Monthly Archives: December 2011

Bliadhna mhath ur dhuibh uile :-D

Tha iomairt ur a’ toiseachadh a-maireach aig www.gaelic2012.org . Bidh sin cothrom math airson chairdean gun Gaidhlig!Gabh deoch air mo shon agus Bliadhna mhath Ur nuair a thig i :-)Chi mi sibh ann an 2012! Continue reading

Posted in bliadhna mhath ur, gaelic2012 | Comments Off on Bliadhna mhath ur dhuibh uile :-D

Chaidh sinn do Chamacura [1]

Chaidh sinn, mi fhìn agus mo nighean do Chamakura a tha aon uair gu leth bho Thòcèo air trèanaichean. ‘S e prìomh-bhaile Iapanach eadar 1180-1333 a bha ann an Camacura. Tha Cèoto fada nas ainmeile ach ‘s e baile breagha a tha ann an Camakura agus… Continue reading

Posted in Mi fhìn | Comments Off on Chaidh sinn do Chamacura [1]

Callainn dh’Iapanach

Tha sinn a’ cantainn Sanganichi ri Callainn, an dàra lath agus an treas lath den Fhaoilleach agus ‘s iad làithean saora.Air Callainn, bidh sinn ag ithe Zohni, brot le cèic rìs agus iomadh biadh ris a chanadh Osechi. Bidh mòran daoine a’ còcaireac… Continue reading

Posted in fiosrachadh | Comments Off on Callainn dh’Iapanach

Taigh-tasgaidh Inbhir Narann agus taibhse Dotair Grigor fhathast os a chionn?.

‘S ann an Taigh Viewfield a gheibh thu Taigh Tasgaidh Inbhir Narann agus mu thimchioll air chìthear parca lan craobhan sònraichte, feadhainn dhiubh a chaidh a chur nuair a thogadh an taigh ann an 1803. Ged nach eil e fada bho mheadhan a bhaile th… Continue reading

Comments Off on Taigh-tasgaidh Inbhir Narann agus taibhse Dotair Grigor fhathast os a chionn?.

Oidhche-Challainn ann an Iapan

Ron Oidhche-Challainn, bidh sinn a’ glanadh an taighe gu math agus a’ foillseachadh Shimekazari, an triopall traidiseanta air an doras. Tha seo a’ tighinn à Shinto, aon de creideamhan Iapanach bho thùs ach thathar ag ràdh gu bheil e a’ cur às dhan … Continue reading

Posted in fiosrachadh | Comments Off on Oidhche-Challainn ann an Iapan

Iomadh Stangan aig an Ionad Niucleasach

Tha Buidheann De?ain Tòcèo air a bhith a’ togail stangan airson uisge rèidio-beò a chumail sa 370 mìle meatair ceàrnagach choille faisg air an ionad niucleasach ann an Fukushima. ‘S e an t-àite ris a chanadh Coille na Eòin uair a bha sa choil… Continue reading

Posted in fiosrachadh | Comments Off on Iomadh Stangan aig an Ionad Niucleasach

Bliadhna gun a Chur gu Bàs

Tha peanas-bàis ann an Iapan. ‘S e peanas as cruaidhe a bheirear dhan dhaoine-mharbhaiche ghràineil. Bidh na ciontaich air a chrochadh. Tha an lagh ag ràdh gum feumar a’ cur ciontach gu bàs am broinn sia mios.Mini… Continue reading

Posted in fiosrachadh | Comments Off on Bliadhna gun a Chur gu Bàs

Cairtean Bliadhna Ùr

Tha cairtean bliadhna ùr nas cumanta ann an Iapan na cairtean Nollaig. Cuiridh mi na cairtean dhan cairdean, companaich, coimhearsnaich agus luchd-eòlais.Bha mòran daoine a’ dèanamh cairtean le gach dealbh uair. Bha iad a’ cleachdadh ealdhain-sgrì… Continue reading

Posted in fiosrachadh | Comments Off on Cairtean Bliadhna Ùr

A-RITHST, Poileasman a’ tort Gnìomh Drabasda do Chaileag Àrdsgoile

Air an 27, tha poileasman air a chur an grèim ann an Nagoya, Aichi. ‘S e Kouhei Morisaki (21 a dh’aois), constabal a’ buntainn dhan Stèisean Phoileais Toyohashi ann an Nagoya.Thathar ag ràdh gun tàinig e a-steach dhan taigh, ghabh e dhan bheul na c… Continue reading

Posted in naidheachd | Comments Off on A-RITHST, Poileasman a’ tort Gnìomh Drabasda do Chaileag Àrdsgoile

Gormanaich 2011-12-27 12:04:00

san dubhar a’ siubhal na h-iuchrach a bh’ agam timcheall air m’ amhaich dìreach, tha fios, a chianaibh Continue reading

Comments Off on Gormanaich 2011-12-27 12:04:00