Monthly Archives: February 2011

Moireach Rangers a’ cur a chuid taic ri Ailig Salmond

Nuair a choimhead mi air ceann-naidheachd gun robh Dàibhidh Moireach, roimhe na Chathraiche agus sealbhaiche air Glasgow Rangers, a’ cur a chuid taic ri Ailig Salmond san taghadh ri tighinn – ‘s e a’ chiad smuain a thàinig a-steach orm, gur e rud ion… Continue reading

Posted in breugan, comas, Daibhidh Moireach, Salmond, taic | Comments Off on Moireach Rangers a’ cur a chuid taic ri Ailig Salmond

Moireach Rangers a’ cur a thaic ri Ailig Salmond

Nuair a choimhead mi air ceann-naidheachd gun robh Dàibhidh Moireach, roimhe na
Chathraiche agus sealbhaiche air Glasgow Rangers, a’ cur a chuid taic ri
Ailig Salmond san taghadh ri tighinn – ‘s e a’ chiad smuain a thàinig
a-steach orm, gur e rud iongantach a bh’ ann, oir tha Moireach air innse
do na meadhanan, turas is turas, gu bheil e airson an aonaidh, airson
Breatann a bhith mar aon stàit, mar a tha e an-dràsta. Agus, tha
fhathast.

An dàrna smuain a… Continue reading

Posted in a' Ghàidhealtachd, An Rìoghachd Aonaichte | Comments Off on Moireach Rangers a’ cur a thaic ri Ailig Salmond

Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-02-28 09:30:00

Abhainn AfaraigMac-nan-creag a’ freagairt na cheòl-dùthchais air feadh a’ ghlinne:Slat à coille; fiadh à fireach; breac à linne.rocksonecho responding as native music through the glen:shaftyardrod from the wood; landlordmeatdeer from the barre… Continue reading

Comments Off on Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-02-28 09:30:00

Loch a’ Bhaile na Dùine

A rèir riaghailtean gràmar na Gàidhlig, tha co-rèir an ainm seo ceàrr, agus dà alt (a’ agus na) a’ nochdadh ann. Cha bhithear an dùil ris an alt ann an sreath de dh’ainmearan ann an co-chur ginideach ach ron ainmear dheireannach, m.e. muinntir a… Continue reading

Posted in ainm pearsanta, ainmear, alt, co-rèir an ainmeir, ginideach | Comments Off on Loch a’ Bhaile na Dùine

Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-02-27 10:26:00

Loch Beinn a’ MheadhainAn lùib nan duilleagan-bàthte mun lochan, spàg-ri-tòinIs air eilean beag air bhog leis fhèin mun chladach, bog-an-lòinamong the drownedwaterlilyleaves by the lochan, anarsefoldclawlittlegrebe and on a wee island bogsoftfl… Continue reading

Comments Off on Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-02-27 10:26:00

Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-02-26 08:35:00

a’ coimhead mun cuairt air tòrradh, na craobhan ‘s na cabair nan aon chnàimhneach is tuinn is trabhach a’ bualadh ri tràigh Continue reading

Comments Off on Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-02-26 08:35:00

Mo chreach – uair air adhart sa mhadainn, ciamar a dh’èireas mi.

Leis gu bheil Riaghaltas Shasainn a’ beachdachadh air Uaireadair na Rìoghachd Aonaichte air fad a ghluasad uair air adhart sa gheamhradh, tha mi a’ toirt sùil air ais agus a’ smaoineachadh ciamar fo ghrian a dh’èireas mi an uair sin ro 8 sa mhadainn, nuair a tha e doirbh gu leòr dhomh sin a dhèanamh an-dràsta!

 

Tha iad ag iarraidh uaireadair na Rìoghachd Aonaichte a bhith den aon uair ri dùthchannan na Roinn-Eòrpa, an leithid an Fhraing, an Eadailt, an Spàinn agus an…

Continue reading

Posted in a' Ghàidhealtachd, An Rìoghachd Aonaichte | Comments Off on Mo chreach – uair air adhart sa mhadainn, ciamar a dh’èireas mi.

Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-02-25 07:30:00

Easan nam MeasanFon chaorann, critheann ‘s giuthas nan cailleach air leitir a tha cas,Làn de dh’fheusag-bodaich eadar gorm liath ‘s glasunder the rowan, poplaraspen and grannypine on a suddentwistedsteep countrysideslopeshore full of oldmansbeards… Continue reading

Comments Off on Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-02-25 07:30:00

Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-02-24 07:27:00

GiùthsachanAn taigh-mòr a thog an t-uachdaran uair na làraich fo chèo‘S an crann mòr Douglas a chuir e gu h-àrd ag èirigh bhon talamh na bheòthe bigmansionhouse the landlordsuperior carryawayrousebuilt a habitationruinsite in milkfogand the b… Continue reading

Comments Off on Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2011-02-24 07:27:00

Oidhche Shamhna 2010 (do Jane Adams)

Cha b’ e ach faclan dealanach a bh’ annad ach thàinig an latha a thug mi an cuan orm gu eilean siar far an d’fhuair mi fàilte shunndach. Dh’fhàs thu beò nam shaoghal dhomh. ‘S e neart nam anam a th’ annad agus thàinig an latha a thug thu an cuan ort gu eilean siar. […] Continue reading

Posted in Catrìona NicUilleim | Comments Off on Oidhche Shamhna 2010 (do Jane Adams)