a’ Phàrlamaid a’ comharrachadh I?… Continue reading

Comments Off on Darach rìoghail ga chur sa Phàrlamaid #gaidhlig #SP4

Dè tha dol sa Phàrlamaid an-diugh? #gaidhlig #SP4

  Tha na gnothaichean a leanas air am moladh airson an t-Seòmair an-diugh (Diciadain 30 Cèitean).   2.00f Àm Cnuasachaidh – An t-Athair Michael Briody, Eaglais an Naoimh Mhicheil, Moodiesburn, Siorrachd Lannraig a Tuath. Air a leantainn … Continue reading

Posted in Gnòthaichean pàrlamaideach, Seòmar | Comments Off on Dè tha dol sa Phàrlamaid an-diugh? #gaidhlig #SP4

Riaghladair Tòcèo: Cha chuir mi fàilte don Mhuinntir Tòcèo

Air an 29mh lath den Mhàigh ann an “Club an Luchd-naidheachd Coigreach ann an Iapan”, thug Shintaro Ishihara, Riaghladair Tòcèo òraid agus thuirt e, “Cha chuir mi fàilte don mhuinntir Tòcèo chun na Geamannan Oilimpeach.” Fhreagair e mar dhan che… Continue reading

Posted in naidheachd | Comments Off on Riaghladair Tòcèo: Cha chuir mi fàilte don Mhuinntir Tòcèo

Alba deiseil! #gaidhlig #gaelic #reile

‘S e iomairt gu math fada a bh’ ann ach tha i gu bhith deiseil mu dheireadh thall – a bhith a’ siubhail air a h-uile rathad-iarainn ann an lìonra-rèile na h-Alba. Tha mi air a dhol bho Inbhir Theòrsa/Inbhir … Continue reading Continue reading

Posted in Gàidhlig, rathaidean-iarainn | Comments Off on Alba deiseil! #gaidhlig #gaelic #reile

Chan eil na Geamannan Oilimpeach a dhìth oirnn!

Tha Shintaro Ishihara, Riaghladair Tòcèo deònach air na Geamannan Oilimpeach a chumail ann an Tòcèo ach tha mi a’ cur an aghaidh air fad. Tha mo bheachd mar a leanas.Tha Riaghaltas Iapan a’ cumail easbhaidh ?òr sa bhuidsead. ‘S e… Continue reading

Posted in Beachd | Comments Off on Chan eil na Geamannan Oilimpeach a dhìth oirnn!