Monthly Archives: February 2010

Rèitirean Coirbe Rangers AGUS Celtic

Fhad ‘s a tha Celtic a’ cur ìmpidh air Comann Ball-coise na h-Alba
(SFA) gus rannsachadh a dhèanamh air cuid de na co-dhùnaidhean a rinn
rèitirean ann an geamannan an t-seusain seo, saoilidh mi gum bi e
iomchaidh cleachdaidhean coirb rèitirean agus rèitirean taobh na pàirce
air taobh Rangers, a chur an cuimhne dhaoine a-rithist. Gu h-àraid am
fear as miosa, Mike McCurry…duine cho coirb ‘s a gheibh thu am measg
‘rèitirean’ na h-Alba.

  • Seo an dol…

Continue reading

Posted in a' Ghàidhealtachd, An Rìoghachd Aonaichte | Comments Off on Rèitirean Coirbe Rangers AGUS Celtic

Rèitirean coirbe Rangers agus Celtic

Fhad ‘s a tha Celtic a’ cur ìmpidh air Comann Ball-coise na h-Alba (SFA) gus rannsachadh a dhèanamh air cuid de na co-dhùnaidhean a rinn rèitirean ann an geamannan an t-seusain seo, saoilidh mi gum bi e iomchaidh cleachdaidhean coirb rèitirean agu… Continue reading

Posted in Celtic, Dundee United FC, Ibrox, Rangers, rèitirean coirbe | Comments Off on Rèitirean coirbe Rangers agus Celtic

Deasbad mu Companasan-catharra san Eilean Mhanainn

Thathar gu bhith a’ deasbad Bile Companasan-catharra anns an House of Keys a-maireach.Ma bhios e soirbheachail thèid còraichean co-ionannach a thoirt do chàraidean gay agus leasbach ‘s a th’ aig càraidean phòsta.Thuirt Allan Bell, Minister an Iomh… Continue reading

Posted in Allan Bell, An t-Saoghal, bile, Bile Companasan-catharra, Breatainn, còraichean, companas-catharra, companasan-catharra, Eilean Mhanainn, House of Keys, Lagh/Poilitigs, Minister an Ionmhais | Comments Off on Deasbad mu Companasan-catharra san Eilean Mhanainn

Deasbad mu Companasan-catharra san Eilean Mhanainn

Thathar gu bhith a’ deasbad Bile Companasan-catharra anns an House of Keys an-diugh. Continue reading

Posted in Allan Bell, An t-Saoghal, bile, Bile Companasan-catharra, Breatainn, còraichean, companas-catharra, companasan-catharra, Eilean Mhanainn, House of Keys, Lagh/Poilitigs, Minister an Ionmhais | Comments Off on Deasbad mu Companasan-catharra san Eilean Mhanainn

Deasbad mu Companasan-catharra san Eilean Mhanainn

Thathar gu bhith a’ deasbad Bile Companasan-catharra anns an House of Keys an-diugh. Continue reading

Posted in Allan Bell, An t-Saoghal, bile, Bile Companasan-catharra, Breatainn, còraichean, companas-catharra, companasan-catharra, Eilean Mhanainn, House of Keys, Lagh/Poilitigs, Minister an Ionmhais | Comments Off on Deasbad mu Companasan-catharra san Eilean Mhanainn

Bhuannaich mi crannchuir as phriseile a th’againne an Alasga

‘S ann am meadhan an t-samhraidh an uiridh, thàinig cuideigin, ‘s a shùilean làn eud, a-steach dhan oifis agam a dh’innse dhomh gu robh mi air an crannchuir as priseile an Alasga buannachadh: còir sealg ri bison.

Tha corra treudan de bhison…

Continue reading

Posted in a' Ghàidhealtachd, An Rìoghachd Aonaichte | Comments Off on Bhuannaich mi crannchuir as phriseile a th’againne an Alasga

Bhuannaich mi crannchuir as phriseile a th’againne an Alasga

‘S ann am meadhan an t-samhraidh an uiridh, thàinig cuideigin, ‘s a shùilean làn eud, a-steach dhan oifis agam a dh’innse dhomh gu robh mi air an crannchuir as priseile an Alasga buannachadh: còir sealg ri bison.Tha corra treudan de bhison againn a… Continue reading

Comments Off on Bhuannaich mi crannchuir as phriseile a th’againne an Alasga

Ràdh na Seachdaine 5

Chan e sin dheth an-diugh e.Dè is ciall dha seo ma-tà?’S e seo abairt bheag sgiobalta gus cantainn nach eil rudeigin a’ tighinn air cuspair no cùis air choireigin.Chan e sin dheth an-diugh e – Chan eil sin buntainneach don chùis. – Chan eil sin a’ … Continue reading

Comments Off on Ràdh na Seachdaine 5

Latha foghair ann an Inbhir Nis

A’
coiseachd dhachaigh bhom obair feasgar san Eilean Sgitheanach, chuala mi ‘Pu-hù!

Pu-hù’ na caillich-oidhche, (no, Siu-hù, siù-hù mar a bhios cuid de dhaoine a’
togail a fuaim), agus chuir sin nam chuimhne an…

Continue reading

Posted in a' Ghàidhealtachd, An Rìoghachd Aonaichte | Comments Off on Latha foghair ann an Inbhir Nis

Ràdh na Seachdaine 4

Bu tu an gèadh nam biodh itean ort!

Thathar a’ toirt an abairt seo air daoine a bhios a’ cumail a-mach gun dèanadh iadsan rudeigin mura b’ e……agus leisgeul an cois seo a mhìnicheas carson nach do rinn iad nì àraid air choireigin.

Ràdh aotrom a tha seo, air nach eil coltas cronachaidh sam bith, ach
thèid…
Continue reading

Posted in a' Ghàidhealtachd, An Rìoghachd Aonaichte | Comments Off on Ràdh na Seachdaine 4