Tasglann den

Am bi an dùchaich seo a’ fàs nas fhèarr?


Sgrìobhte le Takeshi Mogi

Bha mi a’ coimhead TBh àrd an fheasgar. Bha luchd-poileataics a’ dèanamh connspaid gu làidir ach tha mi a’ tuigsinn gun bheil an aon bheachd aca; cìs a thogadh. Tha iad làn de shmaoin; mar a buannaich iad an atha taghadh.An dèidh sin, n…

New Books


Sgrìobhte le Acair Books

In 2010, Acair published the book TARMOD – a collection of poetry by Tarmod MacLeoid from Lewis. This was done as part of the series “Leugh Gàidhlig” (Read Gaelic), that is published with financial assistance from Bòrd na Gàidhlig and the G…

Weaving Songs – Spun, Woven and Published in the Western Isles


Sgrìobhte le Acair Books

A very enjoyable evening was had by all at Stornoway Library on 18th November, where the launch of ‘Weaving Songs’ took place.Donald was raised in South Dell in Lewis, at a time when the sounds of the loom were still to be heard all over. His ver…

Slam Nikuman air féill ann an Family Mart


Sgrìobhte le Takeshi Mogi

Tha Slam Nikuman air féill ann an gach Family Mart, bùth goireasach aig 170 yen bhon 29. ‘S e biadh Sìonach a tha ann an Nikuman agus the e a’ còrdadh ri mòran daoine ann an Iapan. Agus s’ e caractar geaim coimpiutair a tha ann an Slime. Tha&…

Glacadh Lacha Ìmpireil


Sgrìobhte le Takeshi Mogi

Air an 29, tha an Glacadh Lacha Ìmpireil tradiseanta air a chumail anns an Fearann Lacha Ìmpeirel Niihama ann an Ichikawa, Chiba. Bha na lachan air a chur air falbh ann an slighe-uisge agus an teaghlach Ìmpireil agus a dh’aoighean air gan glaca…

Rathaidean-iarainn ann an Eileanan a’ Chaolais


Sgrìobhte le alasdairmaccaluim

Tha mi air àite no dhà eile a chur ris an “liosta bucaid” rèile agam: Jersey agus Alderney– agus is dòcha Guernsey cuideachd! Bha fios agam gun robh rathaidean-iarainn ann an Jersey agus Guernsey (Geansaidh?!) uair ach gun deach an … Breis

Mo-vember san t-Samhain aig Oilthigh Ghlaschu!


Sgrìobhte le SeumasUallas

Tha mi a’ faicinn moran duine aig Oilthigh Ghlaschu le stais orra! Lorg mi gur e Mo-vember a th’ ann an am mios seo. ‘S e iomairt a th’ ann airson carthannas air feadh an RA.Tha da dhuine aig ‘Roinn’ na Gaidhlig is Ceiltis a’ gabhail pairt comhla ri oi…

Tuilleadh air fàire?


Sgrìobhte le Niall O’Gallagher

Bha fiosrachadh gu leòr ann an Aithisg an Fhoghair a ghabh an Seansalair an-diugh. Cha mhòr nach e buidseat beag a bha innte, an dearbh rud dham b’ àbhaist do Sheòras Osborne a bhith a’ càineadh Ghòrdain Brown. Feumar a sgrùdadh…

Am manaidsear an ionaid-niucleasach do dh’ospadal


Sgrìobhte le Takeshi Mogi

Air an 24, tha Masao Yoshida, am manaidsear an ionaid-niucleasach ann an Fukushima air ga fhalbh. Chan eil slàinte mhath aige agus tha e a’ gabhail làimhseachaidh ann an ospadal.Masao YoshidaBha e air a bhidh am manaidsear bho roimhe na crith-th…

Deasbadairean òga Latha an Naoimh Anndrais


Sgrìobhte le Oifigear Gàidhlig

Thèid dà dheasbad anns am bi daoine òga an sàs a chumail anns a’ Phàrlamaid an t-seachdain seo. Thèid còigeamh Deasbad bliadhnail an Naoimh Anndrais a chumail ann am Pàrlamaid na h-Alba Diluain 28 Samhain. Agus e ga chumail ann an … Co…