Tasglann den

M74 air fosgladh ach dè a’ chosgais?


Sgrìobhte le alasdairmaccaluim

Tha am pìos mu dheireadh den M74 air fosgladh eadar taobh deas Ghlaschu agus Camas Long. Aig cha mhòr £700M air 5 mìle de mhòr-rathad, chan eil thu a’ faighinn mòran airson do chuid airgid!  Nam biodh an aon suim … Breis

Seisean 4 a’ fosgladh gu h-oifigeil a-màireach: gabh pàirt!


Sgrìobhte le Oifigear Gàidhlig

‘S e latha mòr a bhios ann do Phàrlamaid na h-Alba a-màireach agus an ceathramh seisean aice a’ fosgladh gu h-oifigeil. Bidh tòrr mòr a’ tachairt. Thèid an seisean ùr fhosgladh sa Mhadainn nuair a bheir a’ Bhanrigh òraid seachad ……

News update: Fèis Rois won their group!


Sgrìobhte le seaboardgàidhlig

Mealaibh ur naidheachd! Congratulations! http://www.peoplesmillions.org.uk/2011-finalists/stv-north/fonn-nam-feis  Message from Fèisean ambassador Julie Fowlis: We are delighted that with your superb support and help on Tuesday……..Fèis Rois; one of only six organisations in the STV North region to be shortlisted with a chance of winning up to £60,000 in the Jubilee People’s Millions (http://www.peoplesmillions.org.uk/2011-finalists/stv-north/fonn-nam-feis), WERE THE WINNERS……… The [...]

Blog ùr mu ainmean-àite Gàidhlig


Sgrìobhte le Oifigear Gàidhlig

Tha Buidheann Chorporra Pàrlamaid na h-Alba na ball de Ainmean-Àite na h-Alba (AÀA)  – a’ bhuidheann chomhairleachaidh nàiseanta air ainmean-àite Gàidhlig.  Tha AÀA air am blog aca ath-nuadhachadh. Chithear am blog air làrach-lìn na buid…

A’ fàgail na fùirneise


Sgrìobhte le Thrissel

Mar a thuirt mi, tha mi airson an fhùirneis-iarainn fhàgail às dèidh dà mhìos. Cha bu toil leam an t-àite riamh. Bha e a’ ciallachadh pàighead, agus bidh airgead math a dhìth orm an-ath-bhliadhna, ach mu dheireadh thall bha na h-adhbharan airs…

Cuairt Iomairt Ghàidhlig Dhùn Èideann gu Glaschu


Sgrìobhte le Coinneach Combe

Bho chionn ghoirid, chaidh 6 de Ghàidheil Dhùn Èideann air chuairt gu Ionad Gàidhlig Ghlaschu air Sràid Achadh a’ Mhansa agus, an sin, choinnich iad ri còrr is 30 bho choimhearsnachd Ghàidhlig a’ bhaile. Bha seo air a chur air adhart tro Iom…

Dusseldorf agus Coatbridge!


Sgrìobhte le alasdairmaccaluim

Tha na leasanan dràibhidh tràma agam a’ dol gu math an-dràsta agus tha mi an dòchas gum faigh mi cothrom an deachainn-dràibhidh agam a shuidhe taobh a-staigh mìos no mar sin. Aig Summerlee an t-seachdain seo, bha cothrom agam Dusseldorf … Breis

Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-06-27 07:07:00


Sgrìobhte le Rody Gorman

Issaoiteag an earraich a’ tiormachadh an eich, achadh mun chachaileithoiteag as t-earrach – fiù samurai air a shèideadh sìos an sliabhair aon each, triùir mharcach, oiteag an earraich a’ sèideadhfiù ‘s an deatach ag èirigh gu h-àrsai…

Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-06-26 07:41:00


Sgrìobhte le Rody Gorman

Issaa thòin air a fuarachadh le oiteag an earraich – tughadair air a’ mhullach

Cùis bloga eile


Sgrìobhte le Thrissel

Tha mi eòlach air daoine aig a tha bloga Beurla airson a’ “phobaill choitchinn” agus an dàrna fear sa Ghàidhlig a’ dèiligeadh ri gnothaichean co-cheangailte ris a’ chànan fhèin. Chan e sin an rùn agamsa.Mar a thuirt mi a bhòn-dè, thig an làra…