Monthly Archives: July 2011

Rsvp airson clas skype…

Gaelic conversation by Skype | Cothrom Còmhraidh air Skype – http://meetup.gaelicglasgow.org.uk/events/26850421/ Continue reading

Comments Off on Rsvp airson clas skype…

Coinneamh bhliadhnail is clas air Skype

Bha mi ag obair air taisbeanadh a-nochd airson a’ choinneamh bhliadhnail aig Meetup Gaidhlig Ghlaschu. Tha ar Coinneamh Bhliadhnail air Diluain 8mh den Lunastal aig 2f san Leanag ann am Partaig. Larach-lin: leadership.gaelicglasgow.org.ukAm feasgar bha… Continue reading

Posted in agm, coinneamh bhliadhnail, glasgow's gaelic meetup, Meetup Gaidhlig Ghlaschu, Skype | Comments Off on Coinneamh bhliadhnail is clas air Skype

Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-07-31 08:05:00

Issa‘s ann aige tha ‘m fradharc as fheàrr uile – am fear-brèige Continue reading

Comments Off on Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-07-31 08:05:00

‘Park Run’ Ghlaschu

Dh’èisg mi tràth sa mhadainn oir bha mi a’dol a ruith ann am Pairc Pholloc son a’ chiad àm le ‘park run’.Cha robh e glè fhurasta airson mo chiad àm! Tha ruith na dicheallache mar air mo bhaihsagal – uill, tha mi a’ chreidinn sin!Ruith mi 2950m ann… Continue reading

Posted in Glasgow Park Run, Glasgow Southside, Spòrs, Tachartasan, taobh a deas Glaschu | Comments Off on ‘Park Run’ Ghlaschu

Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-07-30 09:07:00

Issacìrean a’ choilich a’ sileadh sìos gu sèimh – uisge ‘n earraich Continue reading

Comments Off on Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-07-30 09:07:00

Làithean tranga, Rob is Dùn Chaillean

Dè as coireachd gu bheil mi a’ faireachdain cho trang sna làithean seo?’S dòcha gu bheil tòrr a’ tachairt an dèidh àm gu math saor. Cha robh agam mòran ri dhèanamh aig obair san Fhaoillich, bha mi gun obair bhon Ghearran gus an Giblean agus a-r… Continue reading

Posted in am Bòid, caraidean | Comments Off on Làithean tranga, Rob is Dùn Chaillean

Taighe-seinnse na Pairce

Sgrìobh mi breithneachadh air Taigh-Òsta na Pairce ann am Partaig airson co-fharpais Famous Grouse aig ‘The Telegraph’:http://www.telegraph.co.uk/sponsored/foodanddrink/top-100-famous-pubs/8665347/Park-Bar-Glasgow.htmlTha mi a’ smaontinn gu bheil e d… Continue reading

Posted in Farpais-cheist, Gaelic Pub Quiz, glaschu, Glasgow, Meetup Gaidhlig Ghlaschu, Park Bar, Taigh-osta na Pairce, Taigh-seinnse na Pairce | Comments Off on Taighe-seinnse na Pairce

Taisbeanadh de dhealbhan a bheir ort smaoineachadh

Bidh taisbeanadh “Dealbhan Naidheachd an t-Saoghail” a’ gabhail àite anns a’ Phàrlamaid eadar Disathairne 6 agus Disathairne 27 Lùnastal. ‘S e a th’ ann ach taisbeanadh de na dealbhan a bhuannaich co-fharpais Dealbhan Naidheachd an t… Continue reading

Posted in Afraga a Deas, Bibi Aisha, Blog Pàrlamaid na h-Alba; Blog na Pàrlamaid, dùn èideann, Gàidhlig, Jodi Bieber, pàrlamaid na h-alba, Scottish Parliament Gaelic blog, Tachartasan is taisbeanaidhean, World Press Photo, WPP | Comments Off on Taisbeanadh de dhealbhan a bheir ort smaoineachadh

Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-07-29 06:42:00

Issadeich de bhramaichean no mar sin – ‘s e oidhche fhada bh’ ann Continue reading

Comments Off on Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-07-29 06:42:00

Ciaradh

ciaradh, latha teth air tighinn gu crìoch àlainn sgothan air mullach na beinne sealladh mu dheireadh na grèine a deàrrsadh tarsainn air na San Juans buidhe agus pinc. uisge ann am fàsach, mathanas bhon na speuran […] Continue reading

Comments Off on Ciaradh