Monthly Archives: August 2010

Cha bhòrd bòrd gun aran…

…ach ‘s bòrd aran leis fhèin. Deagh shean fhacal – tha eòlas gu leòr againn air aran a-staigh oifis Inbhir Nis far am bi sinn a’ gabhail tost gu math tric. Chì tòrr dhaoine am bhan seo air feadh na Gàidhealtachd agus an companaidh, Taigh-fu… Continue reading

Comments Off on Cha bhòrd bòrd gun aran…

Biadh fad an là

Dh’fhaodadh tu a ràdh gu bheil cultar cafaidh beòthail san Aghaidh Mhòr ‘s iomadach àitean far am faigh thu cèicean ‘s biadh fallain eile. Tha an Active Cafaidh air a dhol air adhart le soidhnichean dà-chànanach sa bhaile ‘s iad a’ chiad àite,… Continue reading

Comments Off on Biadh fad an là

Teirm ùr

A chairdean
Bidh a’ bhuidheann sgrìobhaidh a’ tòiseachadh a-rithist tràth air an ath mhìos. Thathas an dòchas gum bi sgrìobhaidearan ùra nar measg a bharrachd air na sgrìobhaidearan tha air tilleadh airson bliadhna eile.
Cùmaibh… Continue reading

Comments Off on Teirm ùr

Na Geamaichean Gaidhealach Inbhir Narann 2010

A’ cur crioch air a’ ghnothaich le caismeachd piopaireachd dhan phrìomh shràid Continue reading

Comments Off on Na Geamaichean Gaidhealach Inbhir Narann 2010

Stòr-data Ainmean-Àite na h-Alba

Chaidh Stòr-data de dh’Ainmean-àite Albannach a chur air dòigh an de ann an Inbhir Nis. ‘S e seo a’ chiad cheum a dh’ionnsaigh Clàr-àite Naiseanta airson ainmean-àite Gàidhlig agus tha còrr ‘s mìle ainmean-àite sa stòr-data aig an ìre seo…. Continue reading

Comments Off on Stòr-data Ainmean-Àite na h-Alba

Steigearan càr IGG

Tha Iomairt Ghàidhlig Ghlaschu air steigearan càr a dhèanamh gus an Iomairt a shanasachd. Ma bhios sib’ fhèin ag iarraidh fear leigibh fios tron làrach-lìn aca agus is cinnteach gum faic sinn na steigearan tric sa bhaile sna seachdainean a tha ro… Continue reading

Comments Off on Steigearan càr IGG

Rudan beaga siud ‘s seo

Bidh oifigearan ChnaG a’ siubhal air feadh na dùthcha mar phàirt den obair ‘s sinne fortunach le seo oir tha sinn a’ faicinn Alba ann an diofar dhòighean inntinneach ‘s eile. Tha e cuideachd math oir tha oifigearan ChnaG ag obair aig ìre choimhear… Continue reading

Comments Off on Rudan beaga siud ‘s seo

Geamannan Inbhir Chèitein

Bha Comunn na Gàidhlig toilichte taic a thoirt seachad do Chearcall Còmhraidh Fìobha aig na Geamannan Gàidhealach ann an Inbhir Chèitein Disathairne. Chaidh stuthan taisbeanaidh a thoirt seachad agus bha an t-oifigear aig Iomairt Ghàidhlig Dhùn … Continue reading

Comments Off on Geamannan Inbhir Chèitein

Cuimhneachain à Tannadice

Fear de na cluicheadairean-aghaidh Albannach a bu sgileile a bh’ ann riamh – Ralph MilneTadhal sgoinneil le Iain Fearghasdan an aghaidh HeartsSàr-sgioba na h-Eòrpa sna h-ochdadan, a’ gabhail air an sgioba còmhstri aca, Dùn Dèagh.Sàr-sgioba na h-E… Continue reading

Posted in Dùn Dèagh Aonaichte, Dundee United FC, tadhail | Comments Off on Cuimhneachain à Tannadice

Cuimhneachain à Pàirce Thanachais

An cluicheadair-aghaidh Albannach a b’ fheàrr riamh – <span style=”font-weight:bold;”>Ralph Milne</span>

<object width=”480″ height=”385″><param name=”movie” value=”http://www.youtube.com/v/KvUWoEPqJCY&amp;hl=en_US&amp;fs=1″></param><param name=”allowFullScreen” value=”true”></param><param name=”allowscriptaccess” value=”always”></param><embed src=”http://www.youtube.com/v/KvUWoEPqJCY&amp;hl=en_US&amp;fs=1″ type=”a… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Cuimhneachain à Pàirce Thanachais