Monthly Archives: April 2011

Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-04-30 07:17:00

Busondath ‘s fàileadh riochd a chunnacas a’ falbh – fàgail an earraichAn Doras(Federico Garcia Lorca)Ma gheibh mi ‘m bàs –Mar a gheibh – nach fhàg sibhAn doras-beòil air clab a’ chraois.Thall ud – seall! – tha balachA’ buain ‘s ag… Continue reading

Comments Off on Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-04-30 07:17:00

Turas gu Beamish

  Trama Sunderland 16, Beamish Tha mi air turas-rèile eile air an “liosta-bucaid” agam a dhèanamh. Chaidh mi fhèin is m’ uncail Derek gu Taigh-tasgaidh Beamish faisg air a’ Chaisteal Nuadh an t-seachdain sa chaidh. Is e taigh-tasgaidh beò no … Breis Continue reading

Comments Off on Turas gu Beamish

Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-04-28 19:26:00

Bashodealain-dè air an imrich, sin uile san achadh is a’ ghrian a’ deàrrsadhGaol Boireannaich(Paul Eluard)Tha i na seasamh air mo rosgan‘S tha ‘m falt aice nam fhalt fhèin.Tha dath mo shùl aice‘S colainn mo làimhe.Na mo sgàil tha i air… Continue reading

Comments Off on Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-04-28 19:26:00

Deasbad an taghaidh

    Am faca sibh Deasbad an Taghaidh air BBC Alba a-raoir? Mura faca, chaidh a chraoladh air Radio nan Gàidheal an-diugh – gabhaidh èisteachd ris a-rithist an seo. Nam b’ fheàrr leibh Iain MacIllEathain fhaicinn a’ ceasnachadh riochdairean na… Continue reading

Posted in taghadh-albannach-2011 | Comments Off on Deasbad an taghaidh

Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-04-28 07:09:00

Issacruinneachadh chraobh, fiù ‘s bhon fheur shuarach, earrach fo bhlàthSgaradh(Anna Akhamatova)Tha ‘n clacharanA’ teàrnadh nam fhianais.An t-seachdain a chaidh,‘S ann a bha sinn ann an gaol.Dh’aslaich e orm gun a leigeilÀs mo chuimhne.C… Continue reading

Comments Off on Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-04-28 07:09:00

Rathad-iarainn Cheann Loch Lìobhann

  Stèisean Cumhachd Cheann Loch Lìobhann Bha mi ann an Ceann Loch Lìobhann bho chionn dà sheachdain agus mi a’ coiseachd slighe na Gàidhealtachd an Iar.   Bha rathad-iarainn caol-ghèidse dealanach anns a’ bhaile uair. Bha e furasta gu leòr … Breis Continue reading

Comments Off on Rathad-iarainn Cheann Loch Lìobhann

Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-04-27 07:11:00

a’ chiad rud, dh’fhalbh an taigh-cèilidh ‘s thàinig an uair sin George Formby ‘s a bhanjulele ‘s an uair sin Rock Around the Clock le Bill HèilidhFeur(Carl Sandburg)Cuir na cuirp nan aon tòrrGu h-àrd an Austerlitz is Waterloo.Cuir fodha… Continue reading

Comments Off on Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-04-27 07:11:00

An cunntas as cudromaiche

Dè a bu chòir dhuinn dèanamh dhe na cunntasan-bheachd as ùir a tha a’ sealltainn beàrn mhòr a’ fosgladh eadar an SNP agus na Làbaraich? Cha bu chòir càil, a-rèir pàrtaidh Iain Gray. Tha iadsan ag ràdh gur e an… Continue reading

Posted in taghadh-albannach-2011 | Comments Off on An cunntas as cudromaiche

Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-04-26 06:22:00

Busonan-dè air tighinn gu crìch, an-diugh a-rithist bidh crìochnachadh – an t-earrach a’ falbhTeine ‘s Deigh(Robert Frost)Canaidh cuid gun tig a’ chruinneGu crìch ann an teine’S canaidh cuid eileCrìoch ann an deigh.Bho nas fhiosraich mi de mhiann… Continue reading

Comments Off on Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-04-26 06:22:00

Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-04-25 09:55:00

dìreach mar a chuir Coinneach air mhanadh – tè le brògan dearg’ is cailleach-dhubh air a’ mhachair UibhisteachÙrnaigh(C. P. Cavafy)Seòladair a bhàthadh anns a’ chuan.Gun fhios aice, bidh a mhàthair a’ dol a lasadhCoinneal àrd air beu… Continue reading

Comments Off on Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-04-25 09:55:00