Monthly Archives: April 2010

Odysseus

Dh’ionnsaich thu do cheàird ri taobh oir na cuairte do làmh bheag shalach a’ smùrach aig a casan agus an Laideann mar bhràghad dubh air d’ amhach Chuir iad crios dearg ort ann an caoran a’ bhàis guth blàth nam bodach na do chridhe is na do chluais is dh’iarr thu air a’ ghaoith do […] Continue reading

Posted in Angela NicIllebhraighe, Curam | Comments Off on Odysseus

Cìochan an aghaigh aintighearnas

A reir coltas, tha imam Iraineidheanach dhen bheachd gur iad boireannaich a bhios a’sealltainn cus as coireach gu bheil tòrr crithean-talbhainn ann. Uill, tha boireannach ann a tha na h-oileanaich aig Oilthigh Perdue. http://www.blaghag.com/2010/04/qu… Continue reading

Comments Off on Cìochan an aghaigh aintighearnas

Cànanan

Chithear agus cluinnear iomadh cànan ann an Los Angeles. Ged nach eil cànan oifigeil aig na Stàitean Aonaichte no aig California, tha California a Deas gu math dà-chànanach anns a’ bheatha lathail, leis a’ Spàinntis na cànan co-ionnan ris a’ Bheurla. Continue reading

Posted in Beatha lathail, muinntir | Comments Off on Cànanan

Thadhail a’ ghealach orm

Thadhail a’ ghealach orm Nuair a bha mi beag Sa chàr, a’ dol dhachaigh. Lean bodach na gealaich mi Le fiamh a’ ghàire air A’ deàrrsadh orm Tro uinneig a’ chàir Gus an do ruig sinn an taigh Anns an robh biadh is blàths is cadal. Chunnaic mi a’ ghealach Oidhche Dhòmhnaich, Nuair a dh’fhosgail […] Continue reading

Posted in Caitlín Ní Rodaigh, Tadhal | Comments Off on Thadhail a’ ghealach orm

Caochladh Choimhearsnachdan

Air mo bheulaibh chì mi rathad fada, caol air fhiaradh Chan eil sgeul air duine ‘s tha an lochan na thàmh Mo shùilean dùinte cluinnidh mi na traoin A’ faireachdainn carachadh ri mo thaobh chì mi caora a’ toirt an droch shùil orm, ‘s i a’ mùn ‘s an uair sin a’ togail oirre gun […] Continue reading

Posted in Nicola NicThòmais, Tadhal | Comments Off on Caochladh Choimhearsnachdan

Toradh Choille Chlann Dòmhnaill

Gairgean.mp3

Chuireadh eòlas dhomh air seòrsa de chreamh fiadhain airson a’ chiad turais bho chionn ghoirid ann am Fìobha. ‘S e gairgean an t-ainm a th’ air (Allium ursinum)
agus sheall caraid dhomh an lus àraid seo nuair a bha sinn a’ coiseachd
tro… Continue reading

Posted in a' Ghàidhealtachd, An Rìoghachd Aonaichte | Comments Off on Toradh Choille Chlann Dòmhnaill

Aonadh Èireannach air ràdh gu bheil leth-bhreith ceadaichte ann an sgoiltean

Tha aonadh-teagaisg Èireannach air ràdh gu bheil laghanan co-ionannachd a’ toirt cead do sgoiltean cràbhach a bhith a’ dèanamh leth-bhreith air tidsearan gèidh.Tha INTO (Irish National Teacher’s Organisation) ag ràdh gu bheil an Employment Equa… Continue reading

Posted in An t-Saoghal, aonadh, èireannach, Èire, Èirinn, Creideamh, Employment Equality Act, Foghlam, gay, geidh, INTO, Ireland, irish, Irish National Teacher's Organisation, Lagh/Poilitigs, religious, school, Section 37, teacher, teagasg, tidsear, union | Comments Off on Aonadh Èireannach air ràdh gu bheil leth-bhreith ceadaichte ann an sgoiltean

Aonadh Èireannach air ràdh gu bheil leth-bhreith ceadaichte ann an sgoiltean

Tha aonadh-teagaisg Èireannach air ràdh gu bheil laghanan co-ionannachd a’ toirt cead do sgoiltean cràbhach a bhith a’ dèanamh leth-bhreith air tidsearan gèidh. Continue reading

Posted in An t-Saoghal, aonadh, èireannach, Èire, Èirinn, Creideamh, Employment Equality Act, Foghlam, gay, geidh, INTO, Ireland, irish, Irish National Teacher's Organisation, Lagh/Poilitigs, religious, school, Section 37, teacher, teagasg, tidsear, union | Comments Off on Aonadh Èireannach air ràdh gu bheil leth-bhreith ceadaichte ann an sgoiltean

Aonadh Èireannach air ràdh gu bheil leth-bhreith ceadaichte ann an sgoiltean

Tha aonadh-teagaisg Èireannach air ràdh gu bheil laghanan co-ionannachd a’ toirt cead do sgoiltean cràbhach a bhith a’ dèanamh leth-bhreith air tidsearan gèidh. Continue reading

Posted in An t-Saoghal, aonadh, èireannach, Èire, Èirinn, Creideamh, Employment Equality Act, Foghlam, gay, geidh, INTO, Ireland, irish, Irish National Teacher's Organisation, Lagh/Poilitigs, religious, school, Section 37, teacher, teagasg, tidsear, union | Comments Off on Aonadh Èireannach air ràdh gu bheil leth-bhreith ceadaichte ann an sgoiltean

Sgleog a-nis dùinte

A’ Chàirdean,

Tha an làrach-lìn Sgleog a-nis dùinte. Tapadh leibh don a h-uile duine a sgrìobh agus a chleachd Sgleog.

Ma tha sibh airson barrachd fiosrachadh fhaighinn air na meadhanan Ghàidhlig, nach beir sibh sùil air an làrach aig MG ALBA. http://www.mgalba.com/

Leis gach deagh dhùrachd,
Sgioba Sgleog

Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Sgleog a-nis dùinte