Monthly Archives: January 2012

Turas rèile mòr an t-saoghail: Glaschu – Barrheid – Cill Mheàrnaig #gaidhlig #gaelic

OK – bha mi caran cruaidh air Barrheid an turas mu dheireadh is mar sin, cho-dhùin mi gum b’ fheuch e dhol tron bhaile a-rithist, an turas seo air an trèana gu Cill Mhèarnaig. Saoil am bi barrachd Gàidhlig ri … Breis Continue reading

Posted in Gàidhlig, rathaidean-iarainn | Comments Off on Turas rèile mòr an t-saoghail: Glaschu – Barrheid – Cill Mheàrnaig #gaidhlig #gaelic

Gun Clàr ann an Miyagi agus Fukushima Cuideachd

Air an 30, tha an aire air a thoirt nach robhair a’ dèanamh clàir aig co-labhairtean de gach Prìomh-oifis Èiginn Freagairt Dunaidh ann an Miyagi agus Fukushima.Chan eil clàr air a dhèanamh ann an Prìomh-oifis Èiginn Freagairt Dunaidh ann an Miy… Continue reading

Posted in naidheachd | Comments Off on Gun Clàr ann an Miyagi agus Fukushima Cuideachd

Cinn-latha airson Na Mo Chuid Aodaich san Eilean Sgitheanach

Tha Pròiseact nan Ealan, agus Lasair, air leth toilichte fhoillseachadh gum bi am pròiseact, Na Mo Chuid Aodaich, a th’ air dà dhuais fhaighinn, a’ gabhail àite air Dihaoine & Disathairne, 25mh Gearran ann an Talla Chille Mhoire san Eilean … Continue reading

Comments Off on Cinn-latha airson Na Mo Chuid Aodaich san Eilean Sgitheanach

Seabhan air Chall

Tha Roinn Poileais Prìomh-bhailteach air cunntas a thoirt air na seabhan air chall. Agus thathar a’ nochdadh gun d’fhuair Ionad nan Seabhan air Chall den roinn mu 2,906 mìle seabh ann an Tòcèo ann an 2011. Tha an àireamh seo 3.4% nas mot… Continue reading

Posted in naidheachd | Comments Off on Seabhan air Chall

An 10.42 gu Barrheid #gaidhlig

Uaireannan nuair a dh’innseas tu do dhaoine gu bheil thu a’ dol a dh’àite air choireigin,  canaidh iad “carson idir a rachadh tu ann – tha e air leth boring agus tha e garbh cuideachd.” Sin dìreach na thachair nuair … Breis Continue reading

Posted in busaichean-tràilidh, Gàidhlig, rathaidean-iarainn, tramaichean | Comments Off on An 10.42 gu Barrheid #gaidhlig

Ed an Aonaidh

Tha fios aig Ed Miliband gu bheil a bheatha phoileataigeach fhèin gu mòr an crochadh air na thachras ann an Alba. Ma bhòtas i airson neo-eisimeileachd, bidh e fada nas duilghe dha grèim fhaighinn air na h-iuchraichean do dh’Àireamh… Continue reading

Comments Off on Ed an Aonaidh

8.03% de Thuarasdal nan Oifigearan Nàiseanta air a thoir a-nuas

Air an 25, bha Pàrtaidh Deamocratach (Pàrtidh an Riaghaltais), Pàrtaidh Liberalach Democratach agus New Komeitou a’ cumail coinneachadh agus tha iad air aontachadh gum bi 8.03% de thuarasdal nan oifigearan nàiseanta air a thoir a-nuas san Earrach s… Continue reading

Posted in naidheachd | Comments Off on 8.03% de Thuarasdal nan Oifigearan Nàiseanta air a thoir a-nuas

Gun Clàr sna 10 Comhairlean

Air an 27, tha an riaghaltas air a nochdadh gu bheil an aire air a thoirt nach robhair a’ dèanamh clàir ann an deich de na 15 co-labhairtean nàiseanta far an robh comhairle air a chur mu dheidhinn na ionad niucleasach a fhulaing Crithe-thalamhain Mh… Continue reading

Posted in naidheachd | Comments Off on Gun Clàr sna 10 Comhairlean

M4.7 Crith-thalamhain sa Mheadhan na Tìr Mòire a-rithst

Mu 16:46 fesgar air 29 Faoilleach, bha M4.7 crith-thalamhainn san taobh shiar de Yamanashi agus nan Sgìre nan Lochan Fiji a-rithst. Bha i mu 20km a dhoimhne. Cha do thachair call trom sam bith. M5.5 Crith-thalamhain sa Mheadhan na Tìr Mòire: ht… Continue reading

Posted in naidheachd | Comments Off on M4.7 Crith-thalamhain sa Mheadhan na Tìr Mòire a-rithst

367 poileasmain dhan gnìomh shmachdail

Tha Bhuidheann-gnìomha Phoileais Nàiseanta air a nochdadh gu bheil 367 poileasmain air a cheannsachadh dhan gnìomh shmachdail ann an 2011. Tha an àireamh seo a’ nochdadh gum bi còrr is aon poileasman air a cheannsachadh dhan gnìomh shmachdail a h… Continue reading

Posted in naidheachd, poileas | Comments Off on 367 poileasmain dhan gnìomh shmachdail