Tasglann den

Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-04-30 07:17:00


Sgrìobhte le Rody Gorman

Busondath ‘s fàileadh riochd a chunnacas a’ falbh – fàgail an earraichAn Doras(Federico Garcia Lorca)Ma gheibh mi ‘m bàs –Mar a gheibh – nach fhàg sibhAn doras-beòil air clab a’ chraois.Thall ud – seall! – tha balachA’ buain ‘s ag…

Turas gu Beamish


Sgrìobhte le alasdairmaccaluim

  Trama Sunderland 16, Beamish Tha mi air turas-rèile eile air an “liosta-bucaid” agam a dhèanamh. Chaidh mi fhèin is m’ uncail Derek gu Taigh-tasgaidh Beamish faisg air a’ Chaisteal Nuadh an t-seachdain sa chaidh. Is e taigh-tasgaidh beò no … Breis

Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-04-28 19:26:00


Sgrìobhte le Rody Gorman

Bashodealain-dè air an imrich, sin uile san achadh is a’ ghrian a’ deàrrsadhGaol Boireannaich(Paul Eluard)Tha i na seasamh air mo rosgan‘S tha ‘m falt aice nam fhalt fhèin.Tha dath mo shùl aice‘S colainn mo làimhe.Na mo sgàil tha i air…

Deasbad an taghaidh


Sgrìobhte le Niall O’Gallagher

    Am faca sibh Deasbad an Taghaidh air BBC Alba a-raoir? Mura faca, chaidh a chraoladh air Radio nan Gàidheal an-diugh – gabhaidh èisteachd ris a-rithist an seo. Nam b’ fheàrr leibh Iain MacIllEathain fhaicinn a’ ceasnachadh riochdairean na…

Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-04-28 07:09:00


Sgrìobhte le Rody Gorman

Issacruinneachadh chraobh, fiù ‘s bhon fheur shuarach, earrach fo bhlàthSgaradh(Anna Akhamatova)Tha ‘n clacharanA’ teàrnadh nam fhianais.An t-seachdain a chaidh,‘S ann a bha sinn ann an gaol.Dh’aslaich e orm gun a leigeilÀs mo chuimhne.C…

Rathad-iarainn Cheann Loch Lìobhann


Sgrìobhte le alasdairmaccaluim

  Stèisean Cumhachd Cheann Loch Lìobhann Bha mi ann an Ceann Loch Lìobhann bho chionn dà sheachdain agus mi a’ coiseachd slighe na Gàidhealtachd an Iar.   Bha rathad-iarainn caol-ghèidse dealanach anns a’ bhaile uair. Bha e furasta gu leòr … Breis

Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-04-27 07:11:00


Sgrìobhte le Rody Gorman

a’ chiad rud, dh’fhalbh an taigh-cèilidh ‘s thàinig an uair sin George Formby ‘s a bhanjulele ‘s an uair sin Rock Around the Clock le Bill HèilidhFeur(Carl Sandburg)Cuir na cuirp nan aon tòrrGu h-àrd an Austerlitz is Waterloo.Cuir fodha…

An cunntas as cudromaiche


Sgrìobhte le Niall O’Gallagher

Dè a bu chòir dhuinn dèanamh dhe na cunntasan-bheachd as ùir a tha a’ sealltainn beàrn mhòr a’ fosgladh eadar an SNP agus na Làbaraich? Cha bu chòir càil, a-rèir pàrtaidh Iain Gray. Tha iadsan ag ràdh gur e an…

Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-04-26 06:22:00


Sgrìobhte le Rody Gorman

Busonan-dè air tighinn gu crìch, an-diugh a-rithist bidh crìochnachadh – an t-earrach a’ falbhTeine ‘s Deigh(Robert Frost)Canaidh cuid gun tig a’ chruinneGu crìch ann an teine’S canaidh cuid eileCrìoch ann an deigh.Bho nas fhiosraich mi de mhiann…

Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-04-25 09:55:00


Sgrìobhte le Rody Gorman

dìreach mar a chuir Coinneach air mhanadh – tè le brògan dearg’ is cailleach-dhubh air a’ mhachair UibhisteachÙrnaigh(C. P. Cavafy)Seòladair a bhàthadh anns a’ chuan.Gun fhios aice, bidh a mhàthair a’ dol a lasadhCoinneal àrd air beu…