Monthly Archives: January 2010

Ràdh na Seachdaine 3 – A’ dol ann am muinchill neach

John Fleck – Tha e an-dràsta a’ dol ann am muinchill athair, Robert Fleck, is e na chluicheadair ball-coise mar a bha Robert Fleck roimhe.Tha mi a’ smaointinn nach eil an ràdh seo doirbh a thuigsinn mas e is gu bheil sibh eòlach air an fhacal “muinc… Continue reading

Posted in Gaelic idiom, gnàthsan-cainnte, ràdh, ràdh Gàidhlig | Comments Off on Ràdh na Seachdaine 3 – A’ dol ann am muinchill neach

Ràdh na Seachdaine 3 – A’ dol ann am muinchill neach

John Fleck – Tha e an-dràsta a’ dol ann am muinchill athair, Robert Fleck, is e na chluicheadair ball-coise mar a bha Robert Fleck roimhe.

Tha mi a’ smaointinn nach eil an ràdh seo doirbh a thuigsinn mas e is gu bheil sibh eòlach air an fhacal “muinchill”.

‘S iad “muinchillean” na dhà… Continue reading

Posted in a' Ghàidhealtachd, An Rìoghachd Aonaichte | Comments Off on Ràdh na Seachdaine 3 – A’ dol ann am muinchill neach

Anndra Moireach air barr stairsneach gu Grand Slam eile

Disathairne, Am Faoilleach 30, 2010

Tha Andy Moireach gu bhith cluich ann an cuairt dheireannach an Australian Open a-màireach. ‘S e seo an dàrna cuairt dheireannach aige oir, bha e ann an cuairt dheireannach an US Open roimhe. B’e Roger Federer a bha na chnap-starra cho-stritheach an uair sin, agus ‘s esan a bhios na aghaidh a-màireach mar an ceudna. Tha làmh-an-uachdair aig Andy Moireach air Federer a thaobh bhàirean-teanais a chaidh an cluich eatorra uile gu lèir (6-4), ach chanadh tu gur… Continue reading

Posted in a' Ghàidhealtachd, An Rìoghachd Aonaichte | Comments Off on Anndra Moireach air barr stairsneach gu Grand Slam eile

Andy Murray air barr stairsneach gu Grand Slam eile

Tha Andy Moireach gu bhith cluich ann an cuairt dheireannach an Australian Open a-màireach. ‘S e seo an dàrna cuairt dheireannach aige oir, bha e ann an cuairt dheireannach an US Open roimhe. B’e Roger Federer a bha na chnap-starra cho-stritheach an … Continue reading

Posted in Andy Murray, Anndra Moireach, Australian Open, grand slam, teanas | Comments Off on Andy Murray air barr stairsneach gu Grand Slam eile

Alba ann an LA

Tha tòrr ainmean Albannach ann an LA. Bho àm gu àm cuiridh mi eiseimpleirean dhiubh an-seo. Continue reading

Posted in Coitcheann | Comments Off on Alba ann an LA

Ràdh na Seachdaine 2

“Tha mi air m’ fhàgail air fraighean fàsa a-rithist”MÌNEACHADH -Dè th’ ann am “fraighean” ma-tà?’S e seòmar-cùil a th’ ann am fraigh , mar as trice ri taobh a’chidsin, far a bheil stòras bìdhe air a chumail.’S e buadhair a th’ ann am “fàs” sa… Continue reading

Posted in gnàthsan-cainnte, ràdh Gàidhlig | Comments Off on Ràdh na Seachdaine 2

Ràdh na Seachdaine 2

“Tha mi air m’ fhàgail air fraighean fàsa a-rithist”

MÌNEACHADH –

Dè th’ ann am “fraighean” ma-tà?

‘S e seòmar-cùil a th’ ann am fraigh , mar as trice ri taobh a’chidsin, far a bheil stòras bìdhe air a chumail.

‘S e buadhair a th’ ann am “fàs” san rosgrann (t-seantans) seo a’ ciallachadh “falamh” no “bàn”…

Mar sin, dh’ fhaodta an abairt seo a chleachdadh ann an iomadh suidheachadh, a’ ciallachadh gu bheil thu air d’ fhàgail gun dad sam bith a leigeas leat piseach, no… Continue reading

Posted in a' Ghàidhealtachd, An Rìoghachd Aonaichte | Comments Off on Ràdh na Seachdaine 2

Às-earrann 2 na Seachdaine, à òraid le Fionn do na Gàidheil ann an 1908

“Cuimhnich orra-san a thig nad dhèidh is dèan buil cheart de na fhuair thu, oir ma leigeas tu a dholaidh an oighreachd luachmhor seo, èiridh ginealach as do dhèidh a mhallaicheas tu airson mar a chuir thu a dhìth oighreachd ‘Chlann nan Gàidheal’.” Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Às-earrann 2 na Seachdaine, à òraid le Fionn do na Gàidheil ann an 1908

Às-earrann 2 na Seachdaine – Òraid le Fionn do na Gàidheil, 1908

: “Cuimhnich orra-san a thig nad dhèidh is dèan buil cheart de na fhuair thu, oir ma leigeas tu a dholaidh an oighreachd luachmhor seo, èiridh ginealach as do dhèidh a mhallaicheas tu airson mar a chuir thu a dhìth oighreachd ‘Chlann nan Gàid… Continue reading

Posted in 1908, às-earrann, òraid, Gàidheil | Comments Off on Às-earrann 2 na Seachdaine – Òraid le Fionn do na Gàidheil, 1908

Às-earrann na Seachdaine / Quote of the Week

Seo earrann à làrach-lìn UNESCO. Tha e a’ freagairt ceist air an làrach sin a tha a’ faighneachd “Carson a ghabhas mise dragh?” mu dheidhinn bàs cànain. ‘S mi fhìn a chuir a’ Ghàidhlig oirre.Tha gach cànain a’ nochdadh sealladh sònraichte a… Continue reading

Posted in bàs cànain, cànanan ann an cunnart, UNESCO | Comments Off on Às-earrann na Seachdaine / Quote of the Week