Monthly Archives: December 2010

Bliadhna Mhath Ùr Dhuibh Uile

Latha mu dheireadh den bliadhna seo agus toiseachd a’ bhliadhna ùr am màireach. Toiseach an darna deichead den lìn seo. Bidh mòran dhuine a’ dèanamh amasan airson a’ bhliadhna ùr. Air mo shonsa, tha mi a’ smaoineachadh air càirdeas agus na ceangalachan a th’agam ri duine eile.  Tha mi airson bruidhinn ri mo chàirdean nas tric […] Continue reading

Comments Off on Bliadhna Mhath Ùr Dhuibh Uile

Lethbhric den Gàidheal Ur (nach maireann)

‘S e goireas air leth a bh’ann am Paipear Naidheachd an Gaidheal Ur. Chaidh a fhoillseachadh eadar 1999 agus 2009. A-nis chan eil sgeul air na PDF’s air an t-seann làrach mar sin seo feadhainn dhiubh taing do Alasdair Bhochd choir (na bhall F… Continue reading

Comments Off on Lethbhric den Gàidheal Ur (nach maireann)

Machair Rois sa gheamradh / Seaboard in winter

 
 

Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on Machair Rois sa gheamradh / Seaboard in winter

Ath-leasachaidh Tìr nam Blog.com

Mar chloich às an adhair chuala mi bho fear ris an canar Aron Jones Whyne sa
Chuimrigh. ‘S e Rhys a chuir taic do “Cadalach” aig ceann 2004 gus Tìr
nam Blog a chuir air dòigh. Tha e air bhith na shuidhe air server aig
Rhys agus air sgath ’s nach do chuala e dad bhon Cadalach o chionn fhada
tha e air cùisean a chur rèidh a-rithist. Tha fhios agam gu bheil Tog Blog againn a-nis air sgath ‘s gu robh eagail oirnn gun robh tnamb air a
dhol fodha – cha robh e a’ togail dad ach biadh RSS bho Abair… Continue reading

Posted in a' Ghàidhealtachd, An Rìoghachd Aonaichte | Comments Off on Ath-leasachaidh Tìr nam Blog.com

Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2010-12-29 12:14:00

Nollaig is a’ chlann air èirigh’s a’ sireadh na dh’fhàg am bodach -gormanaich Continue reading

Comments Off on Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2010-12-29 12:14:00

Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2010-12-29 12:13:00

a chlisgeadh, cearc-fhraoichar èirigh ‘s a’ falbh cho luath’s cho dlùth ris an talamh Continue reading

Comments Off on Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2010-12-29 12:13:00

Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2010-12-29 09:59:00

Bashoa’ ghealach làn, mi ri siubhal mun lòn – tha càil an latha air tighinn Continue reading

Comments Off on Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2010-12-29 09:59:00

Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2010-12-28 09:02:00

Issana bèisteagan air an taobh a-muigh cuideachd ri borbhanaich – taigh ‘n lùib nan craobh Continue reading

Comments Off on Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2010-12-28 09:02:00

Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2010-12-27 10:11:00

a monk on the hillchants his beads; yon moon is fullon the Sound of Mull Continue reading

Comments Off on Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2010-12-27 10:11:00

Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2010-12-26 10:24:00

Busondath ‘s fàileadh riochd a chunnacas a’ falbh – fàgail an earraich Continue reading

Comments Off on Blog a’ Bhàird air Mhuinntearas 2010-12-26 10:24:00