Monthly Archives: July 2010

Gaelcast Air Skype: Wikileaks

Tha sinn a’ craoladh programman beaga tron Skype a-nise! Sin a’ cheud còmhraidh eadar Liam agus Micheal air Skype, air a chlàradh le Call Recorder. Tha Micheal ag innse dhuinn beagan mu dheidhinn aithris a thug e dhan BhBC mu Wikileaks a… Continue reading

Posted in Gaelcast, Liam Ó Caiside, Micheal Mac Aoidh, podcasts, Skype, Wikileaks | Comments Off on Gaelcast Air Skype: Wikileaks

a’ call mo ghaol

Mo bhallach, an do ghabh thu do chrìdh’?Cha ghabh, bha mo làmh air crith.Mo bhallach, dè am bidh thu a’ dèanamh a-nis?Gheibh mi tè èille nas freagarraich’ a bhanais.Mo bhallach, dè mu dheidhinn do rùn?’S nas binne m’òran, nas droighniche mo c… Continue reading

Comments Off on a’ call mo ghaol

Air tadhal air Dùn Robain

‘S e na stìopallan binneagacha’ Chaisteal na Bhana-Diùc ceannardacha chunnaic mi sa chiad dol-a-machnuair a ràinig mi Dùn Robain.Ach cha mhòr nach b’urrainn dhomh a shealltainngun air na muinntir a smuainteanno mun fulangais aca an do thog na bail… Continue reading

Comments Off on Air tadhal air Dùn Robain

gaoir fhear bàthadh anns an fhàsach

An e ciamar a tha e a faireachdainnnach urrainn dhomh a’ tarraing gin –nach anail, nach sgrid, nach deò’s a bhith air mo bhàthadh sna duibh-neòil ‘s a bhith eadar-dhà-lionnnach fios agam a bhithinna’ greimeachadh an sàs mo bheò, no fàiltich lua… Continue reading

Comments Off on gaoir fhear bàthadh anns an fhàsach

s’ ann mar ann an seann fhorghall

S’ ann mar ann an seann fhorghallgun robh mise mar sealgairruagadh an fhèidhle gadhair cruaidh-ruithtroimh coilltean domhainn;no mar poileas leantainnghleothan gu ghleothainbana-neach fo amharasa-steach tall’ mòr’ àrasno mar balach cluichmireag nan… Continue reading

Comments Off on s’ ann mar ann an seann fhorghall

Dà fheanag ( ‘s ar cànan)

Bha dà fheanag ann air balla‘s thuirt an tè gu na h-eile”Cait’ a-nochd an rachadh sinna dh’fhaighinn ar biadh, dinn’?””Tha fios ‘m far a thuit gaisgeach bochd’s tha e na laighe lomnochdair a mharbh, bàsachadh.’S th’a h-uile duin’ aineolach.”‘S… Continue reading

Comments Off on Dà fheanag ( ‘s ar cànan)

Seallagain à….

PàirceThanachais (Tannadice Park), Dùn Dèagh Air stairsneach seusain ùr, tha sgioba coidsidh CB Dhùn Dèagh Aonaichte(Dundee United FC) gu dian an sàs ann a bhith a’ toirt nan cluicheadairean chun na h-inbhe as àirde de chor colainn a ghabhas… Continue reading

Posted in cor colainn, Dùn Dèagh Aonaichte, Dundee United FC, neart colainn | Comments Off on Seallagain à….

Seallagain à

cor colainn.mp3

Pàirce
Thanachais (Tannadice Park), Dùn Dèagh

Air stairsneach… Continue reading

Posted in a' Ghàidhealtachd, An Rìoghachd Aonaichte | Comments Off on Seallagain à

Deagh àireamhan aig farpais cheist Ghlaschu

Cha do chùm oidhche fhliuch, saor-làithean no àite ùr daoine air falbh a-raoir bhon fharpais cheist aig Iomairt Ghàidhlig Ghlaschu agus Meetup Ghàidhlig Ghlaschu. Bha ochd sgioban an sàs agus chì sibh san dealbh na fheadhainn a bhuannaich, ainm… Continue reading

Comments Off on Deagh àireamhan aig farpais cheist Ghlaschu

An dithis danarra

Gàidheal 1 : “A rèir coltais, tha a’ Ghàidhlig a’ fannachadh.”Gàidheal 2: “A bheil?”Gàidheal 1: “Tha i a’ lapachadh ‘s a’ lagachadh.”Gàidheal 2: “Cha do chuala mise iomradh air sin.”Gàidheal 1: “Sin a chionn ‘s gu bheil do thòin anns t-solas… Continue reading

Posted in còmhstrì, comhradh, deasbad, Gaelic, Gàidheal, Tuasaid | Comments Off on An dithis danarra