Tasglann den

Rèabhlaid nam Meadhanan Sòisealta #gaidhlig #gaelic


Sgrìobhte le Oifigear Gàidhlig

Chaidh mi fhèin is Alasdair gu cùrsa gu math inntinneach ann an Glaschu Diciadain 25 Giblean a chaidh a chur air dòigh leis an Consultation Institute. Agus e air a stiùireadh le Jonathan Bradley aig Participate, bha an latha uile … Continue r…

A Decond class return to Dottingham please! #gaidhlig #gaelic #nottingham


Sgrìobhte le alasdairmaccaluim

Dh’èirich mi tràth Disathairne agus rinn mi air Nottingham, dachaidh NET – Nottingham Express Transit. Dh’fhosgail an siostam tramaichean a seo ann an 2004 agus tha air a bhith gu soirbheachail chun na h-ìre is gu bheil obair air tòiseachadh … Continue reading

PDL a’ nochdadh Bille airson Bun-reachdan a dh’Atharrachadh


Sgrìobhte le Takeshi Mogi

Air 27mh lath den Ghiblean, nochd PDL (Pàrtaidh Democratach Liberalach) a’ nochdadh bille airson bun-reachdan a dh’atharrachadh. Tha puingean mòra mar a leanas.A’ cur Iompaire air ceann na staide bho dhuine shamhlach na staide.Ag ath-ainmeachadh Feac…

Turas gu Taigh-tasgaidh nan Tramaichean (2) #gaidhlig #gaelic #crich


Sgrìobhte le alasdairmaccaluim

Thoisich an latha mòr gu math – turas gu Taigh-tasgaidh Nàiseanta nan Tramaichean mu dheireadh thall. Fhuair mi deagh bhracaist ann an café ann am meadhan a’ bhaile bho fhear air an robh coltas Glenn Matlock aig na Sex Pistols. … Continue reading

IHO a’ cur Aonta ris Mhuir Iapanach


Sgrìobhte le Takeshi Mogi

Chuir IHO (Buidheann a’ Mhuir-eòlais Eadar-nàiseanta) aonta ris bheachd nach bithear a’ nochdadh ach “A’ Mhuir Iapanach” air a’ mhapa fiu ‘s ged a bha Coirèa ag iarraidh air a’ nochd “Muir an Ear” comhla.International Hydrographic Organization …

Cho Albannach ri Siorrachd Pheairt – Turas don Phàrlamaid #gaidhlig #gaelic


Sgrìobhte le Oifigear Gàidhlig

Air an t-siathamh latha air fhichead dhen Mhàrt, chaidh grunnan daoine bhon chearcall-chòmhraidh “Abair Thusa” bho Pheairt gu Dùn Èideann, airson Pàrlamaid na h-Alba fhaicinn. Tron bhliadhna, bidh sinne–na daoine a bhios a’ dol gu Abai…

Turas gu Taigh-tasgaidh nan Tramaichean (1) #gaidhlig #gaelic


Sgrìobhte le alasdairmaccaluim

Tha an splaoid agam gu Taigh-tasgaidh nan Tramaichean air tòiseachadh mu dheireadh thall. Ghlac mi an trèana airson Derby san “Loch a Tuath” (Dùn Èideann Waverley) aig 15.08 airson 305 mìltean agus 3.5 uair a thìde de spòrs trèanach. A … Continue reading

Ailig agus Rupert


Sgrìobhte le Niall O’Gallagher

‘S e seachdain dhuilich a bha seo do dh’Ailig Salmond. As dèidh mar a nochd fianais mu chàirdeas le Rupert Murdoch aig rannsachadh a’ Mhorair Leveson , bha fios aige gum biodh ceistean cruaidh a’ feitheamh air aig Ceistean a’ Phrìomh…

Ath-thathaich na sean dùthcha 4 – Co-là-breith Roib


Sgrìobhte le Thrissel

Dhraibh Rob mi dhan Mhakro, far an do cheannaich mi ceithir pasganan mòra toitein, botal ruim airson caraid ann an Firhill Ct, botal Old Smuggler mar thìodhlac do Rob an àite an Glen Moray air a ghoid, agus thug mi dà bhocsa falamh airson pasganan….

Sgoilearan a’ beachdachadh air cùisean Eòrpach #gaidhlig #gaelic


Sgrìobhte le Oifigear Gàidhlig

Tha sgoilearan à air feadh na h-Alba a’ deasbad air gnothaichean a tha a’ toirt buaidh orra agus air na coimhearsnachdan aca mar phart den Fhòram EurVoice a tha a’ gabhail pàirt ann am Pàrlamaid na h-Alba an-diugh. Bidh Christina … Cont…