Monthly Archives: February 2011

Moireach Rangers a’ cur a chuid taic ri Ailig Salmond

Nuair a choimhead mi air ceann-naidheachd gun robh Dàibhidh Moireach, roimhe na Chathraiche agus sealbhaiche air Glasgow Rangers, a’ cur a chuid taic ri Ailig Salmond san taghadh ri tighinn – ‘s e a’ chiad smuain a thàinig a-steach orm, gur e rud ion… Continue reading

Posted in breugan, comas, Daibhidh Moireach, Salmond, taic | Comments Off

Moireach Rangers a’ cur a thaic ri Ailig Salmond

Nuair a choimhead mi air ceann-naidheachd gun robh Dàibhidh Moireach, roimhe na
Chathraiche agus sealbhaiche air Glasgow Rangers, a’ cur a chuid taic ri
Ailig Salmond san taghadh ri tighinn – ‘s e a’ chiad smuain a thàinig
a-steach orm, gur e rud iongantach a bh’ ann, oir tha Moireach air innse
do na meadhanan, turas is turas, gu bheil e airson an aonaidh, airson
Breatann a bhith mar aon stàit, mar a tha e an-dràsta. Agus, tha
fhathast.

An dàrna smuain a… Continue reading

Posted in a' Ghàidhealtachd, An Rìoghachd Aonaichte | Comments Off

Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-02-28 09:30:00

Abhainn AfaraigMac-nan-creag a’ freagairt na cheòl-dùthchais air feadh a’ ghlinne:Slat à coille; fiadh à fireach; breac à linne.rocksonecho responding as native music through the glen:shaftyardrod from the wood; landlordmeatdeer from the barre… Continue reading

Comments Off

Loch a’ Bhaile na Dùine

A rèir riaghailtean gràmar na Gàidhlig, tha co-rèir an ainm seo ceàrr, agus dà alt (a’ agus na) a’ nochdadh ann. Cha bhithear an dùil ris an alt ann an sreath de dh’ainmearan ann an co-chur ginideach ach ron ainmear dheireannach, m.e. muinntir a… Continue reading

Posted in ainm pearsanta, ainmear, alt, co-rèir an ainmeir, ginideach | Comments Off

Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-02-27 10:26:00

Loch Beinn a’ MheadhainAn lùib nan duilleagan-bàthte mun lochan, spàg-ri-tòinIs air eilean beag air bhog leis fhèin mun chladach, bog-an-lòinamong the drownedwaterlilyleaves by the lochan, anarsefoldclawlittlegrebe and on a wee island bogsoftfl… Continue reading

Comments Off

Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-02-26 08:35:00

a’ coimhead mun cuairt air tòrradh, na craobhan ‘s na cabair nan aon chnàimhneach is tuinn is trabhach a’ bualadh ri tràigh Continue reading

Comments Off

Mo chreach – uair air adhart sa mhadainn, ciamar a dh’èireas mi.

Leis gu bheil Riaghaltas Shasainn a’ beachdachadh air Uaireadair na Rìoghachd Aonaichte air fad a ghluasad uair air adhart sa gheamhradh, tha mi a’ toirt sùil air ais agus a’ smaoineachadh ciamar fo ghrian a dh’èireas mi an uair sin ro 8 sa mhadainn, nuair a tha e doirbh gu leòr dhomh sin a dhèanamh an-dràsta!

 

Tha iad ag iarraidh uaireadair na Rìoghachd Aonaichte a bhith den aon uair ri dùthchannan na Roinn-Eòrpa, an leithid an Fhraing, an Eadailt, an Spàinn agus an…

Continue reading

Posted in a' Ghàidhealtachd, An Rìoghachd Aonaichte | Comments Off

Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-02-25 07:30:00

Easan nam MeasanFon chaorann, critheann ‘s giuthas nan cailleach air leitir a tha cas,Làn de dh’fheusag-bodaich eadar gorm liath ‘s glasunder the rowan, poplaraspen and grannypine on a suddentwistedsteep countrysideslopeshore full of oldmansbeards… Continue reading

Comments Off

Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-02-24 07:27:00

GiùthsachanAn taigh-mòr a thog an t-uachdaran uair na làraich fo chèo‘S an crann mòr Douglas a chuir e gu h-àrd ag èirigh bhon talamh na bheòthe bigmansionhouse the landlordsuperior carryawayrousebuilt a habitationruinsite in milkfogand the b… Continue reading

Comments Off

Oidhche Shamhna 2010 (do Jane Adams)

Cha b’ e ach faclan dealanach a bh’ annad ach thàinig an latha a thug mi an cuan orm gu eilean siar far an d’fhuair mi fàilte shunndach. Dh’fhàs thu beò nam shaoghal dhomh. ‘S e neart nam anam a th’ annad agus thàinig an latha a thug thu an cuan ort gu eilean siar. […] Continue reading

Posted in Catrìona NicUilleim | Comments Off