Tasglann den

Bliadhna mhath ur dhuibh uile :-D


Sgrìobhte le Jamie Wallace

Tha iomairt ur a’ toiseachadh a-maireach aig www.gaelic2012.org . Bidh sin cothrom math airson chairdean gun Gaidhlig!Gabh deoch air mo shon agus Bliadhna mhath Ur nuair a thig i :-) Chi mi sibh ann an 2012!

Chaidh sinn do Chamacura [1]


Sgrìobhte le Takeshi Mogi

Chaidh sinn, mi fhìn agus mo nighean do Chamakura a tha aon uair gu leth bho Thòcèo air trèanaichean. ‘S e prìomh-bhaile Iapanach eadar 1180-1333 a bha ann an Camacura. Tha Cèoto fada nas ainmeile ach ‘s e baile breagha a tha ann an Camakura agus…

Callainn dh’Iapanach


Sgrìobhte le Takeshi Mogi

Tha sinn a’ cantainn Sanganichi ri Callainn, an dàra lath agus an treas lath den Fhaoilleach agus ‘s iad làithean saora.Air Callainn, bidh sinn ag ithe Zohni, brot le cèic rìs agus iomadh biadh ris a chanadh Osechi. Bidh mòran daoine a’ còcaireac…

Taigh-tasgaidh Inbhir Narann agus taibhse Dotair Grigor fhathast os a chionn?.


Sgrìobhte le Graisg

‘S ann an Taigh Viewfield a gheibh thu Taigh Tasgaidh Inbhir Narann agus mu thimchioll air chìthear parca lan craobhan sònraichte, feadhainn dhiubh a chaidh a chur nuair a thogadh an taigh ann an 1803. Ged nach eil e fada bho mheadhan a bhaile th…

Oidhche-Challainn ann an Iapan


Sgrìobhte le Takeshi Mogi

Ron Oidhche-Challainn, bidh sinn a’ glanadh an taighe gu math agus a’ foillseachadh Shimekazari, an triopall traidiseanta air an doras. Tha seo a’ tighinn à Shinto, aon de creideamhan Iapanach bho thùs ach thathar ag ràdh gu bheil e a’ cur às dhan …

Iomadh Stangan aig an Ionad Niucleasach


Sgrìobhte le Takeshi Mogi

Tha Buidheann De?ain Tòcèo air a bhith a’ togail stangan airson uisge rèidio-beò a chumail sa 370 mìle meatair ceàrnagach choille faisg air an ionad niucleasach ann an Fukushima. ‘S e an t-àite ris a chanadh Coille na Eòin uair a bha sa choil…

Bliadhna gun a Chur gu Bàs


Sgrìobhte le Takeshi Mogi

Tha peanas-bàis ann an Iapan. ‘S e peanas as cruaidhe a bheirear dhan dhaoine-mharbhaiche ghràineil. Bidh na ciontaich air a chrochadh. Tha an lagh ag ràdh gum feumar a’ cur ciontach gu bàs am broinn sia mios.Mini…

Cairtean Bliadhna Ùr


Sgrìobhte le Takeshi Mogi

Tha cairtean bliadhna ùr nas cumanta ann an Iapan na cairtean Nollaig. Cuiridh mi na cairtean dhan cairdean, companaich, coimhearsnaich agus luchd-eòlais.Bha mòran daoine a’ dèanamh cairtean le gach dealbh uair. Bha iad a’ cleachdadh ealdhain-sgrì…

A-RITHST, Poileasman a’ tort Gnìomh Drabasda do Chaileag Àrdsgoile


Sgrìobhte le Takeshi Mogi

Air an 27, tha poileasman air a chur an grèim ann an Nagoya, Aichi. ‘S e Kouhei Morisaki (21 a dh’aois), constabal a’ buntainn dhan Stèisean Phoileais Toyohashi ann an Nagoya.Thathar ag ràdh gun tàinig e a-steach dhan taigh, ghabh e dhan bheul na c…

Gormanaich 2011-12-27 12:04:00


Sgrìobhte le Rody Gorman

san dubhar a’ siubhal na h-iuchrach a bh’ agam timcheall air m’ amhaich dìreach, tha fios, a chianaibh