Monthly Archives: February 2012

Gun Shmachd-bhannan Eaconomach dha na Bancaichean Iapanach sna USA

Air an 28 san éisteachd phoplaich, thuirt Rùnaire na Stàite Clinton, “Tha dùil aig Iapan 15-20% den  ion-phortachadh ola à Iran a toirt air falbh” agus nochd i gu bheil i a’ dhèanamh gnothaich ri Iapan mu dheidhinn a’ mheud na bliadhna … Continue reading

Posted in naidheachd | Comments Off on Gun Shmachd-bhannan Eaconomach dha na Bancaichean Iapanach sna USA

Turas Òigridh Uibhist gu Deas

Chuir am buidheann Òigridh Uibhist seachad oidhche air leth a’ fuireach ann an Taigh Bhaghasdail ann a Taobh a Deas Lochbaghasdail.Tha am buidheann Òigridh Uibhist a’ gabhail a-steach clann ann an S2 ann an Sgoil Lionacleit agus air a’ ruith… Continue reading

Comments Off on Turas Òigridh Uibhist gu Deas

Gnothaichean san t-Seòmar an t-seachdain seo

Diciadain 29 Gearran 2012 Tòisichidh gnothaichean san t-Seòmar an-diugh aig 2.30f. Am measg gnothaichean an latha an-diugh, bidh: Àm Cnuasachaidh leis an Dr Urr Iain Wills, Àrd- aoghaire, Eaglais an Nàsaraich, Glaschu Aithris Mhinistreil air Locar… Continue reading

Posted in Gnòthaichean pàrlamaideach | Comments Off on Gnothaichean san t-Seòmar an t-seachdain seo

Spòrs anaragach air loidhne! #gaidhlig #

Dh’aithris mi bho chionn goirid air fear a tha air stòr-dàta air loidhne sgoinneil a dhèanamh a dh’innseas dhut dè dìreach an t-astar a th’ ann eadar stèiseanan. Tha mi a-nis air faighinn a-mach gu bheil an gaisgeach a rinn … Breis Continue reading

Posted in RailMiles, rathaidean-iarainn | Comments Off on Spòrs anaragach air loidhne! #gaidhlig #

Elpida Memory air a Bhriseadh

Air an 27 Gearran, tha Elpida Memory air a nochdadh do Thaigh-cùirt ionadail Tòcèo gu bheil a’ bhuidheann air a bhriseadh. Tha an taigh-cùirt air a ghabhail agus tha a’ bhuidheann air a dhol a-steach fon t-siostam-faightear. Tha a’ bhuidheann air f… Continue reading

Posted in naidheachd | Comments Off on Elpida Memory air a Bhriseadh

Atharrachadh beachd an SNP air Nato?

Tha mi a’ tuigsinn gu bheil ceannas an SNP airson polasaidh a’ phàrtaidh air Nato atharrachadh. Dh’innis neach a tha faisg air a’ Phrìomh Mhinistear dhomh gun robh iad a’ beachdachadh air seo a mholadh don phàrtaidh, ‘s dòcha cho… Continue reading

Comments Off on Atharrachadh beachd an SNP air Nato?

Tachartas Coimhearsnachd Phartaig

Bha buidhnean An Lèanaig glè thoilichte a bhith an lùib tachartas coimhearsnachd a thachair an-dè ann an Talla Burgh Phartaig air a chur air dòigh le Obair Phartaig Earranta. Chì sibh anns an dealbh air Sràid Dhùn Breatainn Nip, cù Stòrlainn … Continue reading

Comments Off on Tachartas Coimhearsnachd Phartaig

Tinneas an Fheòir a’ tòiseachadh ann an Sgìre Kanto

Air an 27 Gearran, tha Weather News air a nochdadh gu bheil tinneas an fheòir a’ tòiseachadh ann an Sgìre Kanto a tha a’ cur Tòcèo agus sia siorramachdan timcheall air a’ phrìomh-bhaile san àireamh. Tha an lath 10 laithean nas fhadalaiche n… Continue reading

Posted in naidheachd | Comments Off on Tinneas an Fheòir a’ tòiseachadh ann an Sgìre Kanto

Trèanaichean is Tacsaidhean #gaidhlig #gaelic

Tha mi air làraich-lìn sgoinneil a’ lorg – www.traintaxi.co.uk – a bhios ag innse dhut a bheil stad tacsaidh no seirbheis tacsaidh faisg air stèisean sam bith air an lìonra rèile. Tha seo gu math feumail oir ‘s ann tric … Breis Continue reading

Posted in rathaidean-iarainn | Comments Off on Trèanaichean is Tacsaidhean #gaidhlig #gaelic

Plumair a’ Bàsachadh a chionn Obrach san Ionad Niuclasach

Air an 24, tha Oifis Sgrùdaidh nan Bun-thomhasan Obrach Yokohama-Minami air a dh’aontachadh ris a bhàsich Nobukatsu Osumi, pumair a chionn ‘s gum b’ èiginn dha obair ro chruaidh a dhèanamh ro luath anns an ionad niuclasach ann an Fukushima. Bha e a… Continue reading

Posted in naidheachd | Comments Off on Plumair a’ Bàsachadh a chionn Obrach san Ionad Niuclasach