Monthly Archives: February 2011

Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-02-23 08:00:00

Busonnuair a nì an tuagh gearradh, clisgeadh mun fhàileadh chùbhraidh – coilltean sa gheamhradh Continue reading

Comments Off on Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-02-23 08:00:00

Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-02-22 07:28:00

madainn Didòmhnaich toiseach an earraich,duslach is dìosgan sna clàran fon leabaidh’s leabhar-latha nach do dh’fhosgail sinn a-riamh Continue reading

Comments Off on Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-02-22 07:28:00

Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-02-21 07:48:00

gug-gùg? cuthag a’ gaoirsinnro dheireadh a’ Ghearrain? ist, amadain,’s e cailleach-mhaidne th’ ann! Continue reading

Comments Off on Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-02-21 07:48:00

Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-02-20 09:09:00

Bashoam foghar a’ fàs domhainn – coimhearsnach bun-na-h-ursainn, saoil dè ‘n saoghal a th’ aige fhèin? Continue reading

Comments Off on Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-02-20 09:09:00

Bùth Leabhar is Srùbag / Gaelic Book & Bite

Tachartas: Bùth Leabhar is Srùbag / Gaelic Book & Bite [Gaelic books for sale and refreshments available]

Àite:  Talla coimhearsnachd…

Continue reading

Posted in a' Ghàidhealtachd, An Rìoghachd Aonaichte | Comments Off on Bùth Leabhar is Srùbag / Gaelic Book & Bite

Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-02-19 08:36:00

Issaan snagan-daraich fhathast a’ slacadaich is a’ ghrian ri teàrnadh Continue reading

Comments Off on Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-02-19 08:36:00

Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-02-18 08:11:00

nach truagh – na faighnich – mar a thachair:an dàrna latha beò na chlachairis am fear eile beò air èiginn sa mhachair Continue reading

Comments Off on Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-02-18 08:11:00

2011 Am Màrt /March: Tobar an Dualchais / Kist o’ Riches

 (Ceann-duilleig den làrach-lìn, agus Gàidhlig agus Albais air / site banner showing Gaelic and Scots) Tobar an Dualchais / Kist o’ Riches  Lèirmheas / review  ’S e proiseact uabhasach inntinneach is feumail a th’ ann an Tobar an Dualchais do dhuine sam bith aig a bheil ùidh ann an dualchas na h-Alba (Gàidheal no Gall) san fhairsaingeachd agus […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2011 Am Màrt /March: Tobar an Dualchais / Kist o’ Riches

Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-02-17 21:17:00

Busonfeòrag ag itealaich a’ sluigeadh eun beag bìogach – an t-achadh air seacadh Continue reading

Comments Off on Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-02-17 21:17:00

"Tha ar cànan beò"

“I would maintain that if Gaelic is to have a presence of any kind in the National Galleries of Scotland, then so should Scots.”Tha duine gasgaidh ann a tha a’ toirt taich dhan a’ Ghàidhlig sna litrichean san Albannach. Tha esan an-aghaidh na tha daoi… Continue reading

Comments Off on "Tha ar cànan beò"