Monthly Archives: July 2011

Feasgar an-de

Cha robh fios agam gun robh Alasdair agus Rosemary ann an Glaschu an-dè agus bha mi aig an aon àite!http://parlamaidalba.wordpress.com/2011/07/28/tha-e-math-a-bhith-a%e2%80%99-bruidhinn/Co-dhiù, tha mi a’ smaointinn gun do rinn mi dealbh nas fhèarr… Continue reading

Posted in glaschu, pàrlamaid na h-alba | Comments Off on Feasgar an-de

Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-07-28 07:38:00

Issaam feur a’ luasgadh – a’ fàgail soraidh slàn leis an earrach Continue reading

Comments Off on Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-07-28 07:38:00

Tha e math a bhith a’ bruidhinn!

Rosemary Everett, Ceannard Foghlaim is Com-pàirteachas Coimhearsnachd, Pàrlamaid na h-Alba Thathar ag ràdh gur e “ùine fhada a th’ ann an seachdain ann am poileataigs”. ‘S ann tric a tha e a’ faireachdainn mar sin anns an seachdainean… Continue reading

Posted in BBC Alba, Blog Pàrlamaid na h-Alba, Gàidhlig, ionnsachaidh, luchd-ionnsachaidh, Ṗàrlamaid na h-Alba; Blog na Pàrlamaid, Plana Gàidhlig Pàrlamaid na h-Alba, Taigh-tasgaidh Taobh na h-Aibhne, trèanadh | Comments Off on Tha e math a bhith a’ bruidhinn!

Clas comhraidh a-nochd

Tha mi aig Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu airson clasaichean còmhraidh ach ‘s e latha brèagha a th’ ann. Chan eil mi cinnteach cia mheud duine bidh an seo a-nochd… Continue reading

Posted in Clasaichean, Comhraidh, glaschu, Meetup Gaidhlig Ghlaschu | Comments Off on Clas comhraidh a-nochd

Sgrìobh gu na Buill agad sa Ghàidhlig!

Tha sinn air cluinntinn bho iomadh Ball bho chionn goirid a tha air litrichean fhaighinn anns a’ Ghàidhlig bho dhaoine anns an sgìre aca. Faodaidh daoine sgrìobhadh do na BPA aca anns a’ Ghàidhlig. Mur a h-eil Gàidhlig aig a’ bhall, th… Continue reading

Posted in BCPA, Blog na Pàrlamaid, Blog Pàrlamaid na h-Alba, BPA, cànan, Gaelic, Gàidhlig, pàrlamaid na h-alba, Plana Gàidhlig Buidheann Chorporra Pàrlamaid na h-Alba, poileasaidh cànain, SPCB | Comments Off on Sgrìobh gu na Buill agad sa Ghàidhlig!

Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-07-27 06:30:00

Issaclachan-meallain – Sìle-nan-Cìoch fhèin ri ràn Continue reading

Comments Off on Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-07-27 06:30:00

Prògram Fèis Poilitigs 2011 ri fhaighinn sa Ghàidhlig

Tha am program airson Fèis Poilitigs 2011 ri fhaighinn sa Ghàidhlig a-nis bho làrach-lìn na fèise. Is e cuspair Fèis na bliadhna seo “Ag Ath-nuadhachadh Poilitigs ann an Linn nam Meadhanan Ùra” agus bi gu leòr de thachartasan ann co-cheanga… Continue reading

Posted in An Fheis Poilitigs, Blog na Pàrlamaid, Fèis Dhùn Èideann, Fèis Phoilitigs, Feis Poilitigs, Festival of Politics, FoP, Gàidhlig, pàrlamaid na h-alba, Tachartasan is taisbeanaidhean | Comments Off on Prògram Fèis Poilitigs 2011 ri fhaighinn sa Ghàidhlig

Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-07-26 07:15:00

Issaan leanabh a tha ‘n sin, uair is uair a’ feuchainn ri breith air gealach-an-fhoghair Continue reading

Comments Off on Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-07-26 07:15:00

Òraid Obama mu Àirdeachadh Fiachan

Lìbhrich Obama òraid mud rèiteachadh a tha dol mu àirdeachadh ìre fiachan. Bho thus gu h-èis, ‘s e òraid iomairt an taghaidh a bh’ann. Bha e a’droch-chàineadh nam Poblachdach. ‘S iadsan as coireach. Agus Bush cuideachd. Dh’iarr a… Continue reading

Comments Off on Òraid Obama mu Àirdeachadh Fiachan

Dà-chànanas agus blas den Ghàidhlig

Bidh Pàrlamaid na h-Alba a’ foillseachadh tòrr bhileagan anns a’ Ghàidhlig. Mar is trice, bidh sinn a’ foillseachadh tionndaidhean Gàidhlig agus tionndaidhean Beurla fa leth. Le bhith a’ dèanamh seo, tha fios againn air cia mheud daoine a … Continue reading

Posted in dà-chànanas, Gàidhlig, mapa, pàrlamaid na h-alba | Comments Off on Dà-chànanas agus blas den Ghàidhlig