Monthly Archives: April 2012

Rèabhlaid nam Meadhanan Sòisealta #gaidhlig #gaelic

Chaidh mi fhèin is Alasdair gu cùrsa gu math inntinneach ann an Glaschu Diciadain 25 Giblean a chaidh a chur air dòigh leis an Consultation Institute. Agus e air a stiùireadh le Jonathan Bradley aig Participate, bha an latha uile … Continue r… Continue reading

Posted in Facebook, Meadhanan Sòisealta, rosemary everett, social media, twitter, youtube | Comments Off on Rèabhlaid nam Meadhanan Sòisealta #gaidhlig #gaelic

A Decond class return to Dottingham please! #gaidhlig #gaelic #nottingham

Dh’èirich mi tràth Disathairne agus rinn mi air Nottingham, dachaidh NET – Nottingham Express Transit. Dh’fhosgail an siostam tramaichean a seo ann an 2004 agus tha air a bhith gu soirbheachail chun na h-ìre is gu bheil obair air tòiseachadh … Continue reading Continue reading

Posted in NET, Nottingham, Nottinghamshire, Notts, Sasainn England, tramaichean | Comments Off on A Decond class return to Dottingham please! #gaidhlig #gaelic #nottingham

PDL a’ nochdadh Bille airson Bun-reachdan a dh’Atharrachadh

Air 27mh lath den Ghiblean, nochd PDL (Pàrtaidh Democratach Liberalach) a’ nochdadh bille airson bun-reachdan a dh’atharrachadh. Tha puingean mòra mar a leanas.A’ cur Iompaire air ceann na staide bho dhuine shamhlach na staide.Ag ath-ainmeachadh Feac… Continue reading

Posted in naidheachd | Comments Off on PDL a’ nochdadh Bille airson Bun-reachdan a dh’Atharrachadh

Turas gu Taigh-tasgaidh nan Tramaichean (2) #gaidhlig #gaelic #crich

Thoisich an latha mòr gu math – turas gu Taigh-tasgaidh Nàiseanta nan Tramaichean mu dheireadh thall. Fhuair mi deagh bhracaist ann an café ann am meadhan a’ bhaile bho fhear air an robh coltas Glenn Matlock aig na Sex Pistols. … Continue reading Continue reading

Posted in Crich, Crich Tramway Village, Derbyshire, National Tramway Museum, tramaichean | Comments Off on Turas gu Taigh-tasgaidh nan Tramaichean (2) #gaidhlig #gaelic #crich

IHO a’ cur Aonta ris Mhuir Iapanach

Chuir IHO (Buidheann a’ Mhuir-eòlais Eadar-nàiseanta) aonta ris bheachd nach bithear a’ nochdadh ach “A’ Mhuir Iapanach” air a’ mhapa fiu ‘s ged a bha Coirèa ag iarraidh air a’ nochd “Muir an Ear” comhla.International Hydrographic Organization … Continue reading

Posted in naidheachd | Comments Off on IHO a’ cur Aonta ris Mhuir Iapanach

Cho Albannach ri Siorrachd Pheairt – Turas don Phàrlamaid #gaidhlig #gaelic

Air an t-siathamh latha air fhichead dhen Mhàrt, chaidh grunnan daoine bhon chearcall-chòmhraidh “Abair Thusa” bho Pheairt gu Dùn Èideann, airson Pàrlamaid na h-Alba fhaicinn. Tron bhliadhna, bidh sinne–na daoine a bhios a’ dol gu Abai… Continue reading

Posted in abair thusa, Comhairle Pheairt is Cheann Rois, Gabhail pàirt, Gaelic, Gàidhlig, Kinross-shire, Peairt is Ceann Rois, Perth & Kinross Council, Perth and Kinross, Perthshire, Siorrachd Cheann Rois, Siorrachd Pheairt | Comments Off on Cho Albannach ri Siorrachd Pheairt – Turas don Phàrlamaid #gaidhlig #gaelic

Turas gu Taigh-tasgaidh nan Tramaichean (1) #gaidhlig #gaelic

Tha an splaoid agam gu Taigh-tasgaidh nan Tramaichean air tòiseachadh mu dheireadh thall. Ghlac mi an trèana airson Derby san “Loch a Tuath” (Dùn Èideann Waverley) aig 15.08 airson 305 mìltean agus 3.5 uair a thìde de spòrs trèanach. A … Continue reading Continue reading

Posted in Crich, Derby, National Tramway Museum, tramaichean | Comments Off on Turas gu Taigh-tasgaidh nan Tramaichean (1) #gaidhlig #gaelic

Ailig agus Rupert

‘S e seachdain dhuilich a bha seo do dh’Ailig Salmond. As dèidh mar a nochd fianais mu chàirdeas le Rupert Murdoch aig rannsachadh a’ Mhorair Leveson , bha fios aige gum biodh ceistean cruaidh a’ feitheamh air aig Ceistean a’ Phrìomh… Continue reading

Posted in ceistean-a-phriomh-mhinisteir | Comments Off on Ailig agus Rupert

Ath-thathaich na sean dùthcha 4 – Co-là-breith Roib

Dhraibh Rob mi dhan Mhakro, far an do cheannaich mi ceithir pasganan mòra toitein, botal ruim airson caraid ann an Firhill Ct, botal Old Smuggler mar thìodhlac do Rob an àite an Glen Moray air a ghoid, agus thug mi dà bhocsa falamh airson pasganan…. Continue reading

Posted in caraidean | Comments Off on Ath-thathaich na sean dùthcha 4 – Co-là-breith Roib

Sgoilearan a’ beachdachadh air cùisean Eòrpach #gaidhlig #gaelic

Tha sgoilearan à air feadh na h-Alba a’ deasbad air gnothaichean a tha a’ toirt buaidh orra agus air na coimhearsnachdan aca mar phart den Fhòram EurVoice a tha a’ gabhail pàirt ann am Pàrlamaid na h-Alba an-diugh. Bidh Christina … Cont… Continue reading

Posted in Christina MacKelvie MSP, European Committee, European Youth Parliament, Eurvoice, Gabhail pàirt | Comments Off on Sgoilearan a’ beachdachadh air cùisean Eòrpach #gaidhlig #gaelic